Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem, Formand
Annemarie Thorsen

Jeg har 2 voksne børn, som begge to har fulgt hele børnevaccinationsprogrammet.
Jeg har i mange år interesseret mig for vacciner, og jeg har tilmed arbejdet med at sælge en vaccine for år tilbage. Jeg interesserer mig for dokumentation af vacciners effekt og bivirkninger og det informerede samtykke, som i den grad er blevet aktuelt i specielt de sidste år.

Jeg går ind for det frie valg, og at vi som mennesker kan vælge det, som passer os bedst og med respekt for menneskerettigheder. Vores livssituation er meget forskellig fra menneske til menneske og en løsning med ”one size fits all”, når det gælder vacciner, tror jeg ikke på.
Jeg har i mange år arbejdet for at udbrede viden om vacciner, både fordele og ulemper, og det arbejde fortsætter jeg.

Jeg fortsætter også arbejdet med, at vi som samfund anerkender og behandler vaccineskadede, for det sker desværre ikke i dag. Der er du som vaccineskadet overladt til dig selv - også med at udbedre de skader, vacciner kan give, og det økonomiske aspekt står du også selv for. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt, og her må vores sundhedsmyndigheder træde i arbejdstøjet, og det kan kun gå for langsomt.

Vores regering og sundhedsmyndigheder kan ikke på den ene side advokere så voldsomt for vacciner, f.eks. at vi alle skulle lade os COVID-19-vaccinere og på den anden side fuldstændig lukke øjnene for, at ikke alle mennesker tåler vacciner.

Jeg stiller mig meget undrende over for, at vores sundhedsmyndigheder slet ikke har oprettet afdelinger, hvor man kan undersøge, diagnosticere og behandle de vaccineskadede. Det er ikke første gang vi har set dette svigt. Det var det samme med alle de HPV-vaccineskadede. Mange af disse lider stadigvæk med deres vaccineskader og har ikke fået hjælp af vores sundhedsmyndigheder.
Når man bliver vaccineskadet, så oplever mange sig latterliggjort, mistænkeliggjort og negligeret. Når den samme fejl optræder gang på gang, er det jo ikke fordi vores sundhedsmyndigheder ikke ved det, så må det skyldes noget andet.
 
Jeg er uddannet sygeplejerske, reg. lægemiddelkonsulent, healer, heilpraktiker, helsevejleder og har et diplom i English Anthroposofic Homeopathic Medicine og studerer pt. til Bach terapeut.
 
 
 

Aline Samuelsen
Bestyrelsesmedlem, Sekretær
Aline Samuelsen

Ytringsfrihed, religionsfrihed, fri, uafhængig og ucensureret presse, menneskerettigheder, lige ret for alle og ret til at bestemme over egen krop er nogle af de værdier, vi hylder her i Danmark. Det er værdier, mange vil mene, vort land er bygget på. Danmark betragtes som et frit land.

Når det handler om vaccination er der imidlertid opstået en atmosfære, hvor ingen af disse værdier længere synes at gælde. Debatten i medierne er ensidig og hadsk. Argumenterne for vaccination gentages på papegøjemanér, og mange, især nye unge forældre, kan føle sig trynet til et bestemt valg eller latterliggjort eller udstødt, hvis de ikke følger flertallet.
Når man oplever bivirkninger fra vacciner er der ingen hjælp at hente nogen steder. Man bliver betvivlet; somatiske reaktioner bliver mange gange psykologiseret, og lægerne aner ikke, hvordan de skal genkende, ensige behandle skaderne.
Vaccinationsforum er en forening, der er sat i verden for at bidrage til en mere alsidig og nuanceret kilde til information, når valget om vaccination skal tages. Jeg brænder så meget for, at denne viden skal komme de unge nye forældre til gavn, så de kan tage et oplyst valg, og jeg brænder for, at det skal blive alment kendt, at evidensen for vacciners effekt og sikkerhed ikke er så klar og uomtvistelig, som man i første omgang får indtryk af, eller bliver fortalt hos lægen. Jeg ønsker at kunne hjælpe de stakler, der har oplevet at blive skadet på egen eller deres barns krop. Jeg vil gerne medvirke til, at vi får et andet og mere nuanceret syn på immunforsvar og hvordan, vi beskytter os mod sygdomme. Vaccination og antibiotika er ikke den eneste vej. Det er ved at dæmre i forhold til antibiotika, at det ikke altid er en farbar vej. Lad os arbejde sammen for at alle aspekter ved vacciner må få lov at komme frem i lyset, så vi kan få en åben og nuanceret debat til gavn for alle.

Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem, Kasserer
Karen Østergaard

Medlem af foreningen siden 2002.
Jeg er udlært på revisionskontor og har været selvstændig i 28 år, hvor jeg har stået for regnskab og økonomi.
I juli 2001 blev min datter alvorligt syg af MFR 1 og har på grund af manglende behandling i den akutte fase af sin hjernehindebetændelse, fået en erhvervet hjerneskade, svarende til en méngrad på 50%. Derfor vil jeg gerne arbejde for bedre oplysninger til forældre (henfør til loven om informeret samtykke) og bedre viden til lægerne i systemet. Håbet er, at de med tiden vil tage bivirkninger efter vaccination mere alvorligt, så disse skadede børn kan få en mulighed for at blive behandlet i tide.

Karen Østergaard
Bestyrelsesmedlem
Camilla Lauritsen

Jeg er mor til to børn fra 2010 og 2012. Før jeg fik børn havde jeg ingen anledning til at stille spørgsmål til vacciner, og jeg stillede heller ikke spørgsmål, da jeg fik børn. Jeg forstod princippet; en lille bitte smule sygdom ind og voila; så er man beskyttet mod pågældende sygdom. Da jeg gentagende gange måtte afbestille tid til min yngste (søn) pga. sygdom, blev jeg bekymret for, om han ville blive syg af ikke at være vaccineret. Jeg begyndte derfor at undersøge tingene, men så blev jeg bekymret for, om han overhovedet ville kunne tåle en vaccine, da han var så syg hele tiden. Jeg begyndte herefter åbent at stille spørgsmål til vacciner og deres sikkerhed og oplevede hurtigt, hvordan det blev opfattet meget ilde af folk omkring mig.
Jeg er optaget af, at vacciner bør være frivillige som et minimum. Altså frivillige uden udskamning og udelukkelse fra skoler og flyrejser. Jeg mener derudover, at det offentlige har et stort ansvar for at sikre, at vacciner er ordentligt testet, så vi får en bedre forståelse for deres virkninger og ikke mindst bivirkninger. Endelig mener jeg, at vi som samfund har et særligt ansvar for at passe på de børn og forældre, som rammes af bivirkninger af en vaccine.

Palmer Piter Harsanyi
Bestyrelsesmedlem
Palmer Piter Harsanyi

Interessen for vacciner blev kickstartet af mediedækningen af HPV-vaccinens formodede bivirkninger, hvilket blev en døråbner for en verden af vaccine-forskning (eller mangel på samme) jeg ikke før havde kendskab til og som jeg stadig finder dybt fascinerende.
Jeg er proff.bach. i Ernæring og Sundhed, og påbegynder Ernæringsterapeut-uddannelsen i år. 
Jeg har interesseret mig for sygdomme, medicin og lign. i omtrent 15 år, siden 2004, hvor jeg fik øjnene op for hvad sund kost kan gøre og som jeg oplevede på egen krop mht. elimination af de sygdomme og symptomer jeg på det tidspunkt havde. Siden har min interesse og nysgerrighed vokset, drevet af to kroniske sygdomme som jeg prøver at helbrede mig selv for.

 

Karen Østergaard
Suppleant
Rigge Nørmark

Jeg er 67 år og fra den generation, hvor vacciner var en gave. Mine tre børn har fået alle vacciner – lige indtil det gik galt.
Derfor har jeg i rigtig mange år, også før VaccinationsForum fandtes, interesseret mig for vacciner, vaccinationsprogrammet osv. Men det var en lettelse for mig, da VaccinationsForum med Else Jensen i spidsen dukkede op på banen. Indtil da havde vi kun mødt mistro og fornægtelse, undtagen fra en enkelt læge, hvis rapport udvirkede en næsten omgående anerkendelse af skaden.
Jeg er som sådan ikke imod alle vacciner, men jeg er blevet noget skeptisk hen ad vejen. Jo mere man ved, jo flere spørgsmål stiller man til f.eks. sikkerhed, indhold, skader osv.
 
Det er vigtigt at være velinformeret, inden man tager beslutningen om at lade sine børn (eller sig selv) vaccinere, så man kan tage beslutningen på et ordentligt grundlag.
Det er vigtigt, at man stiller spørgsmål, og det er vigtigt, at der er nogen, man kan komme til med sin tvivl.
Det er vigtigt ikke at føle sig alene.
Derfor vil jeg gerne stille mine erfaringer og min viden til rådighed for andre forældre, der står og skal træffe et valg eller har en mistanke om en skade.
 
Lidt om mig selv. Jeg har arbejdet 30 år i luftfart og 15 år som hospitalschef. Nu er jeg pensionist og sidder pt. i byrådet i Greve Kommune. Jeg er gift, og vi har 3 voksne børn.

Sarah
Suppleant
Sarah Grube Jakobsen

Jeg har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra 2012. Samme år blev HPV-vaccinen gjort gratis for kvinder i min aldersgruppe, og jeg faldt derfor over en videnskabelig artikel, der konkluderede, at HPV-vaccinen endnu ikke var bevist effektiv og samtidig kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger. Dette hørte man intet om i HPV-kampagnerne, så efter at have skrevet om det på de sociale medier, oplevede jeg blot censur fra Kræftens Bekæmpelses side. Derfor oprettede jeg min egen hjemmeside (HPV-Vaccine-Info.org) og har været medlem af VaccinationsForum siden 2013. I den tid har jeg både været med i bestyrelsen og som suppleant. Min viden indenfor vaccineområdet er hele tiden vokset og jeg ønsker at få skabt langt mere åbenhed om vacciners fordele og ulemper

Suppleant
Sara Speyer

Jeg interesserer mig meget for folks rettigheder, herunder retten til selv at bestemme over egen krop, retten til selv at til- og fravælge medicinsk behandling og forebyggende behandling. Det informerede samtykke og god forvaltningsskik er nogle af de vigtigste ting i vor tid.

Rådgiver
Jens Reimick

Rådgver Jens Remick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader.
Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge
af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed.
Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer.
Børnene skal være over 2 år.

Træffetid alle hverdage på telefon 20 88 56 38