Peter Gøtzsche

Peter Gøtzsche spreder løgn om Andrew Wakefield

Peter Gøtzsche spreder i en ny bog de sædvanlige løgne om vaccineskeptikere generelt og Andrew Wakefield i særdeleshed. Men da VaccinationsForum skrev og gjorde Gøtzsche opmærksom på, at han udtalte sig falsk og injurierende ikke bare om Andrew Wakefield, men også Wakefields 11 medforfattere til det omstridte autisme-studie i Lancet, ignorerede han det. I et kort og uargumenteret svar til VaccinationsForum udtrykte Gøtzsche i stedet harme over, at journalisten Brian Deer, som gjorde det til sin mission at sværte og ødelægge Wakefield, er blevet udsat for kritik. Gøtzsche foregiver end ikke selv at have undersøgt sagen, men vælger at dække sig ind bag tidligere chrefredaktør på British Medical Journal Fiona Godlee:

"han (Wakefield) er en svindler. Og det er helt urimeligt, at folk skyder på Brian Dere, der afslørede det. Han har lavet et sobert arbejde, og BMJs chefredaktør kalder også Wakefields studie for svindel. Der skal meget til, for at en chefredaktør siger sådanne ting Jeg har ikke mere at sige om den ting."

Læs VaccinationsForums henvendelse her:

Kære Peter Gøtzsche

Tillykke med udgivelsen af din nye bog Overlevelse i en overmedicineret verden.

Blandt de mange emner, du behandler i bogen, og din omhyggelige gennemgang af problematikken omkring HPV-vaccinen, som vi er dig meget taknemlige for, valgte Politiken i en overskrift at fremhæve din mening om den “hårde kerne blandt vaccinemodstanderne.” https://politiken.dk/…/Den-h%C3%A5rde-kerne-er-resistente-o…

Du forstår ikke den hårde kerne vaccinemodstanderne og synes, deres argumenter er dårlige – eller rettere, at deres argument (ental) er dårligt, for du vælger kun at gengive et, måske to, det er ikke helt klart.

Emnet har måske ikke fået så grundig en behandling, fordi det kun er et mindre fokus i bogen. Eller måske har du følt, at et stærkt udfald mod vaccinemodstandere var et nødvendigt træk for at undgå at blive sat i bås med dem af Sundhedsstyrelsen og EMA på grund af din hårde kritik af deres håndtering af HPV-vaccine-sagen.

Hvordan det end forholder sig, er det nedslående, når du selv har oplevet personsværterierne, løgnene og fordrejelserne, at du her gengiver de officielle myter og stråmænd om en “hård kerne af vaccinemodstandere” og enkeltpersoner såsom den evige prügelknabe Andrew Wakefield. I VaccinationsForum har vi gennem mange år brugt hundredvis af ulønnede timer på at foretage research og faktatjek på netop disse områder, vi håber derfor, du vil tage godt imod vores kommentarer og uddybninger punkt for punkt nedenfor

(PG) “De argumenter, jeg oftest har hørt, har ikke været overbevisende. Et af dem er, at det på en eller anden måde skulle være bedre at få dit barn til at lide af mæslinger end at undgå mæslinger gennem vaccination. Denne „tilbage til naturen“-romantik er uholdbar. Hvis vi accepterer den generelle præmis, at det er bedre at lade naturen gå sin gang, ville vi blive nødt til at opgive det samfund, vi har udviklet, hvilket er meget langt fra at være „naturligt“. Men vi er ikke længere store aber i Afrika; vi klarer os langt bedre end dengang og overlever længere, end vi nogensinde har gjort.”

(VF) Det er korrekt, at der er en vis “tilbage til naturen”-romantik i nogle versioner af vaccinemodstand, men det aktuelle tilbage til naturen-argument er specifikt for mæslinger, de fleste vaccinationsskeptikere foretrækker ikke, at vi alle sammen flytter tilbage i jordhulerne.

Du udelader den væsentligste del af argumentet, teorien om, at et barn, der gennemgår mæslingesygdommen, kommer ud på den anden side med et generelt styrket forsvar mod alt fra almindelige infektioner til kræft. Denne antagelse finder støtte i varierende grad hos mange læger og forskere. Blandt andre Peter Aaby, hvis arbejde du tydeligvis har godt kendksab til, har påvist, at afrikanske børn, der har gennemgået mæslinger, har bedre overlevelseschancer end de børn, der ikke har.

Lægevidenskaben har i den forbindelse udviklet sin egen version af “tilbage til naturen”-romantik, som bliver til en “væk fra naturen”-romantik. Her går argumentet ud på, at ved et utroligt lykkeligt sammentræf er man med mæslingevaccinen snublet over en veritabel panacea med endeløse gunstige uspecifikke virkninger. For eksempel Mina, 2015, i hvis version af historien mæslingevirusset forårsager en AIDS-lignende sletning af immunhukommelsen, mens den “unaturlige” virus via vaccine har lutter gunstige egenskaber. Eller Aaby igen, som observerede de samme gunstige uspecifikke virkninger hos mæslingevaccinerede såvel som hos børn, der havde haft “naturlige” mæslinger, men som betragter vaccinen som mindre risikabel.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25954009

Stridspunktet er derfor, om det er bedst at få dette generelle immun-boost “naturligt” eller gennem vaccination. Du og den lægevidenskabelige konsensus kan mene, det er vanvittigt at løbe risikoen ved “naturlige” mæslinger (mere om dette i sidste paragraf), men det er et gyldigt videnskabeligt spørgsmål at rejse.

(PG) “Den hårde kerne blandt vaccinemodstanderne er så resistente over for rationelle argumenter og utvetydige fund i videnskab af høj kvalitet, der går imod deres overbevisning, at man må opfatte disse mennesker som religiøse eller det, som lægerne kalder at være uden for terapeutisk rækkevidde. De forårsager en masse skade, fordi de fortsætter med at udbrede deres falske forestillinger.”

(VF) Denne “hårde kerne” er som regel unavngiven eller i bedste fald identificeret som “visse højtråbende grupper på de sociale medier”. Det er altid muligt at finde “hårde kerner” på begge sider af et hvilket som helst spørgsmål, hvis man trawler internettet igennem efter mærkelige personer. VaccinationsForum kan også finde en hård kerne af vaccinefanatikere, som er uden for terapeutisk rækkevidde og på religiøs vis vil holde alle vacciner hellige og hævet over kritik. Hvad mere er, vi kan nævne prominente navne, bl. a. inde hos Sundhedsstyrelsen. Det kan du nok også.

(PG) “Et af de værste eksempler er den forskning, der blev udført af Andrew Wakefield og hans kolleger, der hævdede, at vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde kan forårsage autisme. Der er bevist, at de har svindlet i deres forskning, og Wakefield og to af hans medforfattere fik frataget retten til at fungere som læge. Da Wakefield nægtede at udføre den gentagelse af sin forskning, hans arbejdsgivere havde forlangt, blev han fyret.”

(VF) Wakefield er måske navnet, der er synonymt med “hård kerne”, men hverken han eller hans kolleger hævdede dengang, at MFR-vaccinen kan forårsage autisme. I det omstridte studie understreger man to gange, at man ikke har bevis for en sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme. Wakefield, og kun Wakefield, udtalte efterfølgende på en pressekonference, ikke bare på baggrund af studiet, men sin gennemgang af alt materialet omkring MFR-vaccinen, at han mente, der var en mulighed for, at den forårsagede autisme, og at han mente mono-vaccinerne var sikrere. Det er helt analogt til Brint og Mehlsens og nu dine egne advarsler om, at det er bedre at vente med HPV-vaccinen, til vi har mere viden. Derfor er I også allerede blevet “Wakefielded”, som vi kalder det, udsat for præcis de samme anklager om fusk, bias, manglende etik, mental utilregnelighed osv. af the usual suspects med EMA i spidsen.

Wakefield har i øvrigt aldrig været tilhænger af helt at undlade at vaccinere, selvom hans synspunkter gennem årene med konstant offentlig udhængning og stigende erfaring med, hvad der foregår bag de lukkede (sving)døre hos medicinalindustri og myndigheder, er blevet hårdere.

Ej heller er det bevist, at Wakefield og kolleger har svindlet i deres forskning. Anklagerne kom fra en journalist med ringe medicinsk viden og tvivlsomme motiver og blev blæst op af andre med “skin in the game”. Faktum er, at fratagelsen af retten til at fungere som læge var baseret på uetisk udførelse (misconduct) af 1998-studiet, ikke svindel.

Ej heller fik to af Wakefields medforfattere frataget retten til at fungere som læge. Det var Wakefield og studiets hovedforfatter Dr. John Walker-Smith, der fik frataget retten. Dommen lød som sagt ikke på svindel, men at man havde udført forskning under dække af behandling og udsat børnene for unødvendige procedurer. Dr. Walker-Smith ankede beslutningen til High Court (Wakefield kunne ikke få fri proces og undlod derfor) og blev frikendt med denne henstilling fra dommeren:

The judge criticised the disciplinary panel's "inadequate and superficial reasoning and, in a number of instances, a wrong conclusion".

The judge said: "It would be a misfortune if this were to happen again."

He urged that in future such cases should be "chaired by someone with judicial experience".

https://www.independent.co.uk/…/mmr-doctor-john-walker-smit…

Dette betyder ikke, at Wakefield også er uskyldig, men den dom burde få enhver fair-minded person til at genoverveje hele historien om, hvordan Wakefields svindel blev “bevist”.

Ej heller blev Wakefield fyret, han blev presset til at resignere “frivilligt”. Og ikke fordi han nægtede at gentage sin forskning, men netop fordi man på Royal Free havde fået nok af hans forskning og “ideer”.

https://www.telegraph.co.uk/…/Anti-MMR-doctor-is-forced-out…

Andrew Wakefield

(PG) ”Et relevant argument mod vacciner er, at de ikke er så sikre, som folk tror, fordi lægemiddelindustrien har snydt med sin forskning.”

(VF) Det fremgår ikke tydeligt, om du også tillægger den “hårde kerne af vaccinemodstandere” dette argument, men det er vel essensen I det hele. Det er relevant her, at sundhedsmyndighederne også fusker med diverse statistikker, der relaterer til vaccinationsspørgsmålet, fx tallene for mæslingedødelighed. Man brugte (og bruger stadig, hvis man kan slippe af sted med det) i årtier tvivlsomme internationale gennemsnit til at bilde den danske befolkning ind, at mæslingemortaliteten er 1/2.500-3.000. I 2015 indrømmede sundhedsmyndighederne endelig, at det relevante tal for Danmark var 1/12.100.

Men dette tal opnåede myndighederne for de sidste artier inden vaccinens indførelse ved i stedet for at gå ud fra, at 98 pct. af befolkningen får mæslinger, kun at medregne registrerede mæslingetilfælde. Hvis man regner med de 98 pct., så var dødeligheden i Danmark tættere på 1/20.000, da vaccinen blev indført. Vi nævner dette, fordi hvis man overdriver mæslingers dødelighed 4-8 fold, så får man naturligvis fravælgerne og deres overvejelser til at se mere irrationelle og uansvarlige ud.

http://www.vaccineinfo.dk/…/hvor-farlige-er-maeslinger-egen…

Og derved er vi tilbage ved begyndelsen og den manglende forståelse for vaccinationsmodstanderne. VaccinationsForum håber, at vi har kunnet bidrage lidt til at belyse nogle mudrede punkter.
Hvis du på et tidspunkt skulle få lyst til at sætte dig ind i den seriøse vaccinekritik blandt “den hårde kerne”, kan vi forhåbentlig spare dig nogle misforståelser og blindgyder ved at anbefale at starte med Dr. Suzanne Humphries.

Mvh. Bestyrelsen VaccinationsForum.