bestyrelse
Bestyrelsesformand
Else Jensen

Medstifter af Vaccinationsforum, og formand for foreningen.
Uddannet sundhedsplejerske.
Medforfatter af bogen, "Vaccinationer - er de sikre og effektive? ".
Foredragsvirksomhed om vacciner, vaccineskader og patientrettigheder.
Forfatter til mange artikler om vaccinationer og vaccinationsskader.
Bisidderfunktion i erstatningssager vedrørende vaccineskader.
Arbejder for det oplyste valg ved vaccination, synlighed for de børn, der er skadet af vaccination, og for at skabe interesse for forskning i de biologiske og kliniske aspekter ved vaccineskader.

Kasserer
Karen Østergaard

Medlem af foreningen siden 2002.
Jeg er udlært på revisionskontor og har været selvstændig i 28 år, hvor jeg har stået for regnskab og økonomi.
I juli 2001 blev min datter alvorligt syg af MFR 1 og har på grund af manglende behandling i den akutte fase af sin hjernehindebetændelse, fået en erhvervet hjerneskade, svarende til en méngrad på 50%. Derfor vil jeg gerne arbejde for bedre oplysninger til forældre (henfør til loven om informeret samtykke) og bedre viden til lægerne i systemet. Håbet er, at de med tiden vil tage bivirkninger efter vaccination mere alvorligt, så disse skadede børn kan få en mulighed for at blive behandlet i tide.

Næstformand
Astrid Anna Bradtberg

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2007. Jeg har været hjertesygeplejerske i 7 år på Gentofte hospital og er nu børnesygeplejerske på Rigshospitalet siden 2014.
Min søn er fra efteråret 2013. Det var i forbindelse med min søn og stillingtagen til børne-vaccinationsprogrammet, at jeg personligt oplevede at det blev modtaget med stor undren og kritik hvis jeg stillede spørgsmålstegn ved vaccineprogrammet. Både i forskellige spørgefora på nettet, på vaccine producentens hjemmeside, hos min egen læge, hos sundhedsplejersken og blandt mange i min omgangskreds.

Sideløbende fandt jeg frem til studier og beskrivelser af kausaliteter, der tydede på at vacciner måske ikke er så sikre, så nødvendige og uden alvorlige bivirkninger. Stærkest indtryk på mig på daværende tidspunkt, var at mange børn og voksne havde oplevet alvorlige bivirkninger efter influenza vaccinen Pandemrix. Det blev startskuddet på at jeg var nødt til sætte mig ned og søge mere information og viden, der kunne belyse de forskellige infektionssygdomme og de vacciner der vaccineres med. Det var derfor i den periode at jeg stiftede bekendtskab med Vaccinationsforum. Et tiltrængt forum, når man som jeg stod overfor at skulle træffe et valg vedrørende vaccination. Personligt er jeg aldrig blevet vaccineret som barn, så jeg har haft mange af de børne-infektionssygdomme, som der vaccineres imod.

Bestyrelsesmedlem
Aline Samuelsen

Ytringsfrihed, religionsfrihed, fri, uafhængig og ucensureret presse, menneskerettigheder, lige ret for alle og ret til at bestemme over egen krop er nogle af de værdier, vi hylder her i Danmark. Det er værdier, mange vil mene, vort land er bygget på. Danmark betragtes som et frit land.

Når det handler om vaccination er der imidlertid opstået en atmosfære, hvor ingen af disse værdier længere synes at gælde. Debatten i medierne er ensidig og hadsk. Argumenterne for vaccination gentages på papegøjemanér, og mange, især nye unge forældre, kan føle sig trynet til et bestemt valg eller latterliggjort eller udstødt, hvis de ikke følger flertallet.
Når man oplever bivirkninger fra vacciner er der ingen hjælp at hente nogen steder. Man bliver betvivlet; somatiske reaktioner bliver mange gange psykologiseret, og lægerne aner ikke, hvordan de skal genkende, ensige behandle skaderne.
Vaccinationsforum er en forening, der er sat i verden for at bidrage til en mere alsidig og nuanceret kilde til information, når valget om vaccination skal tages. Jeg brænder så meget for, at denne viden skal komme de unge nye forældre til gavn, så de kan tage et oplyst valg, og jeg brænder for, at det skal blive alment kendt, at evidensen for vacciners effekt og sikkerhed ikke er så klar og uomtvistelig, som man i første omgang får indtryk af, eller bliver fortalt hos lægen. Jeg ønsker at kunne hjælpe de stakler, der har oplevet at blive skadet på egen eller deres barns krop. Jeg vil gerne medvirke til, at vi får et andet og mere nuanceret syn på immunforsvar og hvordan, vi beskytter os mod sygdomme. Vaccination og antibiotika er ikke den eneste vej. Det er ved at dæmre i forhold til antibiotika, at det ikke altid er en farbar vej. Lad os arbejde sammen for at alle aspekter ved vacciner må få lov at komme frem i lyset, så vi kan få en åben og nuanceret debat til gavn for alle.

Bestyrelsesmedlem
Katarina Brinjak

Forårets debat om tvangsvaccination af børn i medierne har for mig været et vendepunkt. Jeg er glad for at vi bor i et land med ytringsfrihed, og det ligger mig meget på sinde at debatten bliver mere nuanceret i det offentlige. Debatten omkring problematikkerne vedrørende vaccination forsøges at kvæles i mediernes spalteplads, med massiv hetz af mennesker der af forskellige årsager ikke vaccinerer. 

Der er jo et utal af vacciner, og mange flere på vej, formodentligt også i det danske børnevaccinationsprogram, hvis vi ser på udviklingen i USA. 

I vaccinationsforum vælger nogle aldrig at vaccinere, sig selv eller sine børn. Nogle er i tvivl, andre vælger ikke at modtage flere tilbud om vaccination pga bivirkninger. Vi har selvfølgelig et frit valg, nogle mener og tror vi ikke har, derfor lægger jeg mit engagement i vaccinationsforum og vil kæmpe for at vi fortsat har valgmuligheden til at takke ja eller nej til vacciner, på så oplyst et grundlag som muligt. For der ER bivirkninger, også mange ikke indrapporterede, for når man kæmper med bivirkninger kæmper man ikke samtidig med at få bivirkningerne indrapporteret. Der er mange vinkler på emnet vaccination. Vaccinationsforum stiller spørgsmål og leder efter svar, som de fleste medier de senere år, af uransagelige årsager forholder sig meget ensidigt til. Derfor støtter jeg op om arbejdet i foreningen, især nu, for at bruge min ytringsfrihed og bevare min, og din, ret til at til- og fravælge vacciner.

Suppleant
Sarah Grube Jensen

Jeg har stort set altid interesseret mig for naturlig sundhed og fik i december 2012 en kandidat I folkesundhedsvidenskab.
Jeg har i mange år været opmærksom på ikke at tage imod alt for mange vacciner, da jeg engang læste, at det kunne være skadeligt for immunsystemet. Da HPV-vaccinen i august 2012 blev gjort gratis for kvinder op til 26 år, var der mange af mine veninder, der begyndte at få vaccinen. Jeg havde et halvt år forinden læst en videnskabelig artikel, der refererede til, at HPV-vaccinen endnu ikke er bevist effektiv og samtidig kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger, som der ikke blev oplyst om i HPV-kampagnerne. Dette fik mig til at sætte mig yderligere ind i HPV-debatten, da jeg ikke selv ville tage imod vaccinen på dette grundlag. Jeg vil derfor gerne hjælpe med at gøre en indsats for at skabe mere åbenhed om vacciners fordele og ulemper.

 

Suppleant
Heidi Lykholt

Medlem siden 2003

Jeg har interesseret mig for naturlig sundhed siden jeg var helt ung, og da jeg i dag er kranio-sakral terapeut og zoneterapeut, og er ved at uddanne mig til klassisk homøopat, finder jeg problematikken omkring vacciner særdeles interessant.

Jeg er i mit daglige virke i min klinik, og som frivillig rådgiver i foreningen Forældre og Fødsel, i kontakt med mange børn og deres forældre, hvor jeg oplever den tvivl og uro der er omkring dette emne. Derfor ønsker jeg, at gøre hvad jeg kan for at udbrede kendskabet til uvildig dokumentation omkring vacciner, og ikke mindst at kæmpe for det frie valg, som vi heldigvis stadig har endnu i Danmark.

Jeg ønsker at få de gode saglige artikler omkring vaccination ud til så mange som muligt, og er taknemmelig for at vi i dag har internettet til at dele information. I kraft af min uddannelse som datamatiker, vil jeg gøre hvad jeg kan, for at VaccinationsForums hjemmeside er så brugervenlig og informativ som muligt.

Rådgiver
Jens Reimick

Rådgver Jens Remick har mange års erfaring med rehabilitering af børn og unge med erhvervede hjerneskader.
Hvis der er forældre, hvor barnet har fået en erhvervet hjerneskade, eller de har mistanke om dette, som følge
af vaccination, stiller Jens gerne sin viden og faglige kompetence til rådighed.
Jens kan rådgive indenfor områder med sprog- og taleproblemer.
Børnene skal være over 2 år.

Træffetid alle hverdage på telefon 20 88 56 38

Revisor
Mariane Møhl Hansen

Tlf.: 56315465 mobil 29435485
E-mail: luller@post11tele.dk
 

Revisor
Tommas Jørgensen

Tlf.: 56315465 mobil 72554362
E-mail: tommas.jorgensen@mail.dk