Klage

Klage over Sundhedsmagasinet DR1

Klage 1

Sundhedsmagasinet DR 1

 

Klage over udsendelse

                                                                                                                                                                                                                                    Græsted den 5 juni 2017

Kritisk undersøgende, dybdeborende journalistik, der går myndighederne hårdt på klingen, findes stort set ikke, når det gælder vaccinationsspørgsmålet. Derfor, når VaccinationsForum stiller op til udsendelser som Sundhedsmagasinet, må vi naturligvis forvente, at det er sundhedsmyndighederne, inklusive SSI, der får det sidste ord, og at deres påstande stort set får lov til at stå uimodsagte af journalisterne.

Man kan fx tage vrøvlet, som repræsentanten fra SSI fik lov til at slippe af sted med, at SSI ikke tjener penge på vacciner, fordi pengene kommer fra finansloven og dermed kun indirekte fra borgernes lommer(!) Og at de ikke har (eller havde, nu er fabrikken jo solgt) en dobbeltrolle som både vaccineproducenter og vaccinerådgivere, fordi de ikke formelt træffer de politiske beslutninger.

Sort snak, der står uimodsagt. Overfladisk Journalistik. Forventeligt.

Men det er ikke acceptabelt, at I undergraver VaccinationsForum og Astrid Bradtbergs deltagelse med misvisende tal i de indlagte 'faktabokse' med vaccine- sygdoms- og bivirknings-statistikker, som afbryder interviewene hele udsendelsen igennem.

For eksempel, når talen falder på, om det er rimeligt, at Astrid udsætter andre folks børn for smittefare, eller når Else Jensen siger, at mæslinger ikke er en farlig sygdom, så sætter Sundhedsmagasinet en 'faktaboks' på skærmen med en voice-over, som hævder, at der er 1 dødsfald pr. 2500-3000 mæslingetilfælde.

Astrid og Else bor ikke i Rumænien, de bor i Danmark, og der har SSI indrømmet officielt, at tallet er 1 dødsfald pr. 12,100 tilfælde. I virkeligheden var tallet nærmere 1 dødsfald pr. 25.000 og stadig faldende, da vaccinen blev indført i Danmark. VaccinationsForum har udregningerne, og de er til rådighed for Sundhedsmagasinet, men hvis det er for meget forlangt, at I bruger dem til at forklare baggrunden for vores udsagn, så brug i det mindste sundhedsmyndighedernes egne tal for Danmark, som altså er 1:12.100, ikke 1:2500.

Det samme talfuskeri gælder naturligvis også andre følgesygdomme såsom hjernebetændelse og også vaccinationsdækningen, som er underrapporteret, ingen ved med hvor meget. Mange af disse forhold er blev omhyggeligt påpeget over for Sundhedsmagasinet i de timelange interviews, Sundhedsmagasinet blev lavet med Else Jensen og Astrid blev lavet i forbindelse med programmet, og yderligere detaljer er tilgængelige på VaccinationsForums hjemmeside eller ved henvendelse om specifikke fakta.

Som sagt, når VaccinationsForum stiller op til programmer som Sundhedsmagasinet, forventer vi ikke få ligeså megen plads som repræsentanter fra sundhedsmyndighederne, men vi forventer mere end et halvt, løsrevet minut, og vi forventer, at I ikke manipulerer med tallene for at underminere voldsomt redigerede udsagn, som at mæslinger ikke er farlige (i Danmark).

Det kan næppe være i god tro, og det er under alle omstændigheder journalistik langt under lavmålet, når I stiller de to udsagn fra Else Jensen ved siden af hinanden, at selvfølgelig forhindrer en effektiv mæslingevaccine mæslingedødsfald, men samtidig at mæslinger ikke er en farlig sygdom, uden at give seerne mellemregningen, nemlig at mæslingedødsfald allerede var så godt som udryddet i Danmark, da vaccinen blev indført. I stedet lader I udsagnene stå som en selvmodsigelse (nemlig at mæslingevaccinen forhindrer dødsfald fra en sygdom, der alligevel ikke er farlig) og klipper til interviewerens mistroiske reaktion for at understrege pointen.

Dette samt endnu en løsreven bemærkning om WHO’s tætte forhold til medicinalindustrien var alt, der var plads til fra VaccinationsForum. Og heller ikke det udsagn, syntes I fortjente hverken uddybende spørgsmål eller i det mindste en ’faktaboks’ fx med detaljer omkring Pandemrix-skandalen og de mange interessekonflikter blandt WHO-rådgiverne, der var omkring den.  

 I lyset af Sundhedsmagasinets totale mangel på journalistisk nysgerrighed og vilje til at grave dybere, undrer VaccinationsForum sig over, hvorfor vi overhovedet blev bedt om at være med i programmet? Hvad var den tiltænkte rolle? Med en så ringe og manipulerende behandling af timelange interviews og det tilgængelige materiale, har vi svært ved at se, der skulle være grundlag for at medvirke i fremtiden.

Mvh. Bestyrelsen

 

Svar 1

Kære Bestyrelse i Vaccinations Forum.                                                                                 8. juni 2017

Vi har modtaget jeres henvendelse og beklager jeres oplevelse af udsendelsen om MFR vaccinen.

 Det er desværre en del af vores præmis, når vi laver tv, at vi bruger en del tid på at snakke med kilder før selve interviewet, at vi bruger en del tid på at filme selve interviewet – og at vi så kun bruger en brøkdel af det filmede interview i selve programmet.

 Vi er klar over, at det som medvirkende kan føles både urimeligt og som spild af tid, når et timelangt interview bliver klippet ned til få minutter. Men det er desværre nødvendigt i forhold til længden på det samlede program og det er det samme for alle medvirkende – uanset om man er fra SSI eller Vaccinations Forum. Men netop derfor gør vi os altid meget umage for at finde de bedste klip, hvor vores kilder fremstår bedst muligt og i overensstemmelse med deres holdninger. Derfor beklager vi også meget, hvis I ikke føler det er tilfældet i det pågældende program.

Vi håber naturligvis I igen en anden gang vil være åbne for at snakke med os.

 Mvh. Amalie

 

Klage 2

Kære Amalie                                                                                                                     9. juni 2017

 Klagen gik ikke ud på, at vi fik mindre tid. Klagen gik ud på jeres håndværk. Selvfølgelig ved I, at når man lader folk komme med en kontroversiel påstand, men ikke lader dem underbygge den, så stiller man dem ikke i bedste lys, og man oplyser slet ikke borgerne.

Det interessante er ikke Else Jensens holdninger, men hvad hun underbygger dem med, ellers er det blot sladderspaltejournalistik. Det princip følger I til fulde i resten af udsendelsen med jeres gentagne brug af 'faktabokse' m. m. for at understøtte udsagnene fra Allan Randrup.

 Men det var det mindste af det. Hovedsagen er, at jeres faktabokse er forkerte, De er FAKE NEWS!

 Ideen med at bruge timevis på kilderne, selvom kun en brøkdel kommer med, er at få styr på helt elementære fakta og belyse eventuelt kontroversielle elementer. Det havde I ikke. Den bedste tolkning er, at I ikke havde gjort jeres hjemmearbejde, en værre er, at jeres agenda var en anden.

 Hvorfor forholder I jer ikke til dette i jeres svar?

 

Svar 2

Kære Else.                                                                                                                                   12. juni 2017

 Vores agenda med programmet har været at forsøge at oplyse dem, som ikke ved så meget om det her emne, men som engang imellem hører, at det kan være farligt at vaccinere, at der er udbrud af mæslinger i Østeuropa osv. osv. – og som derfor måske føler et behov for at høre, hvad der er op og ned på det her emne og i den her debat. Det fortalte jeg dig også, da vi snakkede sammen i telefonen inden optagelserne.

 Ligeledes fortalte jeg dig, at Sundhedsmagasinet selvfølgelig aldrig vil gå ud og fraråde vaccinationer, som er en del af det officielle børnevaccinationsprogram.

 Vi forsøger i udsendelsen at forklare årsagen til, at de danske sundhedsmyndigheder anbefaler disse vacciner. Det gør vi ved at underbygge med officielle tal og statistikker fra SSI og Sundhedsstyrelsen.

 Samtidig ønskede vi med udsendelsen at belyse, hvorfor nogle vælger ikke at vaccinere deres børn. Og vi ønskede at skabe forståelse for, hvad det kan være, der kan få forældre til at fravælge vacciner, som er anbefalet fra myndighedernes side. Her viste det sig, at en stor del af forklaringen er manglende information.

Astrid Bradtberg var i den forbindelse en virkelig god case, fordi hun var god til at forklare sit valg. – Og jeg er glad for at kunne fortælle dig, at hun også var glad for programmet og det budskab, hun bidrog med.

 Som vi to også snakkede om i telefonen forud for interviewet med dig, er det klart at vægtningen i sådan et program ikke er fuldstændig lige, fordi officielle tal og fakta om dødsfald før/efter vaccinationen, bivirkninger efter vaccinationen vs. følgevirkninger af sygdommen osv., som du selv skriver, primært understøtter den ene side af sagen. Men jeg føler, vi viderebragte både din kritik (af SSI og Sundhedsmyndighedernes utroværdighed), samt den mere overordnede kritik om manglende information omkring bivirkninger ved vaccinationen til SSI, som de dermed fik lov at give deres svar på.

 Jeg beklager igen, hvis du ikke var tilfreds med resultatet.

Bedste hilsner

Amalie

 

Klage 3

 

Kære Amalie                                                                                                                    14. juni 2017

Vi i VaccinationsForum er åbenbart ikke så gode til at udtrykke os. Måske I bedre kan forstå det, hvis vi lader Statens Serum Institut forklare:

”I lande med god hospitalsstandard som i Danmark vil få børn dø af mæslinger, men dødsfald vil alligevel optræde blandt 1 ud af 2.500-12.000 mæslingetilfælde, afhængig af om man anvender danske historiske eller aktuelle europæiske tal for dødeligheden ... I figur 2 ses mæslingetilfælde og dødsfald som følge af mæslinger i Danmark fra 1960-2014 ... 1 dødsfald per 12.114.”  (http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Om%20overvaagning/Maeslingetema.aspx)

Med andre ord:

NEJ! Sundhedsmagasinet brugte IKKE de officielle danske statistikker, Sundhedsmagasinet brugte tal taget fra andre lande for at få mæslingedødsraten til at blive så høj som muligt - 1:2.500. Problemet er ikke, som du påstår, at ''tallene primært understøtter den ene side af sagen", nemlig SSI og SST. Problemet er, at Sundhedsmagasinet satte sig for at understøtte den ene side af sagen med vildledende information.

Og JO! VaccinationsForum bruger de officielle danske statistikker. VaccinationsForum bruger KUN de officielle statistikker og forventer ikke, at Sundhedsmagasinet skal gøre andet. Det er fornærmende at antyde, som du nu gør, at VaccinationsForum er utilfredse, fordi Sundhedsmagasinet har baseret sig på de officielle statistikker, eller at VaccinationsForum ønsker, at Sundhedsmagasinet skal fraråde vacciner i børnevaccinationsprogrammet.

Spørgsmålet er ganske simpelt: Hvorfor brugte Sundhedsmagasinet tal, som SSI omhyggeligt forklarer ikke gælder for Danmark?

I tilknytning hertil vil VaccinationsForum gøre opmærksom på DR's programetiske standard:

"DR har en særlig forpligtelse til at lave kritisk journalistik og agere som offentlighedens vagthund i relation til myndigheder, erhvervsliv, organisationer og andre magthavere ... DR skal være danskernes troværdige formidler i en kompleks verden. DR skal lægge afgørende vægt på grundig research og hæderlighed i programarbejdet. DR må ikke tale mod bedre vidende eller have skjulte dagsordener ... DR skal være fair over for alle parter, holdninger og synspunkter gennem en upartisk og kritisk journalistik."

Det bekymrer os derfor, når I nu siger ligeud, at Sundhedsmagasinet så det som sin opgave at bringe tal og statistikker i ”faktabokse” hævet over analyse og kritik, der understøtter myndighedernes fortælling, og kun den, så godt som I formår.

 

Svar 3

 

Kære Else.                                                                                                                        14. juni 2017

Tak fordi du gør dit spørgsmål helt konkret, så er det lettere at svare på.

 

Den statistik du omtaler lyder sådan her, når vi speaker den i programmet. Jeg har fremhævet den del med rødt, som du kritiserer:

 

 Hvis man ser på risikoen ved, at et barn ENTEN får mæslinger ELLER bliver vaccineret, så ser statistikken sådan her ud:

 Under 1 ud af 1000 vil få hjernebetændelse, hvis de får mæslinger. 1 ud af en million børn vil få hjernebetændelse på grund af vaccinen.

 Mellem 7 og 9 procent, af børn der får mæslinger, får også mellemørebetændelse. Den samme risiko ved vaccinationen er tæt ved 0

 Risikoen for en lungebetændelse ved mæslinger er mellem 1 og 6 procent. Den samme risiko ved vaccination tæt ved 0.

Og endelig vil under 4 ud af 10.000 børn dø af mæslingesygdommen. Ingen vil dø på grund af vaccinen.

 Speaken er lavet på baggrund af denne statistik, vi har modtaget fra SSI. Som du kan se skriver de under død, at det er op til 5% i ulande. Vi vælger at sige ”under 4 ud af 10.000”.

 Mvh. Amalie

 

Kære Amalie                                                                                                                 15. juni 2017 

VaccinationsForum er glade for, at vi endelig er kommet på samme side. Ja, VaccinationsForum mener lige præcis, at den måde, I vælger at udtrykke det på, er groft vildledende.

 Når I siger under 4 ud af 10.000, så går seeren naturligvis ud fra, at tallet ligger tæt på 4. Grafikken viser da også simpelthen 4/10.000. Tallet 4 er, hvad man husker. I virkeligheden ligger tallet på under 1 ud af 10.000.

 Vildledningen kommer, som VaccinationsForum redegjorde for i sidste mail, fordi SSI kan vælge at blande tal fra flere forskellige lande sammen for at sløre, hvor lav dødsraten i Danmark i virkeligheden er. Det er lige præcis, hvad de har gjort i det statistiske materiale, de har sendt til jer. Alternativt har I ikke formuleret jeres forespørgsel til dem præcist nok.

 Læg mærke til, at SSI vælger at tilføje et skel mellem U-lande og andre lande. Det giver indtrykket af, at alle lande, der ikke er U-lande, er nogenlunde ens. Dette er også ekstremt vildledende. Der er ingen sammenligning mellem fx Danmark og Rumænien, selvom SSI har puttet os i samme gruppe som europæiske ikke-U-lande.

Der findes Lies, Damned Lies and Statistics. Dette er lige præcis et eksempel på, hvordan myndigheder kan lyve uden at lyve med statistikker. Og det gælder også de andre tal på listen. Bemærk venligst, dette er ikke vilde konspirationsteorier udklækket af VaccinationsForum til lejligheden. Om det er med vilje eller ej kan vi naturligvis ikke vide, men SSI har en lang forhistorie med at injicere vildledende tal ind i debatten. Læs fx her i Politiken om lige præcis den problematik, vi klager over nu:

 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5577063/Statens-Serum-Institut-%C3%A6ndrer-tal-for-m%C3%A6slingsd%C3%B8d

VaccinationsForum kan godt forstå, hvis Sundhedsmagasinet undrer dig over, hvorfor vi hænger os så meget i en enkelt lille detalje. Det er fordi, hele diskussionen flyder fra disse "fakta", som myndighederne af journalister gives monopol på at administrere. Uanset hvor "forstående" for hinandens synspunkter, vi allesammen ender med at være, når programmet er slut, så er alfa og omega disse statistikker, og det er også dem, din lægekollega slutter udsendelsen af med at henvise til.

Som journalister må I også vide, at der er stadig mere skingre krav fra politikere og meningsdannere om at indføre tvangsvaccinationer i Danmark. Disse krav er baseret på det samme (manipulerede) statistiske materiale, som Sundhedsmagasinet og/eller SSI stod for her. Derfor må VaccinationsForum som modstandere af tvangsvaccinationer stå fast på, at den officielle dødsrate for mæslinger i Danmark ikke er det nærmest meningsløse "under 4 ud af 10.000". Den er 1 ud af 12.114. Punktum.

Else Jensen gjorde jer omhyggeligt opmærksom på dette og lignende forhold angående antal døde under danske historiske mæslingeepidemier. Alligevel valgte I at ignorere det. VaccinationsForums raison d'être - grunden til at kontakte VaccinationsForum for medvirken i programmer, er, at vi løbende analyserer kritisk, hvad myndighederne siger i hvilke sammenhænge, og hvordan deres udsagn og statistikker skal gennemskues. Hvis Sundhedsmagasinet ikke anerkender, at VaccinationsForum har den ekspertise, og er villige til at tildele os den rolle, er der ingen grund til, at vi medvirker, Astrid Bradtberg klarer fint resten alene.

  Med venlig hilsen

Else Jensen