Peter Geisling

Generaldirektørens svar på VaccinationForum klage over Sundhedsmagasinet samt vores respons

 

 

Vaccinationsforums respons

Kære Mette Vinter Rasmussen

Mange tak for svaret. 


VaccinationsForum må dog gøre opmærksom på, at redegørelsen er:


1. faktuelt forkert
2. selvmodsigende
3. for store deles vedkommende irrelevant
4. har en noget kreativ forklaring på, hvorfor de generelle programetiske regler ikke gælder for Sundhedsmagasinet.

På side 4 er der en akkurat opstilling i tre punkter over, hvad VaccinationsForums klage går ud: generelt brud på programetik, en overdrivelse af mæslingedødsfald i Danmark, manglende research, ukritisk indstilling overfor sundhedsmyndighedernes oplysninger og undladelse af at tage materiale stillet til rådighed af VaccinationsForum i betragtning.


Hvorfor så bliver halvdelen af pladsen derefter brugt på at retfærdiggøre, at programmet ikke var kritisk indstillet over for WHO og SSI's vaccinesalg, hvilket er irrelevant i forhold til klagen?


Forsvaret går i hvert tilfælde ud på, at Sundhedsmagasinet havde valgt en anden vinkling. Det er en sandhed med... nuancer, både mht. til WHO pg SSI. 


Sundhedsmagasinet havde af sit timelange interview-materiale med Else Jensen udvalgt et klip, hvor hun promptet af journalisten siger, at WHO er inficeret af lobbyister. VaccinationsForum undren gik netop på, at siden Sundhedsmagasinet havde valgt en anden vinkling, hvorfor de så valgte at bringe netop det klip, hvor journalisten og Else Jensen taler om WHO? Dette var dog aldrig en del af klagen, men en påtale af det journalistiske håndværk generelt.


VaccinationsForum har heller ikke klaget over, at der ikke blev gjort mere ud af, at SSI sælger vacciner. Sundhedsmagasinet valgte selv at fokusere på dette i programmet. De sendte sågar en journalist ud for at stille SSI lige præcis det kritiske spørgsmål omkring vaccinesalget. Det forekommer derfor VaccinationsForum højst besynderligt, når vi nu, uopfordret, bliver fortalt, at Sundhedsmagasinet havde valgt en anden vinkling. Man fristes til at spørge, om den ene hånd ved, hvad den anden gør i Sundhedsmagasinets redaktion?


Det fremføres igen og igen i jeres svar på klagen, at programmets vinkling ikke gik ud på at være kritisk overfor nogen myndigheder, inklusive SSI. VaccinationsForum er enig, programmets vinkling var helt ukritisk. Vores kritik gik derfor på, at Sundhedsmagasinet foregav en kritisk tilgang i et ukritisk program, bl. a. ved at sende en journalist ud for at stille SSI kritiske spørgsmål på skrømt. Dette synes I ikke at have forstået.


Nederst på side 6 øverst side 7 gentager I den falske påstand, fremført tidligere af Sundhedsmagasinet, at VaccinationsForum ønskede, at de officielle statistikker skulle tilsidesættes for ikke-specificerede "udokumenterede" tal. Det er dybt beklageligt og sår tvivl, om I overhovedet har forstået klagen. VaccinationsForum gentager, vi ønsker, at I bruger de korrekte, aktuelle, officielle statistikker for Danmark, udgivet af SSI, og ingen andre, Det gjorde I ikke. 


I stedet ser VaccinationsForum nu til vores forbløffelse nederst på side 7 en officiel indrømmelse af, at Sundhedsmagasinet valgte de fejlagtige statistikker for mæslingedødsfald, fordi det passede med DR's forudbestemte agenda:


"DRs formål var at vise, at børnevaccinationsprogrammerne har ført til et drastisk fald i dødelighed af mæslinger og andre følgesygdomme. Det dokumenterer SSI-statistikken."


Kriteriet for at udvælge mæslingestatistikker var således ikke journalistisk objektivitet, men at levere bevis for en bestemt forudfattet holdning. Kriteriet var ikke at give seerne de mest korrekte statistikker i den mest gennemsigtige form, men at gengive de statistikker, der bedst gav indtryk af, at vacciner har ført til et drastisk fald i dødeligheden af mæslinger. 


I skriver, at når programmet bliver taget på sine egne præmisser, har det ikke forbrudt sig mod de etiske regler. Skal det forstås sådan, at når man blot har en bestemt agenda, er det i orden at tilsidesætte de generelle etiske regler, der skal forhindre, at en sådan agenda får lov til at påvirke journalistikken?  


Mvh. Bestyrelsen VaccinationsForum