Geisling

Klage over Sundhedsmagasinet til Lytternes og Seernes redaktør

 

Lytternes og seernes redaktør, DR Byen, 0999 København C

 

 

Klage over udsendelsen  

Sundhedsmagasinet DR 1,

Vaccinationer, 30. Maj. 2017

                                                                                                                                                           Græsted den 5 juli 2017

 

 

 

 

Kære Jesper Termansen

 

Denne klage er en eskalering af en klage fra VaccinationsForum til Sundhedsmagasinet over udsendelsen Sundhedsmagasinet: Vaccinationer, 30. Maj. 2017 KL. 21:55. Se venligst medsendte bilag for udvekslingen mellem VaccinationsForum og Sundhedsmagasinet.

 

Foreningen VaccinationsForum var i programmet repræsenteret af forkvinde Else Jensen, som skulle give kritisk modvægt til sundhedsmyndighedernes repræsentanter.

 

VaccinationsForum fastholder, at Sundhedsmagasinet har forbrudt sig mod Danmarks Radios programetik på punkter omfattende blandt andre fair behandling, upartiskhed, kritisk holdning til myndigheders udsagn (vagthund-funktionen), folkeoplysning og grundig research.

VaccinationsForum har for overskuelighedens skyld valgt at fokusere klagen på kontroversen om dødsraten for mæslinger i Danmark, men den skal ses som et eksempel på en generel tendens i programmet.

 

I første del af programmet fortæller Sundhedsmagasinet i forbindelse med interviewet af professor Allan Randrup fra Statens Serum Institut (SSI), at dødsraten for mæslinger er ”under 4 ud af 10,000”, ledsaget af en grafik, hvor der står ”4/10.000”. Seerne forledes til at tro, at dødsraten for mæslinger i Danmark er på eller lige under 4 ud af 10.000.

 

Disse statistikker, der blev brugt til at understøtte SSI’s budskab om, at mæslinger er en farlig sygdom, var blevet leveret til Sundhedsmagasinet af SSI selv. De er groft vildledende, og Sundhedsmagasinet præsenterede dem på groft vildledende måde.

 

Det officielle tal fra SSI for mæslingedødsraten de sidste årtier, inden vaccinens indførelse er 1/12.114 for Danmark. Altså ikke hverken ”4/10.000” eller ”under 4 ud af 10.000”, men et godt stykke under 1 ud af 10.000.

 

I det senere interview med Else Jensen udtaler hun at, at mæslinger ikke var en farlig sygdom i Danmark, da vaccinen blev indført i Danmark. Her er tydeligvis en vigtig kontrovers for seerne. Alligevel lader Sundhedsmagasinet denne og enhver anden påstand fra Else Jensen stå uden uddybning og uden understøttende grafik eller konfrontation med myndighedsrepræsentanten. SSI’s statistikker bliver ophøjet til fakta hævet over kritik, og Else Jensen får ikke mulighed for at understøtte sine udsagn.

 

Dette udgør ulige og unfair behandling, manglende kritisk holdning til myndighedernes udsagn, grundlæggende mangel på research. I deres svar på VaccinationsForums klage, skriver Sundhedsmagasinet 12. juni:

 

”Vi forsøger i udsendelsen at forklare årsagen til, at de danske sundhedsmyndigheder anbefaler disse vacciner. Det gør vi ved at underbygge med officielle tal og statistikker fra SSI og Sundhedsstyrelsen … Som vi to også snakkede om i telefonen forud for interviewet med dig, er det klart at vægtningen i sådan et program ikke er fuldstændig lige, fordi officielle tal og fakta om dødsfald før/efter vaccinationen, bivirkninger efter vaccinationen vs. følgevirkninger af sygdommen osv., som du selv skriver, primært understøtter den ene side af sagen.”

 

Her antydes det, at VaccinationsForum har bedt om at få ændret ”vægtningen” i programmet med støtte i uofficielle tal og fakta, men også at Sundhedsmagasinet er af den opfattelse, at de officielle tal alle understøtter myndighedernes side af sagen. Samlet bekræfter det, at Sundhedsmagasinet anser de tal, myndighederne præsenterer for dem, som hævet over diskussion, og at dette har været en forudgående præmis for programmet. Med andre ord, det er ikke noget, journalisterne er kommet frem til ved egen research eller kritisk stillingtagen undervejs, men noget man tager for givet.

 

Det røber bl. a. en katastrofal mangel på forståelse hos Sundhedsmagasinet for, hvad statistik er for en (elastisk) størrelse, og det røber en utilgivelig uvidenhed om, at myndighederne har forskellige tal, de kan fremdrage efter behov - utilgivelig, fordi Else Jensen omhyggeligt havde gjort Sundhedsmagasinet opmærksom på alt dette. Vaccinationsforum præsenterer ikke uofficielle statistikker, men SSI’s egne tal i deres rette, gennemskuelige sammenhæng.

 

Den forudindtagede og kritikløse journalistiske tilgang er særlig kritisabel, fordi Sundhedsmagasinet samtidig foregiver at være kritisk og fair, dels ved at lade Else Jensen og VaccinationsForum optræde, men også ved at lade, som om man har konfronteret SSI med kritikken. Dette fastholder Sundhedsmagasinet også i deres svar til VaccinationsForum 12. juni:

 

”(J)eg føler, vi viderebragte både din (Else Jensens) kritik (af SSI og Sundhedsmyndighedernes utroværdighed), samt den mere overordnede kritik om manglende information omkring bivirkninger ved vaccinationen til SSI, som de dermed fik lov at give deres svar på.”

 

Indslaget hvor SSI konfronteres med kritik om interessekonflikt på grund af egen vaccineproduktion er bizart, ikke blot fordi repræsentanten får lov til at svare helt hen i vejret, men også fordi Else Jensen på intet tidspunkt fremfører denne kritik i det viste interview. Hun nævner, at de enkelte landes sundhedsmyndigheder i høj grad tager marchordrer fra WHO, og at WHO er inficeret af lobbyister. I det kraftigt redigerede indslag med hende fremgår der intet om, at SSI propaganderer, fordi de gerne vil sælge deres egne vacciner.

   

Sammenfattende har Sundhedsmagasinet behandlet Else Jensen og VaccinationsForum unfair ved ikke ikke på ordentlug vis at præsentere hendes argumenter - omhyggeligt formidlet til Sundhedsmagasinet i timelange interviews – udvist manglende research og kritisk tilgang ved blindt at godtage tal serveret af myndighederne, og ligeså blindt underkende VaccinationsForums tal og fakta som ’’uofficielle’’, skønt VaccinationsForum citerer  SSI’s egen hjemmeside, ydet seerne dårlig service og ført dem bag lyset ved at foregive en kritisk tilgang, mens man i virkeligheden blot har serveret en udvalgt ’’softball’’ uden opfølgning til repræsentanten fra SSI.

 

Især og helt håndgribeligt har Sundhedsmagasinet givet seerne et falsk indtryk af, at dødsraten for mæslinger i Danmark er fire gange højere, end myndighedernes egne tal viser. En overdrivelse, der er repræsentativ for andre tal og vurderinger videreformidlet i programmet, men som det vil kræve for megen plads at komme ind på her.

 

Bemærk venligst, at der har været nogle formulerings-/forståelsesproblemer i VaccinationsForums kommunikation med Sundhedsmagasinet. Passager især i den første henvendelse bærer mere præg af irritation end kortfattet præcision, hvilket VaccinationsForum beklager.

 

VaccinationsForum gengav heller ikke til at starte med tallet (under) 4/10.000, men i stedet 1/2500(-3000), hvilket kommer ud på præcis det samme, men åbenbart har været en stor hindring for Sundhedsmagasinets forståelse.

 

Til slut i udvekslingen får vi dog pejlet os ind på hinanden, og klagepunkterne og argumentationen bliver opsummeret, så ingen misforståelse er mulig. Derfor er det beklageligt, at Sundhedsmagasinet valgte netop det tidspunkt til at afbryde kommunikationen stadig uden at have svaret på, om de giver os medhold i hovedklagen gennem alle henvendelser: At faktaboksen om mæslingedødsraten i Danmark er vildledende. Vi er dermed tvunget til at sende klagen videre til Lytternes og Seernes Redaktør. 

 

Med venlig hilsen

 

Mvh. Bestyrelsen VaccinationsForum