Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem, Primus Inter Pares
Flemming Borregaard Olsen

Jeg er oprindeligt uddannet korrespondent i engelsk og fransk men valgte i midt 90’erne at gå helt andre veje og uddanne mig til homøopat. Det har jeg siden beskæftiget mig med og pt. har jeg klinik i Roskilde – efter mange år at have praktiseret i København.
Min interesse for vaccinationer blev for alvor vakt i forbindelse med sagen mod den engelske kirurg og forsker, Andrew Wakefield. Det blev tydeligt for mig, at der var meget mere til historien end den, vi er blevet fortalt om i medierne.
Det ene tog det andet, og ikke længe efter meldte jeg mig til hos VaccinationsForum i 2012, hvor jeg efterfølgende var i bestyrelsen i tre år. Jeg har siden været tilknyttet som kontaktperson for Midt- og Vestsjælland, og nu har jeg igen valgt at lægge mine kræfter i bestyrelsen.

Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem, Kasserer
Karen Østergaard

Medlem af foreningen siden 2002.
Jeg er udlært på revisionskontor og har været selvstændig i 28 år, hvor jeg har stået for regnskab og økonomi.
I juli 2001 blev min datter alvorligt syg af MFR 1 og har på grund af manglende behandling i den akutte fase af sin hjernehindebetændelse, fået en erhvervet hjerneskade, svarende til en méngrad på 50%. Derfor vil jeg gerne arbejde for bedre oplysninger til forældre (henfør til loven om informeret samtykke) og bedre viden til lægerne i systemet. Håbet er, at de med tiden vil tage bivirkninger efter vaccination mere alvorligt, så disse skadede børn kan få en mulighed for at blive behandlet i tide.

Aline Samuelsen
Bestyrelsesmedlem, Sekretær
Aline Samuelsen

Ytringsfrihed, religionsfrihed, fri, uafhængig og ucensureret presse, menneskerettigheder, lige ret for alle og ret til at bestemme over egen krop er nogle af de værdier, vi hylder her i Danmark. Det er værdier, mange vil mene, vort land er bygget på. Danmark betragtes som et frit land.

Når det handler om vaccination er der imidlertid opstået en atmosfære, hvor ingen af disse værdier længere synes at gælde. Debatten i medierne er ensidig og hadsk. Argumenterne for vaccination gentages på papegøjemanér, og mange, især nye unge forældre, kan føle sig trynet til et bestemt valg eller latterliggjort eller udstødt, hvis de ikke følger flertallet.
Når man oplever bivirkninger fra vacciner er der ingen hjælp at hente nogen steder. Man bliver betvivlet; somatiske reaktioner bliver mange gange psykologiseret, og lægerne aner ikke, hvordan de skal genkende, ensige behandle skaderne.
Vaccinationsforum er en forening, der er sat i verden for at bidrage til en mere alsidig og nuanceret kilde til information, når valget om vaccination skal tages. Jeg brænder så meget for, at denne viden skal komme de unge nye forældre til gavn, så de kan tage et oplyst valg, og jeg brænder for, at det skal blive alment kendt, at evidensen for vacciners effekt og sikkerhed ikke er så klar og uomtvistelig, som man i første omgang får indtryk af, eller bliver fortalt hos lægen. Jeg ønsker at kunne hjælpe de stakler, der har oplevet at blive skadet på egen eller deres barns krop. Jeg vil gerne medvirke til, at vi får et andet og mere nuanceret syn på immunforsvar og hvordan, vi beskytter os mod sygdomme. Vaccination og antibiotika er ikke den eneste vej. Det er ved at dæmre i forhold til antibiotika, at det ikke altid er en farbar vej. Lad os arbejde sammen for at alle aspekter ved vacciner må få lov at komme frem i lyset, så vi kan få en åben og nuanceret debat til gavn for alle.

Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem
Else Jensen

Min motivation for at hjælpe med dette arbejde er min mangeårige erfaring med familier, der ikke får den hjælp og støtte fra samfundet, som lovgivningen berettiger dem til, når der sker en vaccineskade. Det krænker min retfærdighedssans så meget, at jeg føler det nødvendigt som borger at få dette budskab udbredt.
Oven i svigtet fra samfundets side bliver befolkningen udskammet for at bruge deres lovfæstede ret til at fravælge en vaccination eller i det mindste få opfyldt lovens krav om et informeret samtykke. Dette scenarie er blevet værre år i de 25 år, jeg har været med arbejdet.
Børn er vidunderlige skabninger, men de er sårbare. Jeg vil gerne være med til at beskytte dem mod en grådig vaccineindustri.

Min faglige erfaring på området:

  • Leder af hospitalsafsnit for børn med infektione
  • Sundhedsplejerske
  • Medforfatter til bog om vaccinationsskader: Vaccinationer – er de sikre og effektive?
  • Medstifter af foreningen Vaccinations Forum
  • Arbejdet med vaccinationserstatninger samt klagesager i foreningen siden start 1996
  • Publikation: Vaccinationskomplikationer og skader – information, procedurer og rettigheder ved anmeldelse og rejsning af en erstatningssag
  • Redaktør af bogen I TVIVL
  • Afholdt foredrag om vacciner og vaccineskader
  • Deltaget i mange paneldebatter.
  • Dokumentarfilm om vaccineskader (Ide og tilrettelæggelse)
Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem
Camilla Lauritsen

Jeg er mor til to børn fra 2010 og 2012. Før jeg fik børn havde jeg ingen anledning til at stille spørgsmål til vacciner, og jeg stillede heller ikke spørgsmål, da jeg fik børn. Jeg forstod princippet; en lille bitte smule sygdom ind og voila; så er man beskyttet mod pågældende sygdom. Da jeg gentagende gange måtte afbestille tid til min yngste (søn) pga. sygdom, blev jeg bekymret for, om han ville blive syg af ikke at være vaccineret. Jeg begyndte derfor at undersøge tingene, men så blev jeg bekymret for, om han overhovedet ville kunne tåle en vaccine, da han var så syg hele tiden. Jeg begyndte herefter åbent at stille spørgsmål til vacciner og deres sikkerhed og oplevede hurtigt, hvordan det blev opfattet meget ilde af folk omkring mig.
Jeg er optaget af, at vacciner bør være frivillige som et minimum. Altså frivillige uden udskamning og udelukkelse fra skoler og flyrejser. Jeg mener derudover, at det offentlige har et stort ansvar for at sikre, at vacciner er ordentligt testet, så vi får en bedre forståelse for deres virkninger og ikke mindst bivirkninger. Endelig mener jeg, at vi som samfund har et særligt ansvar for at passe på de børn og forældre, som rammes af bivirkninger af en vaccine.

Palmer Piter Harsanyi
Suppleant
Palmer Piter Harsanyi

Interessen for vacciner blev kickstartet af mediedækningen af HPV-vaccinens formodede bivirkninger, hvilket blev en døråbner for en verden af vaccine-forskning (eller mangel på samme) jeg ikke før havde kendskab til og som jeg stadig finder dybt fascinerende.
Jeg er proff.bach. i Ernæring og Sundhed, og påbegynder Ernæringsterapeut-uddannelsen i år. 
Jeg har interesseret mig for sygdomme, medicin og lign. i omtrent 15 år, siden 2004, hvor jeg fik øjnene op for hvad sund kost kan gøre og som jeg oplevede på egen krop mht. elimination af de sygdomme og symptomer jeg på det tidspunkt havde. Siden har min interesse og nysgerrighed vokset, drevet af to kroniske sygdomme som jeg prøver at helbrede mig selv for.

 

Astrid Bradtberg
Suppleant
Astrid Bradtberg

 Jeg er uddannet sygeplejerske i 2007. Jeg har været hjertesygeplejerske i 7 år på Gentofte hospital og er nu børnesygeplejerske på Rigshospitalet siden 2014.
Min søn er fra efteråret 2013. Det var i forbindelse med min søn og stillingtagen til børne-vaccinationsprogrammet, at jeg personligt oplevede, at det blev modtaget med stor undren og kritik, hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved vaccineprogrammet. Både i forskellige spørgefora på nettet, på vaccineproducentens hjemmeside, hos min egen læge, hos sundhedsplejersken og blandt mange i min omgangskreds.
 
Sideløbende fandt jeg frem til studier og beskrivelser af kausaliteter, der tydede på at vacciner måske ikke er så sikre, så nødvendige og uden alvorlige bivirkninger. Stærkest indtryk på mig på daværende tidspunkt var, at mange børn og voksne havde oplevet alvorlige bivirkninger efter influenzavaccinen Pandemrix. Det blev startskuddet på, at jeg var nødt til sætte mig ned og søge mere information og viden, der kunne belyse de forskellige infektionssygdomme og de vacciner, der vaccineres med. Det var derfor i den periode, at jeg stiftede bekendtskab med VaccinationsForum. Et tiltrængt forum, når man som jeg stod overfor at skulle træffe et valg vedrørende vaccination. Personligt er jeg aldrig blevet vaccineret som barn, så jeg har haft mange af de børne-infektionssygdomme, som der vaccineres imod.

Sarah
Suppleant
Sarah Grube Jakobsen

Jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra 2012. Samme år blev HPV-vaccinen gjort gratis for kvinder i min aldersgruppe, og jeg faldt derfor over en videnskabelig artikel, der konkluderede, at HPV-vaccinen endnu ikke var bevist effektiv og samtidig kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger. Dette hørte man intet om i HPV-kampagnerne, så efter at have skrevet om det på de sociale medier, oplevede jeg blot censur fra Kræftens Bekæmpelses side. Derfor oprettede jeg min egen hjemmeside (HPV-Vaccine-Info.org) og har været medlem af VaccinationsForum siden 2013. I den tid har jeg både været med i bestyrelsen og som suppleant. Min viden indenfor vaccineområdet er hele tiden vokset og jeg ønsker at få skabt langt mere åbenhed om vacciners fordele og ulemper

Rådgiver
Jens Reimick

Rådgver Jens Remick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader.
Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge
af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed.
Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer.
Børnene skal være over 2 år.

Træffetid alle hverdage på telefon 20 88 56 38