Debat

Paneldebat om tvungen mæslingevaccination i Danmark

Københavns universitet d. 27. maj på MSc Global Health i en debat med titlen
” Should Measles Vaccinations be Compulsory?”.
Dan Meyrowitsch, Epidemiologist, PhD, Head of research, Global Health Section var initiativtager og ordstyrer.

Ref. Gorm Lundshøj

Paneldeltagerne var enige om at det ikke giver mening for Danmark at indføre tvungen mæslingevaccination. Argumenterne var:

1. Der er ikke et akut problem, da vi har relativt få mæslingetilfælde.

2. Det kan øge modstanden mod vacciner at tvinge folk.

3. Der er mange andre midler til at øge tilslutningen.

Debatten cirklede stort set om punkt 2 og 3, bortset fra når jeg sagde noget. Jeg kom med flg. fakta, som er veldokumenterede:
1. Der døde gennemsnitligt 1 om året de sidste 11 år inden MFR vaccinen blev indført i Danmark i 1987.

2. Der har ikke været dødsfald som følge af mæslinger i 30 år i Danmark.

3. Til sammenligning døde der 1644 mennesker (også børn) af influenza sidste år.

4. 70% af mæslingetilfældene i Europa i år er i Ukraine og de skyldes at Sundhedssystemet i Ukraine er brudt sammen. 

5. Der er sundhedsfordele når man har haft mæslinger.

6. Cochrane review af sikkerhedsstudier af MFR vaccinen fra 2012 konkluderer: Safety studies are largely inadequate (stort set utilstrækkelige).

7. I Danmark indberettes mindre end 1% af de bivirkninger som fører til indlæggelser.

8. 1 ud af 640 børn der får mfr vaccinen får et krampeanfald (seizure) indenfor 2 uger.

9. I sikkerhedsstudier af hpv vaccinen indeholder placebo samme aluminiumforbindelser som vaccinen og derfor fanges bivirkninger som følge af dem ikke.

10. DTP vaccinen er den mest udbredte vaccine i verden og den slår børn ihjel (sagt af Peter Aaby)

Jeg stod alene med mit synspunkt: Det ikke er en fordel for den danske befolkning at have en mæslingevaccination. At det ubetinget og selvfølgeligt er en fordel lå som en ubegrundet grundantagelse for hele debatten - det som de øvrige deltagere talte ud fra uden at begrunde det. Jeg sagde direkte til Robb Butler: ”I would like to see the science that backs up the statement that it’s better to vaccinate the danish population.” Det var ikke et spørgsmål som blev forsøgt besvaret. 

I det hele taget stod mine udtalelser stort set uimodsagte, bortset fra 7. og 8. som Robb Butler sagde, at han ikke troede på og godt kunne tænke sig at se dokumentation for. Jeg har efterfølgende sendt ham en mail med dokumentation. Det har han ikke reageret på.

Det var dejligt at Rigge Nørmark var i salen. Det gav mig mulighed at for at sige at der er alvorlige bivirkninger af MFR vaccinen og der er givet erstatninger. Jeg henviste til Rigge, hvis søn har fået erstatning for hjerneskade efter MFR vaccinen. På den måde blev hun inviteret ind i debatten og fik sagt nogle rigtig gode ting.

Stinus Lindgreen som jo er forsker forklarede på et tidspunkt om sikkerhedsforsøgene for HPV vaccinen. Han gav et eksempel på at man skal være påpasselig med hvad man konkluderer på baggrund af studier: Placebogrupperne reagerede forskelligt på placebo i HPV sikkerhedsforsøgene hvor forskellige vacciner blev testet mod hinanden. Han grinede, slog ud med armene og sagde: ”Det er jo absurd, at flere grupper af forsøgspersoner som får placebo, får forskellige symptomer – de får jo ikke noget som har virkning.” Jeg afbrød ham og sagde at det er ikke absurd for placebo i HPV forsøgene var ikke ægte placebo, men sprøjter med adjuvanser, så grupperne fik jo netop ikke det samme i sprøjterne og der var noget i sprøjterne som kunne give en virkning og det gjorde det åbenbart. Faktisk er dette netop et tegn på at der kan være et problem med adjuvanserne. Han ignorerede mig begge de gange jeg sagde det. For mig er det et eksempel på hvordan en trænet forsker ikke ser det åbenlyse fordi han ikke forventer det.

Det giver mig mening igen og igen offentligt at gentage de få enkle fakta, som ligger til grund for mit valg om ikke at vaccinere mine børn. Det giver også mening at stå som repræsentant for dette upopulære valg og forhåbentlig vise at man ikke nødvendigvis er skør fordi man ikke vaccinerer sine børn. Så selvom mine holdninger mest blev mødt med undren og vantro, så deltager jeg gerne i en paneldebat en anden gang. Jeg savner dog en god saglig debat, hvor den logik og videnskab som taler imod MFR vaccinen kommer frem og bliver vendt grundigt.

PaneldebatPaneldeltagerne fra venstre: Robb Butler (Senior Social Scientist: Vaccine Demand, UNICEF and University of Copenhagen), Gorm Lundshøj (psychotherapist, representative from the association ‘Vaccinationsforum’), Yildiz Akdogan (MP, Socialdemokratiet), Stinus Lindgreen (PhD in Bioinformatics and parliamentary candidate for Radikale Venstre)