Sundhedsminister

 Fejl i Det Danske Vaccinationsregister 

 Fejl i Det Danske Vaccinationsregister 

Til Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby. Ferslev d. 12. april. 

Medlemmer af sundheds og ældreudvalget 

Det Danske Vaccinationsregister blev oprettet for nogle år siden og hensigten var, at det gamle vaccinationskort skulle erstattes af noget, der var mere sikkert. Nu viser det sig, at der i virkeligheden er tale om mange fejlregistreringer. 

Det er bekymrende som borger at opdage. Jeg opdagede ved et tilfældighed på Borger.dk, at mine børns vaccinationsregistreringer ikke var korrekte. Jeg rettede henvendelse til formanden for Vaccinations Forum Else Jensen for at spørge til hendes erfaringer med eventuel fejlregistrering. Hun kunne berette om andre lignende tilfælde i løbet af det sidste år. Dette satte gang i en mindre undersøgelse fra min side og har afstedkommet henvendelse fra 8 andre familier. Det er problematisk, at der kan ske disse fejl, fordi det giver mistillid til de tal, der offentliggøres omkring tilslutningen til de forskellige vacciner. Jeg vil gerne bede ministeren svare på, hvordan disse fejlregistreringer kan ske og hvordan problemet kan løses. Vedlagt er listen på de familier, som har henvendt sig med fejlregistreringer. De bedste hilsner Laila Soelberg Traverbakken 43, Ferslev 9230 Svenstrup Tlf. 6131 2414 

 

Eva Bundgaard Tausen
Barn som har fået rykker for MFR vaccine som er givet ,samt fejlregistrering af 3 måneders difteri vaccinen, som er blevet givet. 

Gorm Lundshøj
Står registreret til at have modtaget MFR vaccinen i 1967 på dagen hvor han blev født. 

Stine Bebe
Manglende registrering af datterens ene af to stivkrampevaccinationer. 

Marlene Ettrup
Manglende registrering af datters 5 og 12 måneders vaccination. Disse var registreret korrekt hos egen læge. 

Camilla Bjørn Skov
1. fejlregistrering: Camilla har fået 2 MFR vaccinationer, kun den ene er registreret. 2. fejlregistrering: Barns 3 måneders vaccination er ikke registreret. 

Ditte Busk
Datterens 3 måneders vaccination står ikke registreret på barnets navn og cpr. nummer, men derimod på moderens cpr. nummer. 

Cathrine Frost
Barn som har modtaget 15 mdr. MFR, men denne er ikke registreret. 

Laila Soelberg
1. fejlregistrering: Barn registreret med 2 MFR vaccinationer, hvilket ikke er tilfældet, da barnet kun har modtaget mæslingevaccine begge gange. Vaccinationerne er registreret korrekt hos egen læge. 2. fejlregistrering : Barn registreret med 15 mdr. MFR vaccination, hvilket ikke er tilfældet, da barnet kun har modtaget mæslingevaccine. Vaccinationen er registreret korrekt hos egen læge. 

Natalie Rugaard
Søn modtaget MFR vaccine (15 mdr.). Modtager brev fra SSI, at vaccinen ikke er registreret. Moderen kan se, at sønnens vaccineside har været åbnet på den dag, hvor sønnen har modtaget vaccinen, men der er ingen registreringer foretaget.

 

Ministersvar