Vaccinationsforum er nu godkendt som Almennyttig Forening

Vaccinationsforum er nu godkendt som Almennyttig Forening

”Almennyttig organisation, er en organisation, som har til formål at arbejde for almenets nytte – i modsætning til kommerciel nytte, altså at skabe økonomisk overskud til en person eller gruppe af personer. Sagen kan fx understøtte social udvikling, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kunst, uddannelse, idræt eller en bæredygtig fremtid. Organisationen er ofte en forening eller en fond, som har sagen indskrevet i formålet eller fundatsen.” (Wikipedia)

 

Godkendt

Vi nåede meget flot i land med indsamlingen, og er nu godkendt som almennyttig forening i 2017 af SKAT.

 

 Tak til alle der har støttet og gjort det muligt, at nå de minimum 100 indbetalinger á min. 200 kr. inden 1. oktober,


Og en flerfoldig tak til de medlemmer, som var så opfindsomme at lade flere i familien være givere, som man gerne må!

 

Også I 2018 har vi brug for minimum 100 donationer á miniumun 200 kr hver.

 

Støt vores arbejde: Donér et beløb, mindre eller større

Vi kan godt bruge flere penge for at arrangere mere for vores medlemmer, men også på længere sigt at have adgang til at købe ydelser som kan løfte foreningen professionelt, da området vacciner er et kompliceret område.

Det vil gøre os stærkere og dermed bedre i stand til at kommunikere på et højt plan, hvad angår denne viden.

Vi kunne også tænke os at have midler således at vi kunne lave mindre undersøgelser..

 

Automatisk fradrag eller indberet selv

Hvis man ønsker automatisk fradrag i SKAT, skal man oplyse CPR-nr. eller virksomhedens CVR-el. SE-nr. til foreningen. Herefter sørger foreningen  for at indberette donationen, så denne medtages automatisk på ens selvangivelse.

 

 Alternativt kan man vælge at indberette donationen selv til SKAT.

 

Få fradrag indtil 15.900 kr.

For 2018 kan den skattepligtige fradrage indtil 15.900 kr.

Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver.

Se evt. mere på SKAT´s hjemmeside.

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1719743

og

http://skat.dk/skat.aspx?oid=223477

 

Sådan kan man indbetale

på foreningens konto i pengeinstituttet Merkur på konto:

Regnr.: 8401
Kontonr.: 1726480

 

MobilePay: Vaccinationsforum afventer nyt mobilepay nummer.

 

Et stort tak på forhånd -
Bestyrelsen i Vaccinationsforum

 

Foreningens arbejde udføres udelukkende af frivillige!

 

Se evt. mere om fradragsberettigede gaver til Vaccinationsforum på vores hjemmeside

http://www.vaccineinfo.dk/donation