UK nødgodkender COVID19- vaccine forud for hastegodkendelse

I VaccinationsForum har vi længe bekymret os om kapløbet blandt vaccinekandidaterne.

Vores bekymring centrerer sig altid om bivirkninger, da de efter vores overbevisning ikke er tilstrækkeligt belyst. Ikke at det er en nyhed – faktisk mener vi, det er tilfældet med alle vacciner, da man som oftest ikke tester vaccinen mod en ubehandlet kontrolgruppe (placebo), men mod en anden vaccine. Det testdesign betyder, at man reelt kun kan udtale sig om bivirkninger med beskedenhed, hvis man skal holde fagligheden høj. Det, man kan sige er, at den eksperimentelle vaccine ikke har signifikant flere eller andre bivirkninger end kontrolvaccinen. Men det er jo ikke det, vi efterfølgende får at vide.

Vi får at vide, at vaccinen er testet og bevist sikker. Det er et oversolgt budskab!

Når vacciner hestegodkendes, bliver data fra forsøgene vurderet løbende for at kunne reducere behandlingstiden. Endvidere accepterer man, at forsøgspersonerne studeres i kortere tid. De fakta, kombineret med den manglende placebokontrolgruppe, betyder, at man har et endnu ringere kendskab til bivirkninger både på kort sigt og på langt sigt.

I UK har man nu nødgodkendt en vaccine før hastegodkendelsen kan gå igennem! Det lyder jo helt vildt! Hvad har man så skåret yderligere fra? Og med hvilken risiko? Det skal her bemærkes, at ingen uafhængige forskere har haft lejlighed til at gennemgå og trykprøve data fra forsøgene, ligesom der ikke på nuværende tidspunkt har været komplette publikationer i den fagfællebedømte litteratur.

Lægemiddelstyrelsens Direktør Thomas Senderovitz skriver på Twitter, at han glæder sig over at det Europæiske Lægemiddelagentur EMA ikke skynder sig lige så meget som UK. Men mon ikke det alligevel øger presset? Undrer man sig ikke over, hvorfor UK gør, som de gør?