Peter Geisling

Vaccinationsforum får medhold i klage over Sundhedsmagasinet

VACCINATIONSFORUM FÅR MEDHOLD I KLAGE OVER SUNDHEDSMAGASINET
 

VaccinationsForum har klaget over Sundhedsmagasinet for at overdrive mæslingers farlighed – og fået delvis medhold. Klagen er et led i vores skærpede linje overfor tvangsvaccine-propagandaen, som konsekvent overdriver mæslingers farlighed og underdriver vaccinationsdækningen.

Sundhedsmagasinet viderebragte ukritisk tal fra Staten Serum Institut, som fik det det at se ud, som om mæslingedødsraten i Danmark er 4/10.000. Den er i virkeligheden under 1/12.000, ifølge Statens Serum Instituts nyeste tal, men de vælger ofte at give forældede tal eller internationale gennemsnit i stedet for danske tal for at skræmme.

Dette havde Else Jensen, som deltog i programmet, gjort Sundhedsmagasinets researchere opmærksom på, men Sundhedsmagasinet valgte at ignorere advarslen med grov vildledning af seerne til følge.

VaccinationsForums klage har indtil videre medført en rettelse på DR2’s hjemmeside, men VaccinationsForum har eskaleret klagen til Lytternes og Seernes Redaktør Jesper Thermansen, for dette var ikke en enkeltstående ”smutter”, men et resultat af en agenda og svigtende journalistiske standarder, hvor man ukritisk videreformidler vaccinepropaganda til befolkningen. Det er så meget mere utilgiveligt i dette tilfælde, fordi Sundhedsmagasinet foregiver at være et kritisk undersøgende program, og Else Jensens medvirken var med til at give seerne et falsk indtryk at, at begge sider var repræsenteret og blevet hørt.

Vi afventer nu en afgørelse fra Jesper Thermansen. Chancen for at få medhold i klagen om generelt svigtende journalistiske standarder er ikke stor, men det vigtige er, at journalisterne nu bliver gjort opmærksom på, at hvad enten de ved det eller ej, så agerer de i tvangsvaccinationspropagandaens tjeneste, og VaccinationsForum vil ikke længere give dem et alibi ved vores medvirken.

Link til DR’2s rettelse http://www.dr.dk/etik-og-rettelser/fejl-og-fakta/sundhedsmagasinet-praeciserer-tal-om-maeslingedoed

Link til korrespondece med DR i klagesagen.: Se her under NYHEDER