Hvem er vi?

VaccinationsForum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke.

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er
1. at fremme indsamling og udbredelse af viden om vacciner, vaccinationsskader og alternativer til vacciner.

2. at fremme forskning vedrørende vaccinationer, vaccinationsskader og alternativer til vaccinationer.

3. at fremme støtten til vaccineskadede.

4. at varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og offentligheden.

Foreningens holdning
Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccinationer

Fordele ved medlemskab
1. Du modtager med posten vores medlemsblad to gange årligt, nemlig i marts og september med aktuel information om, hvad der rører sig indenfor vaccinationsområdet. Hvis du selv vil deltage i debatten eller du måske har din helt egen historie, som du gerne vil viderebringe i bladet, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Du kan få rådgivning i spørgsmål om vacciner og sygdomme, om fordele og risici ved at vaccinere eller undlade vaccination og om hvordan du i øvrigt kan styrke dit immunforsvar.
Kontakt sekretariatet på tlf. 3013 4413 tirsdag og torsdag kl. 10-12 eller send en email til info@vaccinationsforum.dk.

3. Du kan få rådgivning om vaccinationsskader, både med hensyn til at få en drøftelse, hvis du har mistanke om en skade og med hensyn til at føre sagen i Patientforsikringen og Arbejdsskadestyrelsen (henvendelse til sekretariatet som ovenfor anført).

4. Du kan udveksle personlige erfaringer med lokale netværkspersoner. Vi har lokalgrupper rundt om i landet. Du finder telefonnumre/personer i alle nyhedsbreve.

5. Du kan få hjælp til at finde en anden læge, hvis du ikke er tilfreds med din egen læge, og du kan få dine rettigheder ved vaccination præciseret.

6. Ved indmeldelse får du gratis tilsendt det seneste nummer af nyhedsbrevet samt bogen "I Tvivl om Vaccination", der er en artikelsamling med en omfattende gennemgang af vaccinationer med fakta. Læs mere
her

7. Du kan få adgang til vores lukkede facebook-gruppe, som kun giver adgang til medlemmer.

8. Du kan få adgang til at låne i vores bibliotek med videoer, DVD´er, og CD-Rom’er med foredrag og debatter om vaccinationer. Se hvilke i vores nyhedsbrev.

9. Du kan få kontakt med personer, der har personlige erfaringer med vaccinationsskade.


Samlet pris for abonnement og medlemskab er 325 kr. om året.
Du modtager velkomstpakke så snart betaling er registreret.

KONTAKT

Pressekontakt 
Tlf.: 30134421
presse@vaccinationsforum.dk 


Sekretariat
Tlf.: 3013 4413 tirsdag og torsdag kl. 10-12
info@vaccinationsforum.dk

Åben for telefonisk henvendelse hver tirsdag og torsdag kl. 10:00-12:00 (Lukket i juli måned og ved jul og nytår)
Vi rådgiver i alle spørgsmål relateret til vaccination, dog under forudsætning af at man er medlem af foreningen. Særligt akutte sager fra ikke-medlemmer vil ikke blive afvist af sekretariatet, men bør i så fald følges op af indmeldelse i foreningen.
I spørgsmål og sager, der vedrører HPV-vaccinen, henviser vi dog i stedet for til Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte.

Skriv til info@vaccinationsforum.dk for seneste nyhedsbrev som pdf-fil for kr. 50,- hvis du ikke er medlem.

Vores bog "I tvivl om vaccination" kan også bestilles her til kr. 150,- plus porto.

EFVV