Dansk vaccineforsker kræves udleveret til retsforfølgelse i USA

Den danske forsker Poul Thorsen, som i USA står tiltalt for svindel med forskningsmidler for mere end 10 millioner kroner, og som i Danmark har unddraget statskassen 3,5 millioner, kræves nu af de amerikanske myndigheder udleveret til retsforfølgelse i USA.


VaccinationsForum’s første nyhedsbrev i januar i år bragte en stor artikel om den engelske læge Andrew Wakefield og dennes forskning i en evt. forbindelse mellem MFR-vaccinen og en særlig inflammatorisk tarmsygdom hos autistiske børn.

I samme artikel blev den danske topforsker, Poul Thorsen, der var leder af det nu lukkede forskningscenter North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA) ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet nævnt, fordi han var forskningsleder på instituttet og dermed ansvarlig for dets resultater omkring en evt. sammenhæng mellem børnevacciner og udvikling af autisme.

Poul Thorsens ambitiøse forskningsenhed var tidligere højt profileret på omfattende forskningsprojekter og blev overalt udråbt til at være et eksempel på dansk forskning i verdensklasse. Af denne årsag bevilgede den amerikanske sundhedsinstitution Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i Atlanta, USA, i løbet af få år hvad der svarer til 80 millioner danske kroner til NANEA, men FBI har senere afsløret, at Thorsen vha. falske fakturaer, undersøgelsesresultater, underskrifter og e-mails har svindlet med de pågældende forskningsmidler for mere end 10 millioner danske kroner.

I avisen Information forlød det i marts 2010, at Poul Thorsen indtager hovedrollen som den akademiske verdens svar på erhvervslivets Stein Bagger eller Tvind-kultens Amdi Petersen, idet han fra 2004 – 2008 vha. hvidvask af penge samt databedrageri har stukket mere end 5 millioner danske kroner af de offentlige forskningsmidler fra CDC i egen lomme.

D. 8. juni 2012 kunne man på AVISEN.dk læse, at de amerikanske myndigheder nu har krævet en dansk forsker fra Aarhus Universitet udleveret til USA, så han kan retsforfølges i en sag om svindel med forskningsmidler. Det er Østjyllands Politi, der har modtaget en udleveringsbegæring på Poul Thorsen, som dog ikke omtales ved navn i artiklen, og efter en afhøring af sigtede skal politiets redegørelse i sagen forelægges justitsminister Morten Bødskov, der herefter afgør, om Thorsen kan udleveres til retsforfølgelse hos en storjury i delstaten Georgia.

I Danmark venter ligeledes en retssag i Vestre Landsret med krav om fængsling. Her lyder tiltalen på skatteunddragelse, fordi Poul Thorsen i en årrække har angivet sin løn og sine honorarer så lavt, at statskassen er snydt for hen imod 3,5 millioner kroner.

Data til en stor del af de danske pro-vaccinestudier, som over hele verden bliver brugt til at afvise enhver sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme, er leveret af netop Poul Thorsen og har været vigtige brikker i såvel vaccinedebatten som kritikken af Wakefield.

Særligt to af Thorsens undersøgelser, der udgør hovedparten af de forskningsresultater, Centers of Disease Control and Prevention (CDC) i USA citerer og henviser til i autismedebatten, fordi de frikender MFR-vaccinen for at forårsage autisme, er baseret på Thorsens forskningsdata.

Selvom Poul Thorsen i USA er anklaget for bedrageri med en straframme på 10-20 års fængsel samt for groft skattesvig i Danmark, mener myndighederne herhjemme dog ikke, at det giver anledning til mistænkeliggørelse af hans forskningsresultater. At Thorsen via talrige pengeoverførsler har hævet forskningskroner til sig selv, som ellers var øremærkede til undersøgelse af årsagerne til autisme hos børn, drager ifølge de danske myndigheder ikke Poul Thorsens videnskabelige troværdighed og integritet i tvivl, og at han ifølge FBI har udstedt en stribe falske fakturaer for fiktive undersøgelser, der aldrig har fundet sted, får heller ikke de danske myndigheder til at stille spørgsmålstegn ved pålideligheden af hans forskningsresultater.

I disse dage arbejder Østjyllands Politi på at rejse den hjemlige sag mod Poul Thorsen, og man venter nu blot på, at procesbevillingsnævnet lader landets øverste retsinstans tage stilling til anklageskriftet mod ham.