Årsberetning VaccinationsForum 2017 

Vi tager som det første udgangspunkt i vores handleplan for 2017: 

1. Ny hjemmeside 

2. Støtte aktiviteter i lokalgrupper 

3. Fokus på problemer med at få diagnose og behandling for vaccineskader 

4. Fokus på fejlregistreringer i Det danske Vaccinationsregister 

5. Afklaring og støtte ved genoptagelse af aluminiumsallergi med henblik på erstatning for varigt men 

6. Arbejde for at der ikke kommer tvangsvaccination i Danmark 

7. Landsmøde for vaccineskadede 

1. Hjemmesiden er gået i luften, og her skylder vi især tak til Heidi Lykholt. 

2. Støtte aktiviteter i Lokalgrupperne 

Vi holder årligt møde med kontaktpersonerne, hvor vi drøfter vores fælles indsats i lokalgrupperne og således holdt vi også et landsmøde i 2017. 

Derudover har de/vi afholdt 3 foredrag i lokalgrupperne. 

Vi har fået flere nye kontaktpersoner i 2017, det er vi meget glade for! De er en uvurderlig hjælp til arrangementerne rundt omkring i landet. 

Vi mangler dog stadigvæk kontaktpersoner og håber hele tiden på at der dukker nogle op ! 

Uden kontaktpersonerne gik det slet ikke,- giv dem et klap ! 

3. Fokus på problemer med at få diagnose og behandling af vaccineskader 

Der er store problemer på dette felt. Det er kun meget få gange der stilles diagnosen: vaccineskade. 

På grund af de ufuldstændige kliniske forsøg, som generelt både løber over for kort tid og med for få deltagere, er der store mangler i viden om, hvordan man medicinsk identificerer en vaccinationsskade. Lægeuddannelsen på dette felt har helt tydeligt også mangler på dette diagnoseområde, og vi mangler specialister i vaccineskader til at være med til at få stillet diagnoser indenfor immunologiske sygdomme, som vaccineskader ofte er. Undersøgelser for mitokondrieskader er fraværende. 

Undersøgelse og behandling i EU er vi også frataget muligheden for. Selv om vi har EU´s patientmobilitetsdirektiv, støder vi panden imod en mur pga. af reglen om forhåndsgodkendelse for behandlingen. Har man ikke den, får man ingen refusion - og den er svær at få. 

I tillæg til disse problemer, ser det ud til at vores sundhedsmyndigheder har berøringsangst med dette,- ikke tydeligere demonstreret som ved HPV- skader. Men dette problem eksisterer for alle vaccineskader. 

Der ligger en lang kamp forude for at oplyse om dette forhold. 

For yderligere at sætte fokus på dette problem, har vi fået den ide, at vi vil lave en dokumentar om disse forhold. Vi har søgt om fondsmidler i 2017 og venter på svar. Håber at blive færdig i 2018. 

4. Fokus på fejlregistreringer i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) 

Da myndighederne bruger registeret til at oplyse om tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet, er det pinligt at det er fuldt af fejl. 

Vi har kontaktet sundhedsminister Ellen Trane Nørby med eksempler på fejlregistreringer, og vi har fået et intet7 

sigende svar. Men hun kan ikke undskylde sig med at hun ikke ved noget. 

5. Afklaring og støtte ved genoptagelse af aluminiumsallergi med henblik på erstatning for varigt men 

Sag endnu ikke afklaret i Patienterstatningen. 

6. Arbejde for at der ikke kommer tvangsvaccination i Danmark 

Partierne Liberal Alliance og Konservative Folkeparti raslede med deres sabler om tvangsvaccination i Danmark. Der har desuden været en voldsom debat i 2017, værre end nogensinde, med hadefulde ytringer mod uvaccinerede. Emnet er snart det mest debatterede i medierne. 

Det fik os til at indse, at vi måtte arbejde målrettet med det. Vi startede i august med at udarbejde et notat om emnet til vores politikere, men blev først færdige i februar 2018. Vi fik hjælp i den sidste fase af et kommunikationsfirma, og fik udarbejdet factsheet ”Tvang- ikke tvang”, som blev sendt til vores politikere. I virkeligheden ser vaccinetvang ikke ud til at have flertal i folketinget, som status er p.t. 

Der har været ro om det i den sidste tid, men vi ved, at emnet kan dukke op når som helst. 

Rundt om i Europa har der været stor uro, mest i Italien og i Frankrig, som har indført tvangsvaccination i 2017. 

Vi har deltaget i underskriftindsamling til EU-Kommissionen og den er pt. oppe på 155.000 

7. Landsmøde for vaccineskadede 

En god dag i Odense, med beretninger, gråd , latter, musik og god mad samt et spændende foredrag af Gunner Ødum om hans arbejde med vaccineskader i årenes løb. Tak Gunner og tak til alle. 

Derudover er der sket lidt andre ting 

Et lovforslag om ændring af udlodningsmidlerne kom dumpende et par dage før sommerferien. Vi har sendt høringssvar med en protest mod dette lovforslag, da det forringer alle små foreningers mulighed for at opretholde økonomisk støtte til deres aktiviteter for medlemmerne. Men vores og andres protest nyttede ikke noget. Det blev vedtaget, at de store foreninger skal have en større part af udlodningsmidlerne, hvilket betyder at alle små foreninger får mindre til aktivitetspuljen fremover, og således også Vaccinationsforum fra 2018. Så vi regner med ca 35.000 kroner mindre i tilskud til vores aktiviteter. 

Vaccinationsforum godkendt som almenvelgørende forening 

Vi opnåede minsandten at nå de 100 indbetalinger i 2017, på trods af et meget klodset forløb fra vores side. Vi satser på at modtage 100 indbetalinger igen i år, og hvis det går godt, da vil vi ophøre med den gamle Landsindsamling, så vi kun har én indsamling kørende. Det er kun til forvirring og til ekstraarbejde både for bestyrelse og medlemmer. 

Så støt op om donationerne, i stedet for landsindsamlingen som vi satser på vi vil ophøre med i 2018, hvis vi når de 100 donationer i 2018. 

Vi skylder Helle Rode en stor tak, for dels at få det i gang, dels hjælpe os i land med det! 

Det betyder at du/I nu kan trække beløb på 200 kr og derover fra i Skat når I donerer. 

Vi er nu medlem af den europæiske gruppe EFVV, ”European Forum for Vaccine Vigilance.” 

En sammenslutning af foreninger i Europa, der arbejder for frihed omkring vaccinationer. 

Arbejdet med medlemskabets aktiviteter, og kommunikation mellem os og dem, varetages af Heidi Reeble. Sammenslutningen har en facebookgruppe og her kan man følge med i aktivite8 

terne. Der er desuden et årligt møde, som vores repræsentant deltager i. Vi er derfor bedre i stand til at følge med hvad der foregår i Europa, samt være med til at præge udviklingen der. 

Bestyrelsesmøder har vi afholdt 4 af. 

Skader 

Et afslag på en MFR, og en MFR ikke rejst. To skader efter influenzavaccine ( ikke rejst ). En henvendelse på Di-te-Ki-pol / Hib ( ikke rejst endnu ). To anerkendte aluminumsskader efter Di-te-Ki- Pol/ Hib og en endnu ikke afgjort sag om varigt mén efter aluminumsskade. 

Vi har anmodet om aktindsigt i Patienterstatningens antal af anmeldelser af de forskellige vaccinationsskader, antal afviste og antal tilkendte, men ikke fået svar endnu. 

Vi får mærkeligt nok ikke så mange henvendelser om skader som tidligere, men vi kan se, at der rundt omkring på forskellige facebooks om vacciner er lagt opslag op om bivirkninger efter vaccinationer, bivirkninger der er så alvorlige at de ligner egentlige skader. 

Klagesager over læger 

Familier, der ikke vaccinerer, er ofte udsat for en meget grov og nedladende behandling i visse lægehuse. Vi har hjulpet med klager og gør det gerne. Vi må alle gøre en indsats for at stoppe denne adfærd. Vi har haft et par stykker, som vi har hjulpet med at klage. 

VaccinationsForum i medierne 

Vaccinationsforum har været i Sundhedsmagasinet DR 1, i bladet Samvirke, samt artikel i Lægemiddelindustriforeningens Magasin. 

Vi fik ny advokat i 2017 

Helle Hald og Markus Wils Lorentzen varetager det område, som Mark Wright har haft i flere år. Tak for hjælpen i alle disse år til Mark! 

Medlemstal 

Vi er oppe på ca 750 medlemmer, men det er ikke nok til at påvirke politisk. Der skal mange flere til. Når man tænker på hvor alvorlig denne sag er, burde vi have flere medlemmer, og her er spørgsmålet så: hvordan får vi flere medlemmer? 

Tak til alle vores medlemmer for at støtte en sag som VaccinationsForum. Det er ikke bare dine børn her og nu, men alle børn både her og nu, således også i fremtiden.