THE QUACKBUSTER’S APPRENTICE

Stinus Lindgreen har på science.dk forsøgt sig med et svar på VaccinationsForums kritik af hans og Sundhedsstyrelsens respons på Kim Varmings anklage om videnskabelig uredelighed i forbindelse med HPV-vaccinen. Han starter som det sig hør og bør for aspirerende quackbusters i den lettere ende, som han siger, med lidt misrepræsentation af VaccinationsForum og forkvinde Else Jensen - i sidstnævnte tilfælde lånt fra et satireprogram på tv. Det tillader vi os at springe over, så vi kan komme frem til de egentlige argumenter. Stinus Lindgreen skriver:

’’(VaccinationsForum) har skrevet en artikel, der bl.a. henviser til mit forrige blogindlæg, hvor jeg kritiserer overlæge Kim Varming, fordi han kræver studier, der ‘beviser’ HPV-vaccinens virkning. Som jeg forsøger at forklare, er hans krav absurd, fordi det ville forudsætte et dybt uetisk forskningsprojekt. Heldigvis har Vaccinations Forum en løsning, som de kækt fremhæver er blevet overset af både undertegnede og eksperter i HPV-vaccinen: Man behøver da ikke lave et dobbeltblændet, kontrolleret studie (sådan som Varming ellers antyder) – man kan jo bare følge populationen og tælle antallet af livmoderhalskræft i den vaccinerede vs. den ikke-vaccinerede del. Tada! Dumme forskere.

Det sjove er bare, at det netop var min pointe: Etisk og praktisk kan man kun gøre det retrospektivt ved at se på incidensen i vaccinerede vs. ikke-vaccinerede piger. Man må også se på de eksisterende studier, der viser, at vaccinen beskytter mod HPV-infektion fra bestemte vira. Da vi derudover ved, at HPV-infektion kan medføre celleforandringer, og at celleforandringer kan føre til kræft, kan man så regne på det forventede antal kræfttilfælde og dødsfald, man forhindrer ved f.eks. at vaccinere en årgang. Der er derfor en klar og videnskabeligt velunderbygget forventning om, hvad der vil ske. Men – som både jeg, Sundhedsstyrelsen og andre har pointeret – kan det reelle antal først gøres op om mange år … Det interessante er her, at en forening af vaccinationsmodstandere foreslår, at vi gør netop det, vi er i gang med. Tak for det.’’

Det har vist sig, at Kim Varmings kritik af Sundhedsstyrelsen har den særlige egenskab, at den er nem at forstå for ganske almindelige mennesker, men åbenbart helt umulig at forstå for universitetsuddannede. Det siger måske mere om kvaliteten af det danske uddannelsessystem end om Stinus Lindgreen og hans kampfæller i Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, men det vil vi lade læseren afgøre. Vi har nummeret punkterne 1-3 nedenfor:

1.      Stinus Lindgreen skriver, at Kim Varming kræver, eller antyder, at han kræver, et dobbeltblændet (sic), kontrolleret studie af HPV-vaccinens effektivitet.

Det er nok bare et uheldigt freudiansk slip, når Stinus Lindgreen skriver om ’’dobbeltblændede’’ i stedet for dobbeltblindede studier. Han mener forhåbentlig ikke, at der er noget videnskabeligt ved at blænde folk fx med skråsikre udtalelser, der ikke er evidens bag. Hvordan det end forholder sig, har Kim Varming hverken krævet blændede eller blindede studier. Det er en grov usandhed, som ikke bliver mere sand af at blive gentaget. Tværtimod.  

Her er Kim Varmings konklusion ordret:

“Det vil tage 20 år med undersøgelser, og det vil ingen medicinalfirmaer bekoste. Så derfor samler man nogle eksperter, der tror på, at den virker, og det har der så været tilstrækkeligt med eksperter, der tror.

- Men det er sådan, det er. Der er ikke nogen, der ved, om vaccinen virker. De skulle bare have taget forbehold, lyder det fra overlæge Kim Varming.’’

Kim Varming kræver ingen uetiske menneskeforsøg, blot et forbehold fra Sundhedsstyrelsens side. Det burde ikke være svært at læse og forstå, heller ikke for folk med en videregående uddannelse.

2.      Stinus Lindgreen siger, at Vaccinationsforum foreslår det samme, som han og Sundhedsstyrelsen hele tiden har gjort, nemlig at vente og se, hvad der sker med de allerede vaccinerede piger. Dette er heller ikke sandt. Sundhedsstyrelsen venter ikke og ser. De udtaler sig skråsikkert på forhånd om udfaldet af, hvad der reelt er et igangværende vaccineforsøg med store dele af verdens befolkning.  Det ligger i ordet ’’igangværende,’’ at resultatet stadig ikke foreligger, og man kan derfor ikke hævde uforbeholdent, at vaccinen beskytter mod kræft.

 3.  Men Sundhedsstyrelsen gør mere end blot at hævde, at HPV-vaccinen beskytter mod kræft, de sætter tal på, hvor mange kræfttilfælde der er forhindret til dags dato. På trods af, at VaccinationsForum henviser til, at Sundhedsstyrelsen har præsenteret disse tal i pressen som et direkte svar på Kim Varmings anklage, påstår Stinus Lindgreen stadig det modsatte: 

 ’’… som både jeg, Sundhedsstyrelsen og andre har pointeret – kan det reelle antal først gøres op om mange år’’

 Man skal være mere end almindeligt blændet for at undgå at se de meget præcise talangivelser VaccinationsForum henviser til, eller de tal, der er angivet i Lægemiddelstyrelsens Faktaark :

 Kræftens Bekæmpelse vurderer, at det danske vaccinationsprogram allerede har forebygget mindst 1.400 tilfælde af livmoderhalskræft og reddet ca. 280 liv.

 At tallene ikke er endelige, siger sig selv, det er en platitude, men det gøres alligevel klart, at tallene er i den nævnte størrelsesorden og under alle omstændigheder ikke færre end 1.400 tilfælde af livmoderhalskræft. Hvor har Lægemiddelstyrelsen den sikkerhed fra? Og er det nødvendigt at gentage, at dette bliver præsenteret i et faktaark?

Stinus Lindgreen oplyser i sin bio, at han i lighed med alle de andre tolv-på-dusinet quackbusters ’’brænder for formidling af videnskab, skepticisme og kritisk tænkning’’. At brænde for noget betyder uheldigvis ikke, at man har talent for det, endsige forstår, hvad det går ud på. Måske det bedste ville være, hvis Stinus Lindgreen bare holdt sig, der hvor han startede - i den lettere ende.