Årsberetning VaccinationsForum 2018

Som indledning vil vi nævne, at Claus døde i starten af 2019. Vi nævner dette i år, fordi det føles relativt tæt på endnu. Det var et meget stort chok for os, og det var et stort tab for foreningen.
 
Med udgangspunkt i vores handleplan for 2018 lyder vores årsberetning således, som nedenfor beskrevet.
 
1. Arbejde på dokumentar om vaccinationsskader
Dokumentaren er endnu ikke kommet i gang. Vi har endnu ikke fundet et selskab, som er egnet både mht. til pris og indhold, og vi har heller ikke modtaget fondsmidlerne. I bestyrelsen har vi besluttet at få den lavet alligevel, da vi anser den for meget vigtig i debatten, som den er nu. Den er bestemt til at afsløre, hvordan det virkelig sker, når man får en vaccineskade.
 
2. Arbejde med erstatningssager/vaccineskader 
Henvendelser om hjælp til erstatningssager:
 
Der har været i alt 16 erstatningssager i 2018 for vaccineudløste granulomer og aluminiumsallergi:
-  10 sager er henvendelser om vejledning og hjælp til at søge erstatning hos Patienterstatningen, efter der er konstateret vaccineudløste granulomer og/eller positiv ´lappetest`.
-  3 sager omhandler anke, efter sagen i første omgang blev afvist hos Patienterstatningen.
-  1 henvendelse om hjælp til erstatning kom, efter sagen blev afvist i Patienterstatningen, og anken blev afvist i Ankenævnet for Patienterstatningen.
-  1 sag blev afvist i Patienterstatningen pga. forældelsesfrist på 3 år.
-  1 sag drejer sig om erstatning for varigt mén. Denne sag er i første omgang afvist hos Patienterstatningen og er nu anket til Ankenævnet for Patienterstatningen.
Af de sager, der nu kan begynde at søge om erstatning for varigt mén efter Alu-allergi, er der endnu ingen, der har fået anerkendt erstatning for varigt mén.
 
Andre skader:
-  1 afvisning af anerkendelse HPV.
-  2 Di-te-Ki-Pol/ Hib med endnu ikke afklarede diagnoser og derfor ikke ansøgt om erstatning endnu. 
-  1 MFR som voksen. Sagen er forældet.
 
3. Årsmøde med kontaktpersoner i lokalgrupperne.
Årsmødet for vores kontaktpersoner blev holdt i Odense og var en god oplevelse. Ud over drøftelse af problemer og glæder blev filmen ’’Et skud i tågen’’ vist. Et møde, der betyder meget både for bestyrelsen og for kontaktpersonerne, og som skal afholdes årligt.
 
4. Afholde 3-4 Foredrag.
Der blev afholdt 3 foredrag, og der var stor tilslutning.
 
5. Årsmøde i den europæiske sammenslutning for frit vaccinevalg, EFVV
Årsmøde EVFF blev afholdt med repræsentant fra VF og er refereret i blad nr. 4, 2018.
 
6. Følge op på evt. vaccinetvang i DK og EU.
Da vaccinetvang har stået på dagsordenen, åbent eller skjult i medierne, det meste af 2018, besluttede vi at tage aktion og sendte skrivelse (marts nyhedsbrev 2018) om vores syn på tvang i DK til medlemmer af folketingets social- og sundhedsudvalg, samt vores EU-politikere i ENVI (Europæiske organ for miljø og sundhed).
EU-parlamentet vedtog en resolution om øget vaccinationsdækning i hele Europa (nyhedsbrev sept. 2018). Herhjemme foranledigede dette, at regeringen afsatte 158. mil. kroner på finansloven til at opfylde denne resolution.
Læg mærke til at vores danske EU-parlamentarikere stemte for alt dette i resolutionen, og at danske folketingspolitikere fulgte trop ved at afsætte 158. mil. kr. på finansloven til at øge den ellers høje vaccinationsdækning i Danmark!
Et voldsomt pres er lagt på den europæiske befolkning. I Italien gik det helt galt, for bagefter tilsyneladende blot at efterlade et stort kaos med civil ulydighed og regeringsballader. Ingen kan vist præcist sige, hvor det er landet.
 
7. Paneldeltagelse i vaccineseminar for studerende på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Seminar på Københavns Universitet (international master class). Emnet for seminaret var Is it the responsibility of the state to enforce high HPV- amongst girls and boys? How are health policy made, and what influence the process?
Det foregik på engelsk, og det var en udfordring at deltage. Foreningen er inviteret til et nyt seminar i 2019 om borgerforslaget om tvungen MFR-vaccination.
 
8. Ny udgivelse af bogen ”I TVIVL”. 2018
Nyrevideret udgave af vores rådgivningsbog I TVIVL OM VACCINATION er udkommet.
 
Hvad der ellers er kommet til i årets løb:
Presset udefra på vores medlemmer fra WHO, EU og DK er stort. WHO har erklæret os en trussel mod sundheden hos verdens befolkning.
Vi har været vidne til voldsomme reaktioner, generelt mod mennesker, der vil benytte sig af deres lovfæstede ret til informeret samtykke ved medicinsk behandling. Eksempler som at blive smidt ud af mødregrupper, afvist af andre familiemedlemmer og store skænderier mellem forældrene, især hvis de ikke er samlevende. Trusler om tvangsvaccination med MFR for adgang til at bruge daginstitutioner fra regeringens side.
Daglige henvendelser, hvor familier er ”skældt ud” af deres egen læge. Oprettelsen af særlige private pasningsordninger til børn, hvor adgang er forbudt for uvaccinerede.
Kan man kalde det en vaccinekrig mod en befolkning, ført af vaccineindustriens aktieindehavere, truet som de er af den faldende tillid til deres produkter og udført af politikere, sundhedsvæsenet, topfolk, medier og folket selv?
I et tilfælde med en såkaldt Privat Pasningsordning, som ikke modtager uvaccinerede børn, har vi ført en del korrespondance med diverse ministerier og kun fået henholdende svar. Vi har slået på, at der er tale om diskrimination ved sådanne ordninger. Der er ingen endelig afgørelse endnu. Men ikke desto mindre har det private pasningssted, som vi klagede over, nu fjernet passagen om, at børn skulle være vaccinerede for optagelse.
Der har været mange rådgivninger om rejsevaccinationer, mæslinger og stivkrampe samt ved uenighed blandt forældre om vaccination og dårlig behandling hos egen læge.
Aktindsigt i sag Svineinfluenzavaccinen. VF har søgt og fået aktindsigt i alt omkring vaccinen mod svineinfluenza, hvor 4 af vores medlemmer blev meget hårdt ramt. En af vores medlemmer arbejder på sagen. Vi afventer, hvad der kommer ud af det.
Tak til alle som hjalp os med, at få 100 donationer på mindst 200 kr. hver. Det endte så flot på 50.372 kr. Vi har nu på kistebunden midler til, at søsætte en ansat på sekretariatet.
Vores lukkede Facebook er til stor glæde, - mange seriøse svar og utrolige ressourcer. Tak for den støtte, der ydes indbyrdes mellem medlemmerne.
Tak til alle medlemmer for at være medlem, og ikke mindst tak til alle dem, der alle steder så flittigt gør opmærksom på, at vi har en forening som denne til at varetage brugernes interesse over for politikere, myndigheder og pressen.
Særlig tak til kontaktpersonerne for deres indsats.
 
Overordnet er vores Handleplan for 2019 at inddrage vores medlemmer mere, få lagt en mediestrategi, som gavner vores sag, samt få oprettet et lønnet sekretariat.
 
Herunder:
•    Foreningens organisering skal opdeles i klart definerede enheder.
•    Lave grupper i forhold til opgaver som medlemmerne kan inddrages i.
•    Lokalgrupper skal køre selvstændigt med foredrag. Lokalgrupperne har inden for det sidste år vist, at det er en medlemsgruppe, der har aflastet bestyrelsen meget, og de har gjort det med sikker hånd. Det skal forsætte, og der kan lægges endnu mere i hænderne på dem mht. arrangementerne.
•    Mediestrategi: Formidling og medietræning ved ekstern hjælp. Mediegruppe oprettes.
•    Dokumentar skal vise, hvordan vaccineskadede lider under de nuværende omstændigheder, et slags svar på hetzen på befolkningen, der ikke vaccinerer.
•    Opret sekretariat med lønnet medarbejder. Vil løfte foreningen især ved at frigøre bestyrelsesmedlemmer fra meget praktisk arbejde.
•    Gennemgå og kommentere MFR forsøget med indførelse af en 3. MFR-vaccine til de 6 mdr. gamle børn i børnevaccinationsprogrammet.
•    Samarbejdet med Europagrupperne.