MFR vaccinationstilslutning

Vaccinationsdebatten i historisk lys

Af Else Jensen

Under titlen »Ha’ tillid og hold kæft!« – Modstand, konflikt og forhandling om MFR-vaccinationer i 1990’ernes Danmark beskrives et ph.d.-studie i Ugeskrift for læger d. 13. marts 2020. Studiet er udført af Anne Hagen Berg, der er cand.mag. og ph.d.-stipendiat på Institut for Historie ved Syddansk Universitet.

I VaccinationsForum hilser vi dette studie velkommen, ikke mindst fordi det er sobert og virkelighedsnært. Herved anerkendes vi som forening for at have været synlige i den tidlige danske debat om MFR-vaccinationen.

Forfatteren beskriver som baggrund for sit studie, at de danske kontroverser om og modstand mod MFR-vaccinen kun i meget begrænset omfang har været genstand for egentlig undersøgelse. Endvidere ønsker hun at aflive myten, at det var den engelske læge Andrew Wakefield, der startede debatten. Der var snarere tale om det modsatte:

 ”Det antages ofte i forskning og presse, at frygten for MFR-vaccinen opstod i kølvandet på Wakefields artikel. Men jeg peger i denne artikel på, at det snarere er den anden vej rundt: Wakefield skrev sig ind i en allerede eksisterende bekymring om MFR-vaccinationernes sikkerhed og spørgsmålet om, hvorvidt vaccination kunne forårsage autisme.”

Det er yderst interessant for VaccinationsForum som forening, bl.a. fordi vi er omtalt som en væsentlig medspiller i debatten, hvor vi får lov at sætte MFR-vaccinen på dagsordenen i de danske medier. I dag er det nærmest umuligt at komme til orde fra en kritiske vinkel, når det gælder vacciner, men det lykkedes foreningen i stort omfang på daværende tidspunkt.

Artiklen er spændende læsning! Læs den her: ugeskriftet.dk/bfl/ha-tillid-og-hold-kaeft