VaccinationsForum

Årsberetning 2016

To iøjnefaldende punkter har været fremtrædende for året der gik :

Raslen med sablen om tvangsvaccination og
Skærpelse af modsætninger mellem dem, der vaccinerer og dem, der ikke vaccinerer .
Det har vist sig på mange måder dels mellem naboer, mellem mødre i mødregrupper, mellem ægtefæller /forældre. Mellem forældre og de praktiserende læger, mellem børnelæger og forældre, mellem filosoffer og forældre, mellem tandlæger og forældre, mellem børneinstitutioner og forældre. End ikke journalister og medier holder sig på nogen måde tilbage, når det gælder denne forfølgelse, som det reelt har udartet sig til. Det er den gamle sag om smitte, der spøger.

Læger har anmeldt forældre for omsorgssvigt på den baggrund. SST svarer undvigende ligesom socialministeriet, der så henviser til serviceloven i stedet for, at fastholde, at vaccination er frivilligt i Danmark og det derfor kræver informeret samtykke. Netop fordi vaccination er frivilligt, skulle Serviceloven ikke kunne bruges i denne sammenhæng. Serviceloven arbejder med omsorgssvigt.

De evigt gentagne ord om at uvaccinerede er til fare for andre børn, har medført nye toner og nyt brændstof til det bål, som man nu skal brændes på, fordi uvaccinerede endda bliver anklaget for at være skyld i andres død. Med denne antagelse forsøges at lægge en bund for at få indført tvangsvaccination i Danmark og her har der været stor aktivitet. Der har været raslen med sablen fra socialdemokraternes sundhedsordfører og fra nogle unge fra Radikale i 2016 (og unge fra Liberal Alliance i 2017).Vi mener dog at kunne spore, at det er gået lidt i sig selv igen hos socialdemokraterne. For slet ikke at tale om kommentarer på BTs kommentarfelt  ”Nationen” og fra filosofferne på RUC. Fra disse sider lyser hadet til dem, der tillader sig at sige fra til en behandling, der er frivillig.

 


Bagsiden af medaljen -  alle dem, der bliver groft svigtet, hvis de bliver syge af en vaccination.

De vaccineskadede har i modsætning hertil andre problemer. De kan som regel ikke få indrømmelser fra læger, at de er blevet syge af en vaccine. Derfor kan de så heller ikke få en diagnose og igen derfor heller ingen behandling. Som toppen på kransekagen får de så heller ingen erstatning.

I det forløbne år har vi fået i alt 36 henvendelser om skader. Langt den største del er aluminiumsskaderne fra den danske Di-Te-Ki-Pol-vaccine med det høje aluminiumsindhold.

Afgørelser for aluminiumsskader

11 fik anerkendelse, 4 blev afvist på grund af forældelsesfristen, 6 familier, hvor det er uvist om sagen er indberettet til PE, 8 afventer afgørelse.

 


Andre vaccineskader

Vi har kontakt med 3 personer, som vi formoder har skader efter influenzavaccination, 1 efter børnevaccinen Hexyon og 3 efter MFR .

 


Kontaktpersoner og lokalgrupper

Vi har afholdt et landsmøde for kontaktpersonerne. Det blev en vigtigt milepæl, som vi besluttede at fortsætte. Vi havde et oplæg af en udefrakommende specialist i netværksskabende virksomhed og vi havde gode samtaler om vores indbyrdes arbejde i foreningen. Det var godt at mødes og vi besluttede at gøre det hvert år. Kontaktpersonerne udgør efterhånden en meget vigtig del af foreningen og de har afviklet foredragene med professionalisme . En kæmpe hjælp til bestyrelsen.

 


Vores Facebook, (åbne og lukkede), Bloggen og ny hjemmeside

Bestyrelsen mener, at der er en god og lærerig aktivitet på vores Facebook. Kun sjældent har det været nødvendigt at gribe ind. Vores åbne Facebook er også kommet godt i gang. Så alt i alt er der megen aktivitet.

Vi har i 2016 taget fat på en ny hjemmeside og den åbner i løbet af sommeren 2017. Heidi bliver vores webmaster og hun har arbejdet med siden i flere måneder.

Bloggen er gået stå, men vi arbejder på at få den op at stå igen.

 


Vacciner er nu dagligt stof i medierne og de henvender sig meget ofte for at få VaccinationsForums bedømmelse af en sag . Det har medvirket til, at vi har været meget eksponeret og er måske også grunden til, at vi har fået en del nye medlemmer. Vi har været omtalt i 7 artikler om vacciner i løbet af året 2016.

 


Opgaveskrivning hos studerende. Hvert år kommer disse henvendelser, men pga. af problemer fra tidligere års henvendelser har vi takket nej, da betingelsen fra de studerendes side var, at blive lukket ind i de lukkede Facebooks. Da vi der har tavshedspligt, kunne det ikke lade sig gøre. De har dog alle fået tilbud om at lægge deres forslag til opgaven og deres kontaktdata ind, men det har kun haft interesse at se, hvad folk skriver derinde. Og det må vi respektere .

 


Foredrag og 20 års jubilæum.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling og har modtaget undervisning i Teambuilding.Foreningen havde 730 medlemmer ved årets udgang.

Vi har afholdt 3 foredrag i 2016. Et i Kolding med Elisabeth Møller Hansen, om infektioner og tarmens flora,  et i København med Tomas Johansen med gennemgang af de sygdomme, der vaccineres imod og et i Fredericia med 3 oplægsholdere  til vores jubilæum. Dels om de etiske problemer med vaccinationer ved den tidligere formand for etisk råd, Jacob Birkler, dels om erstatningsregler ved advokat Mark Wriedt og dels om sundhed og immunsystemet af Marianne Fjordgård.

VaccinationsForum blev inviteret til at holde et oplæg/foredrag for medicinstuderende i Kolding til deres årsmøde om emnet: Hvad er det, forældrene er i tvivl om?

 


En stor begivenhed i 2016 var høringen i Folketinget om HPV vaccinen. Her deltog bl.a. Professor Schoenfeldt fra Israel, læge Jesper Mehlsen, Sundhedsstyrelsen og sundhedsudvalgets formand Liselotte Blixt samt flere. Det var uforglemmeligt at høre professor Schoenfeldt sige tingene ligeud fra panelet og i den forbindelse ikke mindst at se, hvordan sundhedsstyrelsens repræsenter i panelet skulle have deres grimasser til at passe under hans indlæg.

 


At gøre VaccinationsForum til en Almennyttig forening er snublet i starten. Helle Rode, som satte det i gang og som har knoklet for, at det skulle lykkes og for på denne måde at hjælpe foreningen, havde overset deadline for indberetning. Vi blev forfærdelig kede af det, da vi opdagede denne fejl og vi netop havde set den store opbakning fra vores medlemmer. Det gjorde ondt på os og vi kan kun håbe på tilgivelse. Vi var knuste, da vi opdagede det.

Stor Tak til vores medlemmer og særlig stor tak til dem, der har givet forskellige donationer.

Det betyder mere end pengene, men det betyder også, at vi kan holde et arrangement for dem, der har oplevet alvorlige vaccinekomplikationer (anerkendt eller ikke ) til efteråret.