Bestyrelsesformand
Else Jensen

Medstifter af Vaccinationsforum, og formand for foreningen.
Uddannet sundhedsplejerske.
Medforfatter af bogen, "Vaccinationer - er de sikre og effektive? ".
Foredragsvirksomhed om vacciner, vaccineskader og patientrettigheder.
Forfatter til mange artikler om vaccinationer og vaccinationsskader.
Bisidderfunktion i erstatningssager vedrørende vaccineskader.
Arbejder for det oplyste valg ved vaccination, synlighed for de børn, der er skadet af vaccination, og for at skabe interesse for forskning i de biologiske og kliniske aspekter ved vaccineskader.

Næstformand
Karen Østergaard

Medlem af foreningen siden 2002.
Jeg er udlært på revisionskontor og har været selvstændig i 28 år, hvor jeg har stået for regnskab og økonomi.
I juli 2001 blev min datter alvorligt syg af MFR 1 og har på grund af manglende behandling i den akutte fase af sin hjernehindebetændelse, fået en erhvervet hjerneskade, svarende til en méngrad på 50%. Derfor vil jeg gerne arbejde for bedre oplysninger til forældre (henfør til loven om informeret samtykke) og bedre viden til lægerne i systemet. Håbet er, at de med tiden vil tage bivirkninger efter vaccination mere alvorligt, så disse skadede børn kan få en mulighed for at blive behandlet i tide.

Bestyrelsesmedlem
Sarah Grube Jensen

Jeg har stort set altid interesseret mig for naturlig sundhed og fik i december 2012 en kandidat I folkesundhedsvidenskab.
Jeg har i mange år været opmærksom på ikke at tage imod alt for mange vacciner, da jeg engang læste, at det kunne være skadeligt for immunsystemet. Da HPV-vaccinen i august 2012 blev gjort gratis for kvinder op til 26 år, var der mange af mine veninder, der begyndte at få vaccinen. Jeg havde et halvt år forinden læst en videnskabelig artikel, der refererede til, at HPV-vaccinen endnu ikke er bevist effektiv og samtidig kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger, som der ikke blev oplyst om i HPV-kampagnerne. Dette fik mig til at sætte mig yderligere ind i HPV-debatten, da jeg ikke selv ville tage imod vaccinen på dette grundlag. Jeg vil derfor gerne hjælpe med at gøre en indsats for at skabe mere åbenhed om vacciners fordele og ulemper.

 

Bestyrelsesmedlem
Astrid Anna Bradtberg

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2007. Jeg har været hjertesygeplejerske i 7 år på Gentofte hospital og er nu børnesygeplejerske på Rigshospitalet siden 2014.
Min søn er fra efteråret 2013. Det var i forbindelse med min søn og stillingtagen til børne-vaccinationsprogrammet, at jeg personligt oplevede at det blev modtaget med stor undren og kritik hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved vaccineprogrammet. Både i forskellige spørgefora på nettet, på vaccine producentens hjemmeside, hos min egen læge, hos sundhedsplejersken og blandt mange i min omgangskreds.

Sideløbende fandt jeg frem til studier og beskrivelser af kausaliteter, der tydede på at vacciner måske ikke er så sikre, så nødvendige og uden alvorlige bivirkninger. Stærkest indtryk på mig på daværende tidspunkt, var at mange børn og voksne havde oplevet alvorlige bivirkninger efter influenza vaccinen Pandemrix. Det blev startskuddet på at jeg var nødt til sætte mig ned og søge mere information og viden, der kunne belyse de forskellige infektionssygdomme og de vacciner der vaccineres med. Det var derfor i den periode at jeg stiftede bekendtskab med Vaccinationsforum. Et tiltrængt forum, når man som jeg stod overfor at skulle træffe et valg vedrørende vaccination. Personligt er jeg aldrig blevet vaccineret som barn, så jeg har haft mange af de børne-infektionssygdomme, som der vaccineres imod.

Bestyrelsesmedlem
Heidi Lykholt

Medlem siden 2003, indtrådt i bestyrelsen i 2015

Jeg har interesseret mig for naturlig sundhed siden jeg var helt ung, og da jeg i dag er kranio-sakral terapeut og zoneterapeut, og er ved at uddanne mig til klassisk homøopat, finder jeg problematikken omkring vacciner særdeles interessant.

Jeg er i mit daglige virke i min klinik, og som frivillig rådgiver i foreningen Forældre og Fødsel, i kontakt med mange børn og deres forældre, hvor jeg oplever den tvivl og uro der er omkring dette emne. Derfor ønsker jeg, at gøre hvad jeg kan for at udbrede kendskabet til uvildig dokumentation omkring vacciner, og ikke mindst at kæmpe for det frie valg, som vi heldigvis stadig har endnu i Danmark.

Jeg ønsker at få de gode saglige artikler omkring vaccination ud til så mange som muligt, og er taknemmelig for at vi i dag har internettet til at dele information. I kraft af min uddannelse som datamatiker, vil jeg gøre hvad jeg kan, for at VaccinationsForums hjemmeside er så brugervenlig og informativ som muligt.

1. Suppleant
Tina Lundbæk Simonsen

Jeg er udlært sygeplejerske siden 2009 og har siden 2010 arbejdet indenfor psykiatrien.
Jeg meldte mig ind i foreningen i marts 2014, et år efter at jeg i marts 2013 blev vaccineret med HPV-vaccinen, og i samme omgang blev vaccineskadet.
Jeg manglede dengang information og hjælp til at håndtere det at være vaccineskadet. Foreningen har været en stor hjælp for mig igennem mit forløb.

Jeg vil som medlem af bestyrelsen, have fokus på HVP-vaccinerede piger/kvinder og forsøge, at vejlede dem der er blevet skadet, til at komme videre. Men jeg vil også gerne være med til, at give andre en viden omkring virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen, således at de kan træffe et informeret valg omkring HPV-vaccinen.

2. Suppleant
Claus Jensen

Jeg har studeret engelsk og filosofi (MA) og litteraturvidenskab. Min interesse for virusser og vacciner blev for vakt på et tidspunkt, hvor jeg rejste meget og konstant skulle vaccines for dette og hint. Jeg opdagede, at jeg blev tilbudt vacciner for visse sygdomme, selvom landet, jeg skulle besøge på det tidspunkt, kun kunne opvise en håndfuld tilfælde om året. Jeg begyndte at undersøge nærmere og opdagede hurtigt et påfaldende mønster: Med få års mellemrum bliver der varslet apokalyptiske pandemier, AIDS, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza osv, senest ebola, hvor skrækscenarier med helt op til 1,4 millioner ofre inden for få måneder blev projiceret af det amerikanske Centers for Disease Control (CDC). Fælles for alle disse pandemier er, at de aldrig bliver til noget, i hvert fald ikke hos os i Nordeuropa og Vesten generelt. Dette gjorde mig for alvor skeptisk, og jeg begyndte at applikere den grundlæggende skeptiske metode i filosofi over for alle aspekter af lægevidenskaben i almindelighed og virusser og vacciner i særdeleshed. Jeg bestræber mig på at behandle alle autoriteter respektløst, opsøge alternative synspunkter og præsentere de skæve vinkler. Dette står i modsætning til en anden form for (såkaldt) filosofi, som er fremherskende i dag, hvor fagfilosoffer lader sig lede i stedet for blot at informeres af videnskaben og repræsenterer den til enhver tid herskende videnskabelige konsensus, også når konsensus tydeligt er influeret af økonomiske og politiske faktorer.

3. Suppleant
Camilla Ek

Indtrådt i bestyrelsen i 2008. Medlem af foreningen siden 2005.

Jeg er uddannet cand.mag. i almen lingvistik på Københavns Universitet og arbejder til daglig som indvandrerlærer på et sprogcenter i København.
Jeg er mor til 2 drenge. Min interesse for vacciner opstod, da jeg ventede min førstefødte i 2005. Jeg stillede mig selv spørgsmålet, om det nu blot kunne være til gavn for et barn at blive vaccineret med alle vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. I den forbindelse meldte jeg mig ind i VaccinationsForum og begyndte at sætte mig ind i problemstillingen omkring vaccination. Fra sundhedsvæsenet får vaccination ofte mange lovprisende ord, og jeg synes, at VaccinationsForums ofte kritiske artikler danner en god modvægt hertil. Jeg vil som medlem af bestyrelsen have fokus på børnefamilier og give mit bidrag til at flere forældre vil træffe et informeret valg omkring vacciner.

Rådgiver
Jens Reimick

Rådgver Jens Remick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader.
Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge
af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed.
Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer.
Børnene skal være over 2 år.

Træffetid alle hverdage på telefon 20 88 56 38

Revisor
Mariane Møhl Hansen

Tlf.: 56315465 mobil 29435485
E-mail: luller@post11tele.dk
 

Revisor
Tommas Jørgensen

Tlf.: 56315465 mobil 72554362
E-mail: tommas.jorgensen@mail.dk