Nye foldere om ansvar og rettigheder

VaccinationsForum har sammen med foreningen Aktive Borgere udarbejdet nogle foldere om ansvar og rettigheder. Vi giver nu ordet til Aktive Borgere, som vil præsentere sig herunder:
 
Kære medlemmer af VaccinationsForum 
 
Aktive Borgere er en forening, som giver en stemme til alle dem, der er uenige - helt eller delvist - med regeringens håndtering af Covid-19. Det er de juridiske aspekter, vi beskæftiger os med. Vi har jurister tilknyttet og rådgiver i sager, som involverer diskrimination og tvang i forbindelse med håndteringen af Covid-19. Læs mere om os på aktiveborgere.nu.
 
Vi har udarbejdet to foldere; en til folk i almindelighed og en til sundhedspersonale. De skal bruges til at minde alle om vores rettigheder og pligter på sundhedsområdet. Vi synes, at denne påmindelse er nødvendig efter covidperioden, hvor disse ting gik lidt i glemmebogen - f.eks. det med at skulle give samtykke på et veloplyst grundlag inden behandling eller vaccination.
 
Vi vil meget gerne have jeres hjælp til at sprede denne påmindelse. Send disse foldere rundt til familie og venner. Print dem gerne ud og læg dem på biblioteker, hos tandlægen, lægen og hvor du ellers synes, at de kunne blive set.
 
Inden man siger ‘ja’ til en vaccine, har lægen pligt til at informere fyldestgørende om eventuelle bivirkninger; det såkaldte informerede samtykke. Som I kan læse i folderne, introducerer vi hermed begrebet ‘informeret, nuanceret samtykke’.
Informeret nuanceret samtykke tager udgangspunkt i en statistisk rapport om bivirkningsprofilen på de enkelte batchnumre; disse kan være meget forskellige. Både du selv, vaccinatorer, læger m.fl. kan tjekke de konkrete batchnumre, hvorefter man kan beslutte sig for, om man finder bivirkningsprofilen acceptabel.
 
I er altid velkomne til at henvende jer til Aktive Borgere, hvis I har spørgsmål eller sager, som handler om rettigheder.
 
Med venlig hilsen Aktive Borgere
 
 
Download her: Dit ansvar som læge og Kend dine vaccinerettigheder