Tyskland i oprør

Tyskland og kommende omfattende lov om tvangsvaccination?

Ref .Marianne Møller-Nielse

Forslaget er blevet godkendt den 17 juli.
På hjemmesiden: Deutscher Bundestag (www.bundestag.de) offentliggøres hvornår første behandling af lovforslaget finder sted. Formentlig 20 sept. Derefter følger drøftelser i udvalget og efter al sandsynlighed herefter en offentlig høring.

En evt lov vil blive implementeret til marts 2020. Der bliver flere demonstrationer i Tyskland.

Her følger et sammendrag af den kommende lov:

Alle børn, der skal begynde i skole og alle børnehavebørn skal kunne fremlægge dokumentation for at være blevet vaccineret mod mæslinger, og helst med de vacciner, der er anbefalet af den ”Ständige Impfkommission”. Det samme skal gælde vuggestuebørn. Mæslingevaccinen kommer også til at gælde for personer, der arbejder indenfor sundhedssektoren og desuden også pædagoger, lærere, plejepersonale (så vidt disse er født efter 1970). Asylansøgere og flygtninge skal kunne fremvise dokumentation 4 uger efter de er blevet indkvarteret i fællesfaciliteter. Dokumentationen skal ske ved fremvisning af vaccinationskort/ legitimation. Endvidere skal børn, der allerede nu går i børnehave eller i skole eller i andre institutioner, kunne fremvise dokumentation senest den 31 juli 2021. Har man haft mæslinger, så skal der foreligge en attest fra en læge. Personale indenfor sundhedssektoren o.a. skal fremvise dokumentation for vaccination, eller for at have haft sygdommen og derved være immuniseret.

Forældre, der ikke følger loven, må påregne bøder i størrelsesordenen 2.500 euro. ( 18.000 danske kr )
Der vil også blive udstedt bøder til institutioner, der giver adgang til ikke-vaccinerede børn, ligeså til ikke-vaccineret personale. Ikke-vaccinerede børn vil blive udelukket fra børnehaver, og ikke-vaccinerede medarbejdere vil blive udelukket fra ansættelser.

Kilde: www.Bundesgesundheitsministerium.de

Læser man videre på Sundhedsministeriets hjemmeside, kommer man den 7 august til opklarende informationer omkring den kommende vaccinationslov. Man kan sikkert forestille sig, at rigtig mange tyskere har henvendt sig.
Vi referer følgende herfra, noget vil være en gentagelse fra ovenstående:

For fremtiden gælder mæslingevaccinationspligten for børn i skoler og børnehaver og også for dagplejemødre. Samme gælder for medarbejdere i institutioner og på sundhedsområdet, medicinsk personale, pædagoger, lærere, (så vidt disse er født efter 1970, personer født før 1970 menes at have haft mæslinger, hvorfor disse anses for at være immuniserede). Hvilke medicinske områder dette omfatter, reguleres af paragraf 23, punkt 1, styk 3 i Infektionsbeskyttelsesloven.

Vaccinationspligten kommer også til at omfatte praktikanter og frivillige indenfor disse områder, ligesom flygtninge og asylansøgere.

Heilpraktikere og homøopater og personale i disse praksisser er også omfattet af vaccinationspligten.

Der er to faktorer, der er udslagsgivende for hvordan definitionen af vaccinationspligten er:

For det første, hvor stort et behov personerne har for beskyttelse, og for det andet hvor høj smitterisikoen er. Smitterisikoen er særlig høj i de institutioner, hvor mennesker har tæt og længerevarende kontakt med hinanden, (buschauffører f.eks. er undtaget vaccinationspligten).

Skolepligtige børn kan fortsætte i skolen, også uden dokumentation for mæslingevaccinen. En udelukkelse fra skoleundervisningen for skolepligtige personer kommer ikke til at finde sted. (NB: i Tyskland er der skolepligt, red.) Der vil dog blive truet med bøder, hvis forældre/værger trods gentagne opfordringer ikke vaccinerer barnet. Hvis forældre/værger fortsat nægter, så kan de blive pålagt tvangsbetaling af de enkelte Bundesländer.

En tvangsvaccination vil definitivt ikke komme til at ske (Eine Zwangsimpfung wird es definitiv nicht geben).

Nål

De forskellige Bundesländer og de stedlige sundhedsmyndigheder er ansvarlige for implementeringen af vaccinationerne. De kan kræve dokumentation, også uafhængigt af, om den allerede er givet til det sted, hvor vedkommende er.

I Tyskland findes der for øjeblikket ikke enkelt-dosis mæslingevaccine. Dette vil dog ikke sige, at der ikke ville blive givet tilladelse til producenter af en sådan vaccine, den findes bare ikke for nuværende.

Så der findes kun kombinationsvacciner: mæslinger/fåresyge/røde hunde eller: mæslinger/fåresyge/røde hunde/skoldkopper. Skal man vaccineres mod mæslinger, så er det altså kun disse vacciner, der er til rådighed nu.

Vaccinationspligten gælder kun for mæslinger, fordi myndighederne mener, at der kan opstå farlige komplikationer og at smittefaren er høj. Ydermere er man af den opfattelse at vaccinen er effektiv.

Denne lov retter sig efter vaccinationskommissionen ved Robert Koch- instituttet. 

Kilde: bundesgesundheitsministerium.de

Det Tyske Etiske Råd har i forbindelse med den verserende kommende vaccinationslov udsendt en pressemeddelelse den 27 juni, som vi bringer et forkortet referat fra:

De anbefaler, at der tages gruppemæssige forholdsregler for at forhøje kvoten af mæslingevaccinationer i Tyskland, i stedet for at indføre en generel vaccinationspligt. I deres stillingtagen den 27 juni:” Impfen als Pflicht?” (vaccination som pligt?), begrunder det Tyske Etiske Råd, at der findes en almen moralsk forpligtigelse til at lade sig selv og sine børn vaccinere mod mæslinger. Implementeringen af en lovpligtig mæslingevaccination anbefales kun til erhvervsgrupper med særlige ansvarsområder, men derimod ikke alle voksne eller børn.

Men de mener dog samtidigt, at det er berettiget med sanktioner overfor forskellige erhvervsgrupper med særligt ansvar, som f.eks. sundheds/social/ og undervisningspersonale, da de i forbindelse med deres erhverv kan smitte bredere. De anbefaler flere påmindelser om vaccination i lægepraksis, og større information omkring risici ved mæslinger. Og de nævner også, at hvis dette ikke virker, og der opstår epidemier af mæslinger, da kan der så overvejes indførelse af mere vidtrækkende sanktioner.

Kilde: Deutscher Ethikrat, Pressemitteilung 06/19 ψ