Indmeldelse

 Fordele ved medlemskab

 1. Du modtager med posten vores medlemsblad to gange årligt med aktuel information om, hvad der rører sig indenfor vaccinationsområdet. Hvis du selv vil deltage i debatten eller du måske har din helt egen historie, som du gerne vil viderebringe i bladet, er du altid velkommen til at kontakte os.

 2. Du kan få rådgivning i spørgsmål om vacciner og sygdomme, om fordele og risici ved at vaccinere eller undlade vaccination og om hvordan du i øvrigt kan styrke dit immunforsvar. 
  Kontakt sekretariatet på tlf. 3013 4413 tirsdag og torsdag kl. 10-12 eller send en email til info@vaccinationsforum.dk.

 3. Du kan få rådgivning om vaccinationsskader, både med hensyn til at få en drøftelse, hvis du har mistanke om en skade og med hensyn til at føre sagen i Patientforsikringen og Arbejdsskadestyrelsen (henvendelse til sekretariatet som ovenfor anført).

 4. Du kan udveksle personlige erfaringer med lokale netværkspersoner. Vi har lokalgrupper rundt om i landet. Du finder telefonnumre/personer i alle nyhedsbreve.

 5. Du kan få hjælp til at finde en anden læge, hvis du ikke er tilfreds med din egen læge, og du kan få dine rettigheder ved vaccination præciseret.

 6. Ved indmeldelse får du gratis tilsendt det seneste nummer af nyhedsbrevet samt bogen "I Tvivl om Vaccination", der er en artikelsamling med en omfattende gennemgang af vaccinationer med fakta.
  Læs mere her.

 7. Du kan få adgang til vores lukkede facebook-gruppe, som kun giver adgang til medlemmer.

 8. Du kan få adgang til at låne i vores bibliotek med videoer, DVD´er, og CD-Rom’er med foredrag og debatter om vaccinationer. Se hvilke i vores nyhedsbrev.

 9. Du kan få kontakt med personer, der har personlige erfaringer med vaccinationsskade.

Samlet pris for abonnement og medlemskab er 325 kr. om året.

OBS! Husk samtidig at sende en mail med fulde navn, email samt adresse
til medlemskab@vaccinationsforum.dk

Bankoverførsel: Merkur Andelskasse konto: Regnr.: 8401 Kontonr.: 1012980

MobilePay: 55750