Årsberetning 2013

 

Dette år vil nok blive husket som noget særligt i foreningen. Skandalen om HPV-vaccinen gik for alvor i gang i Danmark, som den havde været andre steder, især i USA, men i dette år bredt sig til flere andre lande. VaccinationsForum skrev om denne vaccine tilbage i 2007, hvor vi advarede mod den pga. af sager fra USA og desuden at én af de ledende forskere i udviklingen af vaccinen sagde fra. Det var ret usædvanligt.

Det har også været et år, hvor vi har brugt meget tid på det nye vaccinationsregister.


Det Danske Vaccinationsregister DDV - en lang proces

Oprettelsen af dette register brugte vi en del tid og kræfter på. Vores bekymring var, at det ville blive anvendt i for høj grad til en form for overvågning, hvor alle, der manglede en vaccination, ville blive kontaktet personligt - og det ville kunne ske uden at det blev præciseret, at vaccination i Danmark er frivilligt.

Ved henvendelser til politikere, regioner og myndighedsinstitutioner, samt i vores høringsvar til Folketinget er det lykkedes os at få standset den værste form for overvågning og ydermere få fastslået, at det skal skarpt pointeres at registret ikke måtte bruges til at true forældre, der ikke ønsker deres børn vaccineret. Vi vil opfordre vores medlemmer til at være opmærksomme på denne mulighed og bruge den, hvis de ønsker rykkere fra Statens Serum Institut stoppet.


Vaccinationsskader

HPV-vaccinen
Vi fik den første sag om en skade i 2009. Derefter var der ingen henvendelser til foreningen før 2013.

Vi opdagede dog senere, at der alligevel var en del. Vi kunne se af indberetningerne til Sundhedsstyrelsen (tidligere Lægemiddelstyrelsen), der havde været indtil da, at der var en del alvorlige skader, men det blev afvist at de havde sammenhæng med vaccinen. Men foreningen fik altså ingen henvendelser mellem 2009 og 2013, hvilket vi undrede os over.

Den ene sag, vi fik, blev afvist i Patienterstatningen, og vi kunne se, at 2 havde fået erstatning. Efter en henvendelse fra BT til foreningen fik vi en artikel i stand. Da vi nu havde fået kontakt med 5 nærmest identiske sager, mente at vi havde noget at gå ud i medierne med. Derefter strømmede det ind med henvendelser fra kvinder, der mente de var skadede. I alt 35 personer på meget kort tid. Igen med stor lighed i symptomer. Det var forfærdeligt, hvad der åbnede sig her af tidligere skjulte oplevede bivirkninger, og vi gik hurtigt til Sundhedsstyrelsen med det. Der var ingen forståelse at hente, noget vi senere også måtte erfare hele vejen igennem fra myndighederne.

Vi henvendte os til Sundhedsministeriet for et midlertidigt stop af vaccinen, indtil løsninger var fundet for de syge. Vores anmodning blev desværre ikke imødekommet.

Det endte ud med det værst tænkelige, nemlig at mange fik den forhadte diagnose funktionel lidelse, som deres symptomer blev diagnosticeret til at blive kaldt. For ingen hverken kunne eller ville tro på, at det var en vaccineskade. Kun politikerne var nogenlunde lydhøre over disse alvorlige sager, kun de kunne se at der var noget helt galt. Vi indså fra begyndelsen, at der skulle særlige metoder til at få råbt op om dette og tilrådede lige fra starten de ramte til at henvende sig personligt til politikere og andre ansvarlige. Vi var i Folketinget med nogle, der var blevet syge af vaccinen. Vi bemærkede her, at de politikere, der var tilstede, blev meget berørte af at se og høre disse personer.

Vi har ligeledes henvendt os til regionerne og beskrevet problemet med den manglende ekspertise i deres udredninger for disse patienter, samt foreslået et center i Danmark til udredning og behandling af alle vaccinationsskader.

Vi fik lige fra starten sat fokus på POTS (Postural orthostatic tachycardi syndrom) da beskrivelserne om bivirkningerne løb ind. Her var det meget tydeligt at mange havde symptomer på denne sygdom (Generelt generet af svimmelhed, hjertebanken, pulsøgning og blodtryksfald ved stillingskift fra liggende/siddende til stående ) Vi henviste til Frederiksberg Hospital, hvor mange har fået det påvist.

Vi fik hurtigt tips om, at der sandsynligvis kunne være tale om skader på celler (såkaldt mitokondrieskader), og at det muligvis var årsagen til at man intet fandt ved de gængse prøver.

Vi fik derefter råd om, at det kunne hjælpe med den terapi, der kaldes ”lipid replacement” (dvs. reparation af celleskader). Alt dette skete meget hurtigt, således at vi kunne komme med nogle råd til dem, der henvendte sig. Men mysteriet om, hvad der er sket i øvrigt i kroppen med disse skader, mangler stadig at blive løst.
Der var fra begyndelsen også fremført mistanke til ASIA-syndromet (autoimmunt/inflammatorisk syndrom fremkaldt af vaccineforstærkere) og som er beskrevet af den israelske immunolog Y. Shoenfeldt.

Netop ASIA syndromet har der været sat meget fokus omkring på den internationale kongres i Nice om autoimmunitet i marts 2014.
Tilbage står i dag, at der er stor vilje og motivation internationalt blandt en stor gruppe læger om at komme til bunds i, hvad man i dag fra mange sider betegner som en medicinsk skandale med mange ofre.


Svineinfluenzavaccinen H1N1

3 har fået afslag i 2013 (1 fik tilkendt i 2012). Flere af sagerne minder meget om symptomerne på HPV- vaccinen. Det kan skyldes den særlige vaccineforstærker squalen (hajleverolie), der blev brugt, da den er blevet mistænkt for at være skyld i den sygdom som betegnes ASIA-syndromet.


Di-Te-Ki-Pol / Hib
Én meget alvorlig skade har fået afslag, men mange har fået erstatning for aluminiumsallergi efter denne vaccine. I det hele taget er 2013 året, hvor der kom fokus på aluminiumsproblemet i Di-Te-Ki-Pol/Hib- vaccinen.


MFR
Én har fået afvist en sag med epilepsi opstået i kølvandet på vaccinen.


Tvangsvaccinationen
Samtidig med at disse sager kørte på højeste tryk, kom sagen om tvangsvaccination. Det drejede sig, som bekendt, om en nyfødt som moderen ikke ønskede vaccineret med hepatitis B. Mor var bærer af denne sygdom, men på det laveste smitteniveau, man kan tænke sig. Her blev det tvunget igennem på børneafdelingen på Herlev hospital med hjælp fra socialforvaltningen, som fratog moderen forældremyndigheden, mens de tog barnet ind i et værelse og vaccinerede det. Pigen krampede en halv time efter, og trods det forlangte lægerne, at man skulle fortsætte vaccineringen. Sagen blev omtalt en del i medierne. VaccinationsForum blev bedt om at hjælpe fra start, men som alle nu ved, var der intet at gøre.

Efterfølgende har vi observeret, at flere mødre er blevet truet, hvis de indlagt med deres børn og på forespørgsel oplyser, at de ikke helt følger vaccinationsprogrammet. De bliver truet med anmeldelse til socialforvaltning med omsorgssvigt. Måske er disse trusler en tendens, der er ved at dukke op. Men det kan ikke understreges nok, at det er ulovligt og at sådanne sager øjeblikkelig og inden 6 uger skal anmeldes til regionen.


VaccinationsForum i medierne
I forbindelse med sagerne om HPV kom foreningen meget i medierne. Det var godt for os, men bagrunden var bare så trist.


Samarbejde med Siriusadvokaterne
Vi havde den store glæde, at Siriusadvokaterne henvendte sig til os og tilbød gratis rådgivning til os og vores medlemmer.


Ny hjemmeside
Endelig fik vi den nye hjemmeside op at stå. For os var det vigtigt, at den indeholdt en god søgefunktion, idet folk i høj grad bruger den til at søge på. Tiden må vise, hvordan den kommer til at fungere i fremtiden.

Der er omkring 100 besøg dagligt . I 2014 vil vi arbejde på at gøre siden bedre efter de erfaringer vi allerede har gjort os.


Antal medlemmer 31/ 12- 2013 er:
625.
Vi har haft en pæn medlemsfremgang i 2013 på 62 medlemmer.


Afholdte bestyrelsesmøder m.m.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 møder med Sundhedsstyrelsen, det ene udelukkende om alle de henvendelser der kom umiddelbart efter artiklen i BT om HPVskaderne og et andet der drejede sig om vores årlige om bivirkninger ved børnevaccinationer og derfor selvfølgelig en opfølgning af de problemer der fortsat var med HPV vaccinen, 2 møder i Odense med HPV-skadede, messe, møde i folketinget med medlemmer syge af HPV vaccinen, samt møder med Forbrugerrådet.


Arbejdsmæssigt har der været en meget stor arbejdsbyrde, og vi har ikke været fuldtallige i bestyrelsen.

Stor, stor Tak til alle dem der loyalt har støttet vores arbejde i Vaccinationsforum i 2013!
Bestyrelsen i VaccinationsForum