Foretræde for sundhedsudvalget

Foretræde for Sundheds- og ældreudvalget

Af Pia Hansen

Enkeltpersoner og grupper kan bede om foretræde for Sundheds- og ældreudvalget, hvor man får 15 min til at belyse et emne. Torsdag d. 26. november 2020 blev det VaccinationsForums tur med det formål at forklare partiernes sundhedsordførere, hvorfor tvangsvaccination ikke bør overvejes. Her bringes et resumé af budskaberne.

Davids kamp mod Goliat!
Det er jo desværre dårligt kendt for de fleste, formentlig også for politikere, at den standard, som vacciner testes efter, lader meget tilbage at ønske sammenlignet med anden medicinsk forskning. Som konsekvens heraf bliver kendskabet til vacciners bivirkninger ringe. Sat lidt på spidsen kan man påstå, at industrien ikke bliver bedt om at bevise, at vi ikke tager skade af vaccinerne.

Nationale såvel som internationale systemer til at overvåge vaccinebivirkninger virker rigtig dårligt. Det er et faktum, der er godt belyst, og det er et kendt problem i forhold til al medicin i øvrigt. Konsekvensen bliver, at mennesker der rammes af bivirkninger, står med en nærmest uløselig opgave, når de skal bevise, at bivirkningen skyldes vaccinen. For det er deres opgave at løfte bevisbyrden – ret absurd sammenholdt med at industrien ikke mødes med skrappe regulatoriske krav om at bevise vaccinens sikkerhed.

Det er gået galt før!
Man må formode, at politikerne kender bivirkningerne ved den vaccine (Pandemrix), man hastegodkendte til at bekæmpe svineinfluenzaen i 2009. Ikke i detaljer, men nok til at have et støvet minde om, at den skabte nogle alvorlige bivirkninger for børn i vores nabolande. Med det og de nye coronavacciner in mente, bør man stille to spørgsmål:

1.     Hvad gør vi anderledes i de kliniske afprøvninger denne gang?

2.     Hvordan forestiller vi os at skulle overvåge bivirkninger i et system, der beviseligt ikke virker til det?

Når både de regulatoriske krav og overvågningen af bivirkninger er uændrede siden 2009, kan det se ud som om, at den nuværende strategi primært bygger på held. Den bygger med sikkerhed ikke på solid og utvetydig videnskab.

Blød tvang er også tvang!
Med så ringe systemer i ryggen er det absurd overhovedet at overveje at tale om vaccinetvang. Når vi som individer ikke kender vores risiko for bivirkninger, kan man af moralske grunde ikke kræve, at vi vaccinerer os for at beskytte andre. Og når man ikke kan diagnosticere bivirkninger og ikke har et politisk ønske om at anerkende dem, så bliver det helt skørt. Men selv om vaccinerne var 100% effektive og 100% sikre, er det stadig ikke tilladt at udbrede dem med tvang. Det skyldes de internationale aftaler om menneskerettigheder, som Danmark på lige fod med mange andre nationer tiltrådte efter 2. verdenskrig i smertelig erindring om de afsindige overgreb, som demokratisk valgte regeringer begik mod sine egne borgere. Ifølge disse internationale aftaler er vaccinetvang ikke tilladt.

Flere af de politiske partier har udtalt, at de ser et muligt vaccinepas som en god og brugbar løsning for at genåbne samfundet. De ser det ikke som tvang, men som at skabe positive incitamenter til borgerne for at lade sig vaccinere.

Men det ligeså meget tvang i lovens forstand som mere fysikske manifestationer af tvang.