bestyrelse
Bestyrelsesformand
Erik Olsen

Jeg er uddannet civilingeniør.

Vacciner og dets aspekter har interesseret mig i en del år. Jeg har set skyggesiden af vaccinernes bivirkninger, og desværre er det også sådan, at jo mere man sætter sig ind i emnet omkring vacciner og dets programmer, desto mere dukker der op til overfladen, som vi ikke har fået kendskab til fra officielle sider.
Derfor har VaccinationsForum sit eksistensberettigelse som bidrager til en mere nuanceret tilgang til vaccineemner. Derudover har man i mange år drevet hetz på de mennesker, som har dannet sin egen mening om vacciner efter at have sat sig ind i emnet, på sådan en måde, at det truer vores alle sammens frihedsrettigheder, som man ellers skulle tro var givet.

Arbejder for at få en mere synlighed og fair tilgang til emnet i det offentlige rum, og være meningsdannende på saglig grundlag.

 

Kasserer
Karen Østergaard

Medlem af foreningen siden 2002.
Jeg er udlært på revisionskontor og har været selvstændig i 28 år, hvor jeg har stået for regnskab og økonomi.
I juli 2001 blev min datter alvorligt syg af MFR 1 og har på grund af manglende behandling i den akutte fase af sin hjernehindebetændelse, fået en erhvervet hjerneskade, svarende til en méngrad på 50%. Derfor vil jeg gerne arbejde for bedre oplysninger til forældre (henfør til loven om informeret samtykke) og bedre viden til lægerne i systemet. Håbet er, at de med tiden vil tage bivirkninger efter vaccination mere alvorligt, så disse skadede børn kan få en mulighed for at blive behandlet i tide.

Næstformand
Pia Hansen

 Jeg er født i 1973, bor i Lynge på en lille gård med mand, barn og heste.
Jeg er kandidat i Biologi fra Københavns Universitet fra 2001.
I dag arbejder jeg med ledelse i et fagområde, hvor naturvidenskab, tal og statistik er helt grundlæggende for succes. Jeg har interesseret mig for bivirkninger ved vaccination siden min egen søn tilbage i 2006 reagerede voldsomt på den første vaccination og har efterfølgende læst meget om området, men har i øvrigt forholdt mig tavst.
Den seneste tids hadefulde optrapning af debatten samt det faktum, at vaccinationstvang rykker tættere på, har påvirket mig meget. Jeg ønsker, at bidrage til at forme debatten mere nuanceret. Finde måder, at få fakta frem til almindelige mennesker. Og ikke mindst at medvirke til, at flest mulige tør tale om emnet og sige det højt, hvis de er i tvivl. 

Bestyrelsesmedlem
Aline Samuelsen

Ytringsfrihed, religionsfrihed, fri, uafhængig og ucensureret presse, menneskerettigheder, lige ret for alle og ret til at bestemme over egen krop er nogle af de værdier, vi hylder her i Danmark. Det er værdier, mange vil mene, vort land er bygget på. Danmark betragtes som et frit land.

Når det handler om vaccination er der imidlertid opstået en atmosfære, hvor ingen af disse værdier længere synes at gælde. Debatten i medierne er ensidig og hadsk. Argumenterne for vaccination gentages på papegøjemanér, og mange, især nye unge forældre, kan føle sig trynet til et bestemt valg eller latterliggjort eller udstødt, hvis de ikke følger flertallet.
Når man oplever bivirkninger fra vacciner er der ingen hjælp at hente nogen steder. Man bliver betvivlet; somatiske reaktioner bliver mange gange psykologiseret, og lægerne aner ikke, hvordan de skal genkende, ensige behandle skaderne.
Vaccinationsforum er en forening, der er sat i verden for at bidrage til en mere alsidig og nuanceret kilde til information, når valget om vaccination skal tages. Jeg brænder så meget for, at denne viden skal komme de unge nye forældre til gavn, så de kan tage et oplyst valg, og jeg brænder for, at det skal blive alment kendt, at evidensen for vacciners effekt og sikkerhed ikke er så klar og uomtvistelig, som man i første omgang får indtryk af, eller bliver fortalt hos lægen. Jeg ønsker at kunne hjælpe de stakler, der har oplevet at blive skadet på egen eller deres barns krop. Jeg vil gerne medvirke til, at vi får et andet og mere nuanceret syn på immunforsvar og hvordan, vi beskytter os mod sygdomme. Vaccination og antibiotika er ikke den eneste vej. Det er ved at dæmre i forhold til antibiotika, at det ikke altid er en farbar vej. Lad os arbejde sammen for at alle aspekter ved vacciner må få lov at komme frem i lyset, så vi kan få en åben og nuanceret debat til gavn for alle.

Bestyrelsesmedlem
Palmer Piter Harsanyi

Interessen for vacciner blev kickstartet af mediedækningen af HPV-vaccinens formodede bivirkninger, hvilket blev en døråbner for en verden af vaccine-forskning (eller mangel på samme) jeg ikke før havde kendskab til og som jeg stadig finder dybt fascinerende.
Jeg er proff.bach. i Ernæring og Sundhed, og påbegynder Ernæringsterapeut-uddannelsen i år. 
Jeg har interesseret mig for sygdomme, medicin og lign. i omtrent 15 år, siden 2004, hvor jeg fik øjnene op for hvad sund kost kan gøre og som jeg oplevede på egen krop mht. elimination af de sygdomme og symptomer jeg på det tidspunkt havde. Siden har min interesse og nysgerrighed vokset, drevet af to kroniske sygdomme som jeg prøver at helbrede mig selv for.

 

Suppleant
Astrid Bradtberg

 

Rådgiver
Jens Reimick

Rådgver Jens Remick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader.
Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge
af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed.
Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer.
Børnene skal være over 2 år.

Træffetid alle hverdage på telefon 20 88 56 38

Revisor
Mariane Møhl Hansen

Tlf.: 56315465 mobil 29435485
E-mail: luller@post11tele.dk
 

Revisor
Tommas Jørgensen

Tlf.: 56315465 mobil 72554362
E-mail: tommas.jorgensen@mail.dk