SSI "Ingen sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme"

Den 5 marts 2019 faldt der om formiddagen en bombe af en publikation fra SSI (Statens Serum Institut) forfattet af Hviid et. al:
Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism” i ”Annals of internal Medicine”,
som rystede verden og cementeret en gang for alle at MFR vaccinen ingen forbindelse havde til autisme.

Skrevet af Erik Olsen

Det var hovedbudskabet som stort set alle de store medie i Danmark sendte ud i æteren som perler på en snor. 

Efter den første tsunami bølge, kom de udenlandske media med på næste bølge.

Her er nogle af citaterne fra de danske medier:

Endnu en gang påvist: Ingen sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme” – SSI (Statens Serum Institut)

Nyt dansk studie afliver vaccinemyten om autisme” – Nordjyske.dk

Kæmpe studie afliver livsfarlig myte” – newsbreak.dk 

Nyt dansk studie afliver vaccinemyte om autisme” -  Politikken

Stor undersøgelse viser, at der ikke er sammenhæng mellem vaccine og autisme” – DR

Jamen så er det afgjort, Nu har videnskaben endelig fundet konsensus. Så må vi alle rette ind til højre, det bygger jo på en stor undersøgelse af hele 657.457 danske børn, sådan!
Efter stormen havde lagt sig ,og stilheden sænkede sig i rummet var kaffen klar med en ekstra dossering, det var jo blot om at læse det igennem og lade det synke med banket søm. Var det så sidste søm til kisten?

Tak for kaffe, siger man bare..

Reaktionerne kom prompte set med videnskabelige øjne.

Samme dag kom reaktion fra James Lyon-Weilers [1], her er en summering:

Præcis imellem to senator høringer kom så denne artikel, smurt som en sandwich, velpræpareret men overkogt. Ligesom tidligere studier som omhandlede MFR/autisme spørgsmålet fokuseres der KUN på EN vaccine.

Kun en vaccine fokus er et problem, da den genetiske risiko (have ældre søskende), der er den mest signifikante faktor er blandet sammen healthy user bias [2] (der er ikke kontrol med vaccinestop). Det er kun raske, der vaccineres og de børn, der ikke har en ældre søskende eller andre i familien, der har fået en vaccineskade. Det er en vigtig variabel, men en genetisk risiko for hvad?? For autisme?? Eller for autisme efter vaccination?  Det er umuligt at sige noget om, da studiet ikke medtager familiehistorikken ang. vaccinationer i analysen.

Den rygende pistol er at autisme raten er på  0.9-1 %. Den officielle rate for ASD (autismespektrumforstyrrelse) i Danmark er 1.65 %. Hvor er de resterende tilfælde (ca. 4.400) ?? Baseret på tidligere beskyldninger mod denne gruppes misbrug og svindel  (Hviid et al.), er der mere grund til at antage, at der er manipuleret med data. Den studerede gruppe er ikke repræsentativ for den population, man studerer. Forfatterne kommenterer det ikke engang.

De overvejede ikke større end > 1 vaccine pr. besøg, på det tidspunkt MFR vaccinen blev givet. Kumulativ vaccineeksponering er den variabel, der muligvis afspejler risiko bedre, som  "> 1 vaccine modtaget på datoen for MFR- Vaccination". 
Det er meningsløst at studere en enkelt vaccineeksponering i en population, der vaccineres så mange gange før MFR-vaccinen.

Tilsyneladende er vaccinerisiko hos indvandrere ikke vigtigt? 
Et krav ved undersøgelsen var, at personerne var anført i Danmarks fødselsregister. Hvorfor ville det have betydning? 

Fordi oddsene for at have modtaget mange vacciner på en gang ved indrejse i Danmark er meget, meget høj. Mærkeligt nok og uden forklaring udelukkede undersøgelsen 11 personer med autisme. For at undgå oversættelsesfejl bør MFR ikke anvendes på nogen af de kliniske grupper, der blev udelukket fra undersøgelsen.

Associeringsstudiet tester ikke kausalitet. Havde denne undersøgelse rapporteret om en positiv forbindelse, ville det have været mangelfuldt i henhold til IOM- standarderne, med at tilvejebringe tilstrækkeligt bevis for årsagssammenhæng. Således kan den ikke anvendes til at udelukke kausalitet. Der testes ikke for den hypotese.

James Lyon-Weilers nævner yderligere kritik i de statistike modeller der er brugt, som viser mangelfulde overvejelser med mulighed for støj i resultaterne [3].

Dagen efter kom Dr. Jim Meehan [4] med et interview om artiklen fra Hviid et al. Her er nogle af hans reaktioner:

Det første, der stikker i øjenene, er forfatternes tilhørsforhold og selve finansiering af undersøgelsen. Forfatterne har stærke bånd til medicinalindustrien, som er sponsoret af den farmaceutiske multinational koncern Novo Nordisk. SSI er kendt for både at producere vacciner med revenue gennem mange år og er leverandør og forhandler til det danske vaccine program, Derudover forsker de i vaccinerpatenter på dette område. Det er to alvorlige interessekonflikter.
Hovedforfatteren, Anders Hviid, var den anden forfatter på New England Journal of Medicine MMR autisme papiret fra 2002 (Madsen et al. 2002). Det studie blev gennemført trods det faktum, at studieforfatterne ALDRIG havde modtaget ordentlig etik godkendelse for at afslutte undersøgelsen. Hovedforfatteren Poul Thorsen til den samme artikel er i dag stadigt efter mange år eftersøgt af FBI for svindel med forskningsmidler omkring arbejdet for CDC i US. Derudover har der også verseret en skatteundragelses sag i DK med en straframme på 10-20 år. Så man kan som almindelig person undre sig om troværdigheden i hans forskningsarbejde alene set i det lys [5].

Vi har hermed en retrospektiv case-kontrol undersøgelse. Hvor der åbent erkendes, at man ikke har set på lægejournaler på individniveau. Dvs. det er en epidemiologisk metode brugt i en medicinsk undersøgelse, som er dømt til at blive uvildig.

Der bruges en database som registrerer børnene i Danmark. Dataen er meget begrænset som ikke indeholder overnævnte patientdata af komorbiditet (følgesygdomme). Så det er op til selve undersøgeren at bedømme kohorteundersøgelsen baseret på eget forudindtaget grundlag. Det vises ved:

De indrapporterede tilfælde af autisme er kun det halve af det registrerede antal i den danske befolkning. Dvs. data er ikke repræsentativt for den danske befolkning. Som JLW også nævnt i 2).

Der blev ikke lavet et ægte prospektiv randomiseret dobbeltblind placebokontrolleret forsøg, der er normalt standard i medicinske forsøg, men som desværre ofte i vaccinebranchen er kutyme ikke at udføre.

Derudover er det den samme danske gruppe (Hviid et al.) som tidligere har lavet lignende studier med mindre undersøgelsesdata i en anden tidsperiode om samme emne: korrelation mellem MFR vaccination og autisme og autisme relation med kviksølv, som typisk var i vaccinerne før [6]. 

Til sidst giver undersøgelsen begrundelse til at stille spørgsmålet: Hvorfor har danske børn 2.7 gange mindre sandsynlighed for at få autisme end amerikanske børn? En af forskellene er, at danske børn får færre vacciner, end amerikanske børn. I USA gives det største antal vacciner i vaccinationsprogrammet sammenlignet med resten af verden (70+).

Nogle dage senere den 11. marts. kom andre reaktioner fra  bl.a. J. B. Handley [7].
Udover hans pointe omkring forfatternes tilhørsforhold til medicinalindustrien som i 6) og manglende data af autister nævnt i 2), lægger han også mærke til:

De misbruger ordet over alt ”ikke vaccineret”, dog et enkelt sted nævner de at ”det betyder de IKKE har fået MFR-vaccinen”, som medierne konsekvent har taget til sig UDEN forbehold og hermed bliver misbrugt. De har jo antaget korrekt at medierne ikke læser hele artiklen til fulde, som viser sig korrekt ved brugen af ordet som manipulationsmiddel.

Studiet fortæller INTET omkring aluminiumadjuvans som en trigger til immunisering aktivering. Der er kæmpe forskel i stor skala epidemiologistudier som dette og BIOLOGISK videnskab, som meget klart uden tvivl og uden forbehold viser at adjuvans brugt i forsøgsdyr giver hjerneskader. Det er indlysende at studiet her intet gør for at bevise eller modbevise denne tiltagende forskning, som peger på bekymringer og forhold i den retning.

Det nationale register i Danmark er utilregnelig og unøjagtig. Det er ikke mere end 2 år siden [8], i det danske tidsskrift Ugeskrift for Læger hvor der blev konstateret misforhold mellem praktiserende lægers journaler og centrale registre. Fx i 19 tilfældige steder blev der for de 1712 registeret børn mellem 18-42 måneder fundet betydeligt misforhold mellem MFR1 vaccinationsdækningen på 94% og central registeret på 86 %. Det er overraskende set i lyset af at disse registre danner grundlag for det nationale officielle vaccinationstal. Forklaringen er, at data er gået tabt under overførelsen fra en database til en anden (administrativ konverteringsfejl?).

Den sidste forsker der er værd at nævne som svarede den 11 marts var Dr. Brian Hooker [9]. Udover at pointere de samme mangler som nævnt tidligere under punkt 1), 2) og 6) kom han med andre vigtige anfægtelser, som kræver forklaringer og er med til at nedbryde den krakelerende facade i studiet: 

Mange af børnene i databasen var for unge til en diagnose autisme:
Den mest sandsynlig årsag til uoverensstemmelsen i data er, at de er for unge til at få diagnosen autisme. Gennemsnitsalderen for prøven er 8,64 år med en standardafvigelse på 3,48 år. Alder på autisme diagnose i gennemsnit er rapporteret som 7,22 år med en standardafvigelse på 2,86 år. Forudsat at alderen af diagnose følger en standard normalfordelingskurve, ville det betyde, at 31,5% af tilfældene var for unge til at få en autisme diagnose. Dette tegner sig for så meget som 3.400 ekstra tilfælde, der ikke er inkluderet i analysen, hvilket ville forplumre resultatet med, at man ikke kunne finde en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme.

Anvendelse af to (2) forskellige MFR-vacciner:
Der blev også anvendt to forskellige MFR-vacciner i dette studie. GlaxoSmithKline Prolix® mærket blev brugt fra 2000 til 2007, og Mercks MMR®II mærket blev brugt fra 2008 til 2013. Prolix® indeholder Schwarz mæslingstammen, og MMRII indeholder Ender's Edmonston mæslingstamme. Således var børn, der anvendte Merck-vaccinen for unge til at modtage en autismediagnose, da de ældste,ville være  6 år eller yngre på tidspunktet for undersøgelsen.. Dette er vigtigt, når man sammenligninger med erfaringerne i andre lande, især USA, hvor Merck-vaccinen blev brugt til hele studieperioden.

Manglende kontrol med "doseringseffekten":
Desuden faldt den alder, hvor danske børn i prøven fik deres anden dosis MFR-vaccine, fra 12 år til 4 år i 2008. Det betyder, at børn født efter 2004 ville få to MFR-vacciner forud for gennemsnitsalderen for en autisme diagnose, mens børn født før 2004 kun ville have modtaget en MFR-vaccine. Hvis der faktisk er en "doseringseffekt" af MFR'en (dvs. hvor begge doser var årsagssammenhængende med autisme), kunne dette ikke belyses i prøven, og igen ville dette gøre resultaterne fejlagtige og vise, at der ikke var en sammenhæng.

Statistisk metode undlod at fange disse børn med en forsinket autismediagnose.
Forfatterne anvendte også en uigennemsigtig statistisk metode, hvor "personår" blev betragtet som følge af MFR-vaccinen til en autismediagnose, hvor børn, der fik en diagnose kort efter at have modtaget deres første MFR-vaccine, ville blive vejet tungere end børn med forsinkelse i diagnose. Dette giver ingen mening i betragtning af, at alder ved diagnosticeringen af autisme varierer meget blandt befolkninger baseret på adgang til tjenester og graden af autisme tilfælde blandt andre faktorer. Denne type metode er "lånt" fra infektionssygdom epidemiologi, hvor en eksponering direkte fører til en sygdomstilstand ret hurtigt, for eksempel fåresyge. Metoden har imidlertid ingen plads i evalueringen af kroniske følgevirkninger efter vaccination. Det kan tage flere år at få en nøjagtig diagnose.

Vaccinerede søskende af børn med autisme viser flere autisme diagnoser:
Det er interessant at bemærke den øgede forekomst af autisme hos drenge med autistiske søskende i den vaccinerede gruppe, der er vist i figur 2 i artiklens tillæg. Stigningen mod slutningen af "overlevelseskurven" viser, at flere drenge vaccineret med MFR (med autistiske søskende) diagnosticeres med autisme end ikke vaccinerede drenge. Forskellen er ikke statistisk signifikant, men det kan være en fejl af den meget lille delmængde af drenge, der tages i betragtning i denne analyse.

Undersøgelsesforfatterne nævner også CDC's Destefano et al. 2004 studie [10], der faktisk viser et statistisk signifikant forhold mellem tiden hvor MFR vaccinering blev registreret og autisme incident og observation. Dette diskuteres yderligere i en genanalyse af CDC's data i Journal of American Physicians and Surgeons (Hooker, 2018).

Oven i alt overstående har der været forsker som har bedt om at få offentliggjort data af publikationen [11], men har fået svaret fra forfatterne at det er imod dansk lov. Så kan man igen spørge, hvad er det af materialet, der ikke tåler dagens lys? 

Tilbage står man med et studie, som slet ikke kan hamle op med dets egne forventninger, og hvor man som læser ender op med så mange ubesvarede spørgsmål. Studiet bærer præg af en ufuldstændig tilgang til problemet, hvor man undres - er der overhoved vist noget som helst her?

Er det ikke bare et pr-stunt og et "opsamlings hit" af en videnskabelig artikel fra SSI & Co
der falder på jorden med et brag?
Graver man et lag længere ned, ligner det blot et velsmurt bestillingsarbejde med pr-kanonerne, der peger mod alle sider af den kritiske flok og skyder skarpt (som en forløsning?) for at gøre modstandernes kritik til skamme. Det er i hvert fald det billedet, som medierne samt pressen udsender. Graver man endnu dybere ned, ses inkohærent data hvis forudsætninger sidder meget løst på tøjet. Går man længere ned, ja som man siger så er det jo en fortsættelse fra 2002, med parolen: "same procedure as every year". Dilettant at læse, selvom facaden for udenforstående ser tilforladelig ud.

Det svarer til, at de vil undersøge årsagen til en færdselsulykke på Violavej tæt på deres hovedsæde. Ved ankomsten ser de ikke overraskende at chaufføren er stukket af, vidnerne er der heller ingen af. Bilen står med buen i vejret.
Hvad gør man så?
Man tager fat i en vinduesvisker samt et frittrillende hjul fra bilen og begynder at fastlægge en hypotese om, at vinduesviskeren var i orden ved ulykkestidspunktet. Og at sporingen af dækket ikke viser tegn på kritisk slidtage, Ergo var det ikke derfor ulykken skete...

Ja lidt tragikomisk er det også, desværre med vores alle sammen’s børn i verden som gidsler! 

 

[1] James Lyons-Weiler, forsker og forfatter bl. a. af  "Cures vs Profits", "Miljø og genetiske årsager til autisme", "Ebola: En evolverende historie" og ” The Environmental and Genetic Causes of Autism“. 

[2] Healthy user bias: er bias der kan skade gyldigheden af epidemiologiske undersøgelser, der tester virkningen af bestemte terapier eller interventioner.

[3] Link som uddybere statistiske problemstillinger i James Lyons Weiler’s svar artikel: https://jameslyonsweiler.com/2019/03/05/an-autopsy-on-hviid-et-al-2019s-mmr-vaccine-science-like-activities/

[4] Dr. Meehan har avanceret træning i oftalmologi, medicinsk informatik, funktionel medicin, interventions endokrinologi og ernæring.

[5] Dansk vaccineforsker kræves udleveret til retsforfølgelse i USA - Poul Thorsen: http://www.vaccineinfo.dk/artikler/2012/dansk-vaccineforsker-kraeves-udleveret-til-retsforfolgelse-i-usa

[6] A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism.  New England Journal of Medicine MMR autisme papir fra 2002 (Madsen et al. 2002).

[7] J.B. Handley er en bedst sælgende forfatter og autisme far. Han tilbragte sin karriere i den private finansielle industri og modtog sin bachelorgrad med æresbevisninger fra Stanford University. Hans bog, hvordan man afslutter autisme epidemien, blev udgivet i september 2018 af Chelsea Green Publishing og var en bedst sælgende i NPD Bookscan og Publisher's Weekly.

[8] Ugeskrift for læger: http://ugeskriftet.dk/dmj/danish-mmr-vaccination-coverage-considerably-higher-reported

[9] Dr. Brian S. Hooker er lektor ved Simpson University. Har været med i flere programmer omkring vacciner i medierne som hjælper med at opklare fx sammenhæng mellem vacciner og hjerneskader så som autisme. Er også kendt for at have været med til at opklarer CDC’s skjulte viden om autisme sammen med whistle-bloweren William Thompson tidl. senior forsker i CDC (Amerikanske sundhedsstyrelsen).

[10] Reanalysis of CDC Data on Autism Incidence and Time of First MMR Vaccination. https://www.jpands.org/vol23no4/hooker.pdf 

[11] Dr. Margreet van den Berg, er senior universitets forsker fra Wageningen Universitet. Hun har spurgt forfatterene om en offenliggørelse af studierne, se mere om hendes brev oversat til dansk på vaccinantionsforumet’s hjemmeside.