Geisling

Sundhedsmagasinet erkender og retter fejl

Kære Else Jensen 

 

Tak for din henvendelse, som jeg har modtaget til behandling fra lytternes og seernes redaktør. Det er en fejl, at redaktionen ikke selv har sendt sagen videre til behandling hos en chef. Det, samt at svaret først falder nu, vil vi gerne beklage. Det sene svar skyldes en kombination af, at programmet og dermed medarbejdere dels er gået på sommerferie og dels orlov på redaktionen.


Jeg har nu læst hele den forudgående dialog og har genset programmet.

Du skriver, at Sundhedsmagasinet har forbrudt sig mod Danmarks Radios programetik på en række punkter, hvad angår fairness og upartiskhed. Jeg har netop set programmet igennem igen og mener faktisk, at både Astrid Bradtberg, der har valgt ikke lade sit barn vaccinere, forsker Gitte Thybo Pihl fra Kolding Sygehus og du som repræsentant for Vaccinationsforum kommer fint til orden, og får passende tid til at argumentere og forklare jeres standpunkt. Jeg mener således ikke, at der er tale om manglende fairness eller partiskhed i forbindelse med udsendelsen.

Herudover skriver du, at din hovedanke er brugen af statistik, der omhandler mæslingedød. Som redaktionen tidligere har gjort opmærksom på, så kom vores tal i programmet fra statistikker indhentet fra Statens Serum Institut. Disse tal var relevante, da de viser et estimat for den absolutte risiko for den enkelt komplikation blandt uvaccinerede og vaccinerede. Og dermed muliggør sammenligning af disse to.

I disse tal, hed dødsraten 0,1-0,4 ud af 1000. Det valgte redaktionen i programmet at omsætte til under 4 pr. 10.000. Jeg har nu kigget nærmere på de tal fra Statens Serum Institut, du nævner i din mail, der bygger på data fra Danmark fra 1960-1986 (indtil vaccinen blev indført i 1987). Her hedder det, som du påpeger, 1 ud af 12.114. Med disse tal fra Danmark in mente vil jeg give dig ret i, at det havde været mere retvisende at sige under 1 ud af 10.000. Vi har derfor lavet en præcisering på dr.dk, hvoraf det fremgår, at denne angivelse havde været mere retvisende. Du kan se artiklen her: http://www.dr.dk/etik-og-rettelser/fejl-og-fakta/sundhedsmagasinet-praeciserer-tal-om-maeslingedoed

Tak igen for din henvendelse, og fordi du gjorde os opmærksom på dette forhold. Jeg beklager, at præciseringen først kommer på dette tidspunkt.

Hvis du ikke er tilfreds med dette svar, kan du klage til Pressenævnet. Vær dog opmærksom på, at det er en betingelse for at få din klage behandlet af Pressenævnet, at du har retlig interesse (altså typisk selv er omtalt eller medvirker). Din klage skal være modtaget i Pressenævnet senest 12 uger efter din modtagelse af DRs afgørelse. Du kan rette henvendelse til Pressenævnet på denne adresse: Pressenævnet Adelgade 11-13, 4. sal., 1304 København K eller på e-mail: sekr@pressenaevnet.dk.
Under alle omstændigheder har du mulighed for at klage til Lytternes og Seernes Redaktør i DR. Dette gælder uanset om du har retlig interesse eller hvornår du klager. Du skal være opmærksom på, at en klage til Lytternes og Seernes Redaktør ikke afbryder 12-ugers forældelsesfristen til Pressenævnet. Du kan rette henvendelse til redaktøren på denne adresse: Lytternes og Seernes Redaktør Jesper Termansen, DR-Byen, 0999 København C. - eller på e-mail: lsrred@dr.dk.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Marie Svendsen

Redaktionschef, Indland

 

Sundhedsmagasinet præciserer tal om mæslingedød

Præcisering af tal bragt i Sundhedsmagasinet d. 30. maj 2017

20. JUL. 2017 KL. 10.13 OPDATERET 20. JUL. 2017 KL. 10.13

Af Kirsten Marie Svendsen

I Sundhedsmagasinet d. 30. maj 2017 fortalte vi om ovenstående statistik fra Statens Serum Institut, hvor man sammenligner 100.000 vaccinerede mod mæslinger med 100.000 ikke-vaccinerede. Tallene i denne statistik sammenstiller konsekvenser af bivirkninger efter en vaccine med konsekvenser efter mæslinger - og viser et estimat for den absolutte risiko for den enkelte komplikation. Den viser om død som følge af mæslinger, at der er tale om 0,1-0,4 ud af 1000.

I speaken i programmet sagde vi, at dødsraten for mæslinger ligger under 4 ud af 10.000.

Sundhedsmagasinet er siden blevet gjort opmærksom på, at det af en opgørelse på Statens Serum Instituts hjemmeside fremgår, at der i perioden 1960 til og med 1986 (mæslingevaccinen blev indført i Danmark i 1987) var, hvad der svarer til 1 dødsfald pr. 12.114 mæslingetilfælde. Med denne statistik in mente, havde det derfor været mere præcist at sige, at dødsraten for mæslinger ligger under 1 ud af 10.000.

Du kan se statistikken og læse mere her

 Mæslinge statistik