Europæisk underskriftindsamling mod vaccinetvang

Else Jensen/ Anne Bladt

 

EFVV (Det Europæiske Forum for Vaccine Årvågenhed) har indtil videre 20 europæiske medlemslande. (www.efvv.eu).

Der er indsamlet næsten 70.00 underskrifter som sendes til Kommissionen, Parlamentet og Europarådet

 

Frihed til informeret samtykke – vær med til at støtte, fremme og skabe respekt om det frie valg i hele Europa.

EUs charter om grundlæggende rettigheder siger meget tydeligt, at: “Frit og informeret samtykke skal respekteres indenfor lægevidenskab og biologi”. Cirka 40% af borgerne i EU har dog ikke denne rettighed, når det kommer til vaccination. Det er et brud på menneskerettighederne.

I 2011 vurderede den Amerikanske Højesteret, at vacciner ikke er 100% sikre, og at indførelse af obligatoriske vaccinationer derfor hverken er lægevidenskabeligt eller etisk forsvarligt, især når lægevidenskabelige, etiske eller religiøse undtagelser ikke er tilladte.

Det Europæiske Forum for Vaccine Årvågenhed (EFVV) - en gruppe, der repræsenterer omkring 20 europæiske medlemslande - både EU og ikke-EU lande), forlanger derfor at:

  1. Obligatorisk vacciner afskaffes i Europa, da de er et brud på menneskerettighederne.
  2. Obligatorisk vacciner aldrig indføres i lande hvor man i øjeblikket blot anbefaler vacciner.
  3. Forsigtighedsprincippet bringes i anvendelse i forhold til vaccinationer i Europa.
  4. Europæiske borgere skal have friheden til at træffe et fuldt informeret valg om samtykke til vaccination.
  5. Der etableres et uafhængigt system til registrering af vaccinebivirkninger i Europa, der kan overvåge sikkerheden omkring vacciner.

 

En million underskrifter fra mindst syv EU-lande vil sikre debatten i Bruxelles. Uanset din egen regerings holdning, beder vi dig underskrive denne begæring og dele den med andre.

I 2016 vurderedes det, at næsten 400 millioner EU-borgere har friheden til at træffe et informeret valg omkring vaccination, mens 280 millioner borgere ikke har samme mulighed. Vaccinationer er obligatoriske i lande som Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Italien, Malta, Polen, Portugal, Slovenien. Tallet kan blive endnu højere hvis nye lande som Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien og andre bliver medlem af EU.

EFVV opfordrer derfor alle europæere til at stå sammen om kravet til en fælles vaccinepolitik baseret på friheden til at træffe et informeret valg om vaccination. Vi kræver tillige en uafhængig vaccineovervågningsenhed, med fuld gennem-sigtighed og offentlighed omkring resultater og observationer. Vi mener, at obligatoriske vacciner skal afskaffes og at der bør etableres et fælles system for registrering af vaccinationsbivirkninger fordi:

Enhver ufrivillig eller påtvungen vaccination er et brud på følgende:

FNs menneskerettigheder

EUs charter om grundlæggende rettigheder

 

  • FNs konvention om børns rettigheder     
  • Det Europæiske Råds konvention om beskyttelse af menneskerettigheder samt Konvention om beskyttelse af menneske-rettigheder og menneskelig værdighed i forbindelse med anvendelse af biologi og lægevidenskab: Konvention om menneske-rettigheder og biomedicin.
  • Det europæiske charter om patientrettigheder
  • FNs konvention om civile og politiske rettigheder
  • Og endda Nürnberg-kodekset, som er en række ufravigelige forskningsprincipper for medicinske forsøg med mennesker, der blev til på baggrund af Nünberger lægeprocessen efter 2. verdenskrig

 

Skriv under her:

https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe