Vaccinationsforum anbefaler, at Danmark fortsat undlader tvang på vaccinationsområdet.

Vaccinationsforum anbefaler, at Danmark fortsat undlader tvang på vaccinationsområdet.

Vores anbefalinger

Vaccinationsforum i Danmark er en 20 år gammel medlemsforening, som yder rådgivning og oplysning om vaccinationer på et kritisk, balanceret, sagligt og underbygget grundlag.

Foreningens formål er:

 • At fremme indsamling og udbredelse af viden om vacciner, vaccinationsskader og alternativer til vacciner samt fremme forskningen i samme
 • At varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og offentligheden
 • At fremme støtten til vaccineskadede
  Vaccinationsforum anbefaler ikke tvangsforanstaltninger på vaccinationsområdet.

Argumenterne er følgende:

 • Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet svinger en smule år for år, men er tilstrækkelig i Danmark til, at vi ifølge WHO har elimineret mæslingerTilslutningen til børnevaccinationsprogrammet ligger højt i Danmark sammenlignet med andre lande.

 • Situationen med vaccinerede/uvaccinerede børn har eksisteret i Danmark i 30 år uden epidemier

 • At udelukke ikke-vaccinerede børn fra offentlige dagtilbud er irrationelt, eftersom børn kan blive smittet hvor som helst – på gaden, på en rejse etc.

 • Statens Serum Institut skønner ikke, at der er belæg for en epidemirisiko i Danmark.[13] (nye tilfælde bliver hurtigt opdaget og behandlet, smittekilden bliver fundet osv.)

 • Sundhedsvæsenet, Lægeforeningen, PLO og Statens Serum Institut anbefaler ikke tvang, hvilket vejer tungt

 • Sundhedsloven bygger på ”informeret samtykke”, som er en hjørnesten i borgernes retssikkerhed i et liberalt demokrati – tvang vil tilsidesætte denne ret

 • Har vi først indført tvang på ét område, er der principielt åbent for tvang på andre områder

 • Tillidsforholdet læge/patient kan lide skade, hvis lægen skal tvangsvaccinere børn og voksne (det samme gælder forholdet mellem forældre/pædagoger/lærere, hvis institutionerne lokalt skal administrere sanktioner)

 • Personers helbredsoplysninger skal fortsat være fortrolige

 • Tvangsforanstaltninger øger generelt mistillid, segmentering og polarisering i samfundet

Konklusion:

Der er ikke grundlag for tvangsvaccinationer i Danmark. Danmark har meget få tilfælde af mæslinger og god myndighedskontrol. Sundhedsfaglige autoriteter i Danmark anbefaler ikke tvang. Lande vi sammenligner os med afviser tvang.  Tvangsforanstaltninger vil være bureaukratiske og mistillidsskabende og vil skabe flere problemer i implementeringen end de løser. Borgeres skepsis skal ikke mødes med tvang, men med tillidsskabende foranstaltninger og dialog.

 

Det menneskesyn, som afspejles i FN’s menneskerettigheder og FN’s børnekonvention, hævder den enkelte borgers værdighed i sin egen ret over for systemer. Dette menneskesyn bør ligge til grund for lovgivningen i Danmark - også på vaccinationsområdet.

 

Princippet om det frie, informerede valg, som også afspejles i Sundhedslovens ret til informeret samtykke, er centralt for borgernes retssikkerhed i et liberalt demokrati.

 

Derfor anbefaler Vaccinationsforum, at Danmark fortsat undlader tvang på vaccinationsområdet.

 

Med venlig hilsen for bestyrelsen

Else Jensen, formand

 

Læs mere om begrundelsen for vores anbefaling her