Lad videnskaben tale!

Har du nogensinde ønsket, at der var klare videnskabelige undersøgelser, der med sammenligning af vaccinerede og uvaccinerede viste, hvilken gruppe der er sundest?
Her bringer vi en forkortet udgave af et interview, som Hilda Labrada Gore har lavet for Weston A. Price Foundation.

Gæsten er Dr. Brian Hooker, som er seniordirektør for videnskab og forskning hos Children's Health Defense og sammen med Robert F. Kennedy Jr. forfatter til New York Times bestsellerbog ”Vax-Unvax: Let The Science Speak”. Dr. Hooker forklarer, at vaccinerede og uvaccinerede populationer er blevet sammenlignet og kontrasteret i over 100 uafhængige fagfællebedømte publicerede undersøgelser.
Dr. Hooker giver indsigt i, hvorfor den amerikanske sundhedsstyrelse, CDC, ikke selv har udført sådanne undersøgelser. Han peger på, hvad data viser om de markante forskelle i sundhedsudfald mellem de to grupper. Dr. Hooker gennemgår også spædbørnsvaccinationsplanen, spørgsmålet om thimerosal (kviksølv) i vacciner, influenzavacciner og virkningen af vacciner under graviditet. Til sidst fortæller han om, hvilke konklusioner der kan drages af undersøgelsesresultaterne for spædbørn, børn og voksne.

Velkommen. Weston A. Price Foundation og folk som dig er meget på linje med hensyn til at ville løfte både gammel visdom og moderne videnskab. Jeg forstår, at drivkraften bag din nye bog, Vax-Unvax: Let The Science Speak, er at bringe videnskab til folket. Fortæl os mere om det.

Det, vi ønskede at gøre, Mr. Kennedy og jeg, var at finde undersøgelser, hvor forskere sammenlignede vaccinerede med uvaccinerede børn eller voksne, og derefter fremhæve disse undersøgelser i bogen med en tiltalende simpel grafik. og meget kortfattede beskrivelser af de sammenlignede sundhedsresultater. Det er bogens præmis. Den læses som en håndbog og gennemgår over 100 undersøgelser, som vi var i stand til at finde i den åbne videnskabelige litteratur, hvor der er fortaget en vax-unvax-sammenligning.

De er alle produkter af peer-review-processen i videnskabelige tidsskrifter. De fleste af de tidsskrifter og artikler, vi præsenterede, var en del af National Library of Medicine.

Det er alt sammen mainstream. Vi bliver altid beskyldt for: "Det er en slags alternativ videnskab", men nej. Disse studier kommer fra mainstream og meget velrenommerede lægevidenskabelige tidsskrifter.

Disse undersøgelser gemmer sig lige for øjnene af os. Jeg har selv faktisk ventet på, at CDC ville udføre sådanne undersøgelser, men vi behøver ikke vente på CDC. Andre grupper har gjort dem, og du har inkluderet over 100 af disse undersøgelser i din bog.

Ja, andre grupper har lavet disse undersøgelser. Jeg har talt for og forsket i vaccinesikkerhed i mange år og har sammen med Mr. Kennedy bedt statslige myndigheder om at lave denne type undersøgelser. Hvis vacciner er sikre og effektive, og vi i dag har over 72 vacciner i vaccinationsprogrammet for børn mellem 0 og 18 år, så lad os lave en undersøgelse med sammenligning af vaccinerede og uvaccinerede. Men CDC nægter at gøre det. FDA, NIH og andre myndigheder nægter alle at udføre disse undersøgelser. Men uafhængige individer og forskere har lavet denne type undersøgelse, og det er det, vi ønsker at fremhæve.

Nogle gange, når undersøgelser udføres, bakkes de op af personer med en særlig interesse i resultatet. Hvem har støttet disse undersøgelser økonomisk? Er nogle af resultaterne blevet skævvredet?

Langt de fleste af disse undersøgelser blev støttet af enten statstilskud eller uafhængige private fonde. Jeg har selv lavet nogle af de undersøgelser, som er omtalt i bogen. Vi havde ingen finansiering. Du påpeger noget vigtigt. Det er vigtigt at vide, hvem der støtter denne forskning. Men i mange tilfælde, hvis ikke de fleste tilfælde, var det vores føderale regering, der har betalt for forskningen.

Jeg vil gerne dykke ned i nogle af undersøgelserne og hvilke konklusioner, der blev fundet. Lad os begynde med undersøgelserne relateret til spædbørnsvaccinationsplanen.

Vi kiggede på vaccinationsprogrammet i sin helhed i bogens kapitel 2. Kapitel 1 er en introduktion og derefter borer kapitel 2 sig ned i hele vaccinationsprogrammet. Der er omkring ti undersøgelser omtalt her. Den indledende undersøgelse, som vi belyste, blev udført af en forsker ved navn Anthony Mawson. Der er to undersøgelser, som er lavet af mig selv og en medicinsk journalist Neil Miller, Paul Thomas og James Lyons-Weiler. Vi så på hele vaccinationsprogrammet kontra helt uvaccinerede børn. Vi fandt en meget markant forskel i sundhedsresultaterne, når man kigger på kronisk sygdom, autoimmune og neurologiske tilstande og også visse typer infektioner som luftvejsinfektioner, øreinfektioner og lungebetændelse.

Det minder mig om, hvad Dr. Cowan skrev i sin bog: Hvad hjælper det, hvis vaccinen beskytter mod en bestemt sygdom, men stadig får markører til at gå op for andre kroniske tilstande, autoimmune tilstande og andre komplikationer. Det er en afvejning, og vi vinder ikke." Det var hans pointe. Er det også, hvad du kommer frem til?

Netop! Vi fandt ud af, at de uvaccinerede børn var sundere i næsten alle målinger. Får du skoldkoppevaccinen, får du sandsynligvis ikke skoldkopper. Vi kunne sige det samme om kighoste, mæslinger og fåresyge.

Men så er der andre sygdomme, der er meget mere almindelige i barndommen, såsom øre- og luftvejsinfektioner. Her fandt vi en forekomst, der var mindst fem gange højere i den vaccinerede gruppe end i den uvaccinerede gruppe. Nogle tilfælde, f.eks. kroniske øreinfektioner var 27 gange mere sandsynligt hos vaccinerede børn i forhold til uvaccinerede børn. Det var ikke kun neurologiske og autoimmune lidelser. Det var infektioner. Jeg tror, at ved at overvaccinere, svækker vi det medfødte immunsystem, og kroppen har sværere ved at bekæmpe disse infektioner.

Hvad tror du forårsager det? Er det adjuvanser?

Der er mange forskellige komponenter i vacciner, der fokuserer på et specifikt antigen, patogen og sygdom. Når du giver en vaccination, så fikserer du immunsystemet til et bestemt patogen og sygdom. Resten af overvågningssystemet bliver nedreguleret af adjuvanser og additiver som polysorbat 80. I nogle tilfælde vil mRNA'et og COVID-vaccinerne undertrykke immunsystemet direkte. Selvom dit immunsystem er fokuseret på dette ene patogen, som vaccinen gives for, så slipper andre sygdomme igennem, fordi den øvrige overvågning er, hvad vi kalder nedreguleret eller ikke så effektiv.

Det er næsten, som om du er i en kamp, og du sender alle dine soldater over til punkt A og efterlader punkt B, C, D og E ubeskyttet. Immunforsvaret er fokuseret på at bekæmpe ét patogen eller sygdom. I mellemtiden bliver du mere sårbar over for andre sygdomme.

Det er en perfekt analogi. Dit immunforsvar fokuserer på én ting, men det er ikke sådan, infektionssygdomme virker. Vi er udsat for flere patogener hele tiden på en række forskellige måder. Det er ikke kun den injicerbare form for immunitet, du får, som er baseret på antistoffer, der frigives fra det, der kaldes plasmaceller. Der er masser af andre mekanismer og virkemåder, hvor du bliver syg, hvor du får infektionssygdomme, og vi beskytter ikke mod det.

Er det 72 doser mellem 0 og 18 år, vores børn får?

Ja. Når man tæller multivalente vacciner individuelt; f.eks. DTaP, som er difteri, stivkrampe og kighoste. Med COVID-vaccinen er det 73. Det inkluderer ikke COVID-boostere. Det inkluderer den årlige anbefalede influenzavaccine. I det første leveår får barnet 26 vacciner. Størstedelen af vaccinerne får barnet meget tidligt i livet.

Vi er ikke kommet så meget ind på adjuvanserne. Der er konserveringsmidler og andre ingredienser, som tilsættes vaccinerne, og som gør dem farlige. Er nogle af dem ikke endda nervegifte? Lad os tale om thimerosal.

Thimerosal er bogens tredje kapitel. Vi kiggede grundigt på thimerosal. Når man taler med regeringsmyndigheder og CDC-embedsmænd, siger de, at der ikke er grund til bekymring. Thimerosal blev taget ud af spædbørnsvaccinationsplanen i begyndelsen af 2000'erne. Men det er ikke sandt. Det er stadig i influenzavaccination. En influenzasprøjte gives til spædbørn helt ned til seks måneders alderen.

Thimerosal er også i den prænatale influenzavaccine, som kvinder anbefales at få i et hvilket som helst trimester af graviditeten. Thimerosal er efter vægt halvt kviksølv. Når en gravid kvinde får en influenzavaccination, får hun 25 mikrogram kviksølv, og det påvirker det ufødte barn. Det overstiger langt de fastsatte sikre grænser for kviksølveksponering, uanset om det er injektion eller inhalation. Det gør vi mod ufødte børn.

Hvor er det offentlige ramaskrig? Det er næsten ikke til stede. Er det, fordi folk ikke ved noget?

De ved ikke noget om det, eller hvis de ved, så lytter de til eksperterne, der siger, at det bare er en lille mængde kviksølv. Men når man ser på kviksølv, er det neurotoksisk helt ned på mikrogram- og nanogramniveau. Det er et potent neurotoksin. Det er det næstmest potente naturligt forekommende toksin efter uran, og alligevel bruger vi det i konserveringsmidler og rutinemæssigt i multidosis-versioner af influenzavaccinen.

Der er nogle versioner af influenzavaccinen, der kun har spormængder af kviksølv. Men der er andre problemer end thimerosal. Jeg ønsker ikke at fokusere på ét tilsætningsstof. Der er andre grunde til, hvorfor jeg ikke ville få en influenzasprøjte.

Andre ingredienser er bl.a. formaldehyd, som er kræftfremkaldende, polysorbat 80. Det er et rengøringsmiddel, som laver huller i blod-hjerne-barrieren. Alle disse forurenende stoffer i kombination af polysorbat 80 kan gå direkte ind i hjernen. Det gælder ingredienser som aluminium og kviksølv.

Jeg har hørt, at polysorbat 80 også er inkluderet i fødevarer.

Polysorbat er en stabilisator, som giver mulighed for, at stoffer, der ikke er opløselige i vand, bliver vandopløselige. Det er ligesom dit vaskemiddel. Når du bruger opvaskemiddel, vil du gerne fjerne fedtet på dine pander og på dit service. Det er den samme type vaskemiddel, som er i opvaskemiddel, der emulgerer fedt med vand. Vores membraner består af olier og lipider; forskellige fedtstoffer. Når vaskemiddel tilsættes vores system, nedbryder det et meget vigtigt lipidlag, der skal beskytte vores blodbane, og stoffer kan trænge direkte ind i vores hjerne.

Jeg vil gerne vende tilbage til noget, du sagde om influenzavaccinen, der bliver givet til børn helt ned til seks måneder gamle. Jeg vidste ikke, at de gjorde det eller anbefalede det.

Den årlige influenzavaccination er en stor ting. Hos lægen bliver du bombarderet med påmindelser. Influenzavaccinen gives i to doser til spædbørn, ved 6 måneder og ved 7 måneder. Det er en akkumuleret dosis på 25 mikrogram kviksølv. Denne baby, der ikke en gang burde eksponeres for 1 mikrogram kviksølv, bliver pludselig og i en eneste injektion udsat for over 100 gange det, som FDA og EPA har opgjort som sikker grænse for kviksølveksponering. Det er ikke spredt over tid.

Vi undrer os over, hvorfor vores børn er så syge, og hvorfor de har kroniske øreinfektioner, indlæringsvanskeligheder, ADHD og så videre. Det ser ud til, forklaringen ligger lige for.

Som forælder til et barn, der har et neurologisk handicap på grund af vaccineskade, finder jeg det urimeligt at inkludere disse neurotoksiner som ingredienser. Det har vist sig, at det ikke kun er kviksølv. Det er også aluminium, som er en adjuvans; dvs. en komponent, der øger det uspecifikke immunrespons. Det er tilføjet for at forstørre immunresponset, når nogen får en vaccine med et antigen i. Aluminium er i fødselsvaccinen mod hepatitis B, DTaP og Haemophilus influenza B. Den sikre grænse for aluminiumeksponering for et spædbarn er 17 mikrogram. Vi giver hepatitis B-vaccinen med 250 mikrogram aluminium eller over 10 gange den sikre grænse på den første levedag. Hvorfor gør vi det?

Nogle hjælpestoffer som f.eks. aluminium er inkluderet i vaccinen for at få kroppen til at kæmpe. Man forsøger at få kroppen til at reagere. Sagen er bare, at det gør mere end det. Aluminium går i hjernen og kan forårsage reel skade i andre dele af kroppen.

Når du har kombinationen af polysorbat 80 og aluminium, så sendes aluminium direkte til hjernen. Der er banebrydende forskning udført af forskeren Dr. Chris Exley. Dr. Exley kiggede på autistiske hjerner. Han lavede en kadaverstudie. Han fandt ud af, at autistiske hjerner i gennemsnit havde fem gange så meget aluminium fastlåst i hjernevævet som neurotypiske hjerner. Eksperterne, CDC og DHHS, kommer så og siger, at der er ikke årsagssammenhæng. Men vi må undre os over, hvorfor det er der i første omgang, og det har vist sig at være forbundet med neurale udviklingsforstyrrelser. Måske er der ikke årsagssammenhæng, men vi kan heller ikke afvise det, så hvorfor tage chancen i første omgang?

Er Dr. Exleys arbejde også inkluderet i din bog?

Ja, vi lavede ikke et kapitel specifikt om aluminiumsadjuvanser. Det vil komme i anden udgave af bogen. Jeg håber, at vi kan få anden udgave af bogen udgivet i foråret eller sommeren 2024. Vi fremhævede Dr. Exleys arbejde i kapitlet om HPV-vaccinen, der også indeholder aluminium.

Jeg ville spørge dig om HPV-vaccinen. Kan du fortælle om nogle af undersøgelserne og konklusionerne, som er inkluderet i bogen?

Der er en stærk neurologisk komponent i HPV-vaccineserien. HPV-vaccinen indeholder en anden type aluminiumsadjuvans, som aldrig blev testet uafhængigt. HPV-vaccinen blev aldrig testet mod en saltvandsplacebo eller egentlig saltvandskontrol. Vi ved ikke, hvad resultaterne var. Vi ved kun, at den vaccinerede gruppe og kontrolgruppen, omkring 3% af dem, senere blev diagnosticeret med autoimmune lidelser.

3 ud af 100 piger og drenge, der modtog Gardasil-vaccinen eller Cervarix-vaccinen, fik en eller anden form for neurologisk eller autoimmun reaktion. Mange af dem lider af et syndrom kaldet POTS, som er et hjertesyndrom. Det forårsager hjertesynkope, besvimelse, muskelsvaghed, neuralgi, neuropati og ting som fibromyalgi. Fibromyalgisymptomer er indarbejdet i POTS-diagnosen. Vi så det primært hos piger, fordi vaccinen oprindeligt blev frigivet til piger for at beskytte mod livmoderhalskræft.

Vi har endnu ikke set resultater, der viser, at HPV-vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft og andre former for kræft, som den påstås at beskytte mod. Hvis man tidligere har været smittet med HPV, hvilket man ikke nødvendigvis selv ved, da det er en subklinisk infektion, så har det vist sig, at tidligere smittede med HPV, som får vaccinen, faktisk har en øget risiko for livmoderhalskræft.

Jeg interviewede en herre, der er ekspert i HPV. Han talte om, hvor lav risikoen er for livmoderhalskræft, særligt i udviklede lande, og hvor høje risiciene for vaccineskade er.

Jeg tør sige dette, fordi COVID er så beskidt en vaccine, men før COVID var HPV den værste. Den havde den værste bivirkningsprofil sammenlignet med enhver anden vaccine, der var på markedet. Det hele er blevet overskygget af hastværket med at få den klar, tilladelsen til nødbrug og de sørgeligt ufuldstændige kliniske forsøg med denne genetiske terapi, som de kalder en vaccine.

Jeg vil gerne tilbage til noget, du sagde. Du nævnte, at HPV-vaccinen aldrig blev testet mod en placebo med saltvand. Jeg har hørt Kennedy sige, at ingen af vaccinerne er blevet testet i det dobbeltblindede kontrolgruppestudieformat. Er det sandt?

Det er sandt. Jeg elsker hans ekspertise. Han har studeret dette. Selvom han ikke er forsker, så læser og fortolker Mr. Kennedy hele tiden videnskabelige studier. Hvis han ikke forstår noget, ringer han til en som mig, der er forsker. Han har ret. De eneste vacciner, der nogensinde fik en saltvandsplacebotest, var COVID-19-vaccinerne. Hvad de gjorde var ret tvivlsomt. De startede det kliniske forsøg med at give kontrolgruppen saltvand, og den vaccinerede gruppe fik mRNA-vaccinen, men allerede tre måneder inde i det kliniske forsøg tilbød de den egentlige vaccine til kontrolgruppen.

Dermed ødelagde de kontrolgruppen. Nu har vi ingen langtidsstudier. Vi aner ikke, hvad de langsigtede konsekvenser af vaccination er, fordi den undersøgelsesgruppe, de kigger på, kontrolgruppen, er den vaccinerede gruppe. De vil simpelthen ikke kende svaret. FDA ønsker ikke at vide, hvad de langsigtede konsekvenser af vaccinen er. Der var en lille del af mig, der var begejstret over, at de lavede en saltvandsplacebotest, men de ødelagde den så hurtigt, at det er helt uden betydning, at de gjorde det.

Som jeg husker det, var deres begrundelse, at de mente, at det var uetisk ikke at give den beskyttelse, som denne såkaldte vaccine ville give folket. De sagde: "Vi kan ikke udelukke disse mennesker i kontrolgruppen, som kun har fået saltvandsinjektion, fra beskyttelse.".

Det er latterligt. Når det handler om andre lægemidler og biologiske lægemidler, er saltvandsplacebo guldstandarden. Du kan have nogen med fase 4-kræft, og hvis de er i kontrolgruppen, får de placebo. De får ikke stoffet. Men på en eller anden måde er vacciner undtaget. Det er skrevet direkte ind i FDAs retningslinjer, at en vaccine kan sammenlignes med en anden vaccine eller et additiv. I Gardasil-forsøgene brugte de aluminiumsadjuvans som deres kontrol. De bruger denne utestede aluminiumskomponent, og det fik kontrolgruppen. De fik meget høje niveauer af autoimmune lidelser i Gardasil-gruppen, men også meget høje niveauer af autoimmune lidelser i kontrolgruppen. De konstaterede derfor, at der ikke var forskel, og konkluderede, at vaccinen er fin.

Jeg er glad for, at du og Kennedy gik sammen for at lade videnskaben tale. Du hentydede til, at du har en søn, der er vaccineskadet. Er det derfor, du brænder så meget for at få disse oplysninger ud? Fortæl os lidt mere om din baggrund.

Min søn blev skadet af sine 15 måneders vacciner tilbage i 1999. Han modtog tre vacciner, alt mens han havde en øreinfektion, hvilket var kontraindiceret. Den praktiserende sygeplejerske sagde på det tidspunkt, at det var fint, og at de vaccinerer syge børn hele tiden uden problemer. Min søn udviklede sig normalt op til det tidspunkt, lidt langsom-normalt, men han fik også al den thimerosal, der var i vaccinerne på det tidspunkt. Før 15 måneders vaccinationen havde han sprog, god opmærksomhed og øjenkontakt. Han kunne vinke hej og farvel.

Efter 15-måneders vaccinerne havde han feber i 18 dage. Vi slog feber ned med Panodil. Feberen steg til 39 efter den 18. dag og forblev der. Vi forsøgte fortsat at dæmpe feberen med Panodil. Det sagde børnelægen, vi skulle, men så mistede vi ham. Al øjenkontakt og sprog forsvandt. Min søn taler stadig ikke. Han blev diagnosticeret med autisme tre måneder senere, da han var 18 måneder gammel.

Han blev også diagnosticeret med mitokondriel dysfunktion, hvilket er blevet forbundet med vaccination gang på gang. Vi forsøgte at deltage i National Vaccine Injury Compensation Program. De ville ikke kompensere for hans skader på grund af en forældelsesfrist. De hævder, at han var autist før sin 15 måneders vaccination, hvilket var absurd. De sagde, at det kunne have været andre vacciner, men forældelsesfristen løb ud.

Med udgangspunkt i denne rædselsoplevelse begyndte jeg at kontakte CDC-forskere direkte. Fra 2000 og 2001 ringede jeg og mailede til dem. De studerede thimerosal, det kviksølvholdige konserveringsmiddel. De studerede MFR i forhold til autismeepidemien. Det var et komplet ”cover-up”. Da jeg begyndte at afsløre dem, holdt CDC-forskere op med at returnere mine telefonopkald og e-mails. Min eneste udvej dengang var loven om informationsfrihed. Jeg blev ved med at gå videre med anmodninger til CDC og FDA al den tid.

Efterhånden som datasæt blev tilgængelige, begyndte jeg på epidemiologi i min forskning, startende tilbage i 2004 og 2005. Det har været en vild tur. Det har været en kamp for at helbrede min søn. Min søn har det meget godt på trods af, at han ikke taler, men det førte til denne livsbane og en ægte lidenskab, fordi jeg ikke ønsker at se børn blive vaccineskadede og derefter kastet til side. Som vaccineskadet person eller pårørende til en vaccineskadede person, udsættes man for en masse manipulation, ringeagt og afvisning af forestillingen om, at en vaccine kan forårsage skade. Jeg ønsker ikke at se folk gå gennem sådan et liv.

Det lyder hårdt. Alt dette ville være nedslående, hvis det ikke var for det faktum, at du ikke kan skjule sandheden. I din bog kan folk drage deres egne konklusioner ud fra data og videnskab. Uanset hvor mørkt mørket bliver, skiller lyset sig stadig ud.

Jeg vil gerne opfordre folk til at læse bogen, læse undersøgelserne, stille spørgsmål, se grafikken og drage deres egne konklusioner. Enhver forsker har en eller anden form for partiskhed, uanset om de vil indrømme det eller ej. Jeg indrømmer åbent, at jeg er forælder til et vaccineskadet barn. Jeg er meget bekymret over vaccinationsprogrammet. Du bør forstå mine fordomme, før du læser noget af mit materiale. Når jeg udgiver videnskabelige artikler, inkluderer jeg en form for erklæring om min søns vaccineskade, så folk ved, hvor jeg kommer fra, men jeg vil også gerne have, at videnskaben taler for sig selv.

Jeg håber, at denne bog vil inspirere til samtaler mellem forældre og behandlere, voksne og børn og deres behandlere, så de kan have ærlige samtaler om vaccinationsprogrammet. Folk vil begynde at træffe beslutninger baseret på deres læsning af forskningen. Det har været en ære at deltage i dette projekt sammen med Mr. Kennedy.

Hvis du skulle opsummere, hvad videnskaben siger, og din bog ”Vax-Unvax: Let The Science Speak”, hvordan ville du opsummere det i en sætning eller to?

Vi er nødt til at kigge endnu en gang på vaccinationsprogrammet i lyset af de uvaccinerede, fordi det, vi bliver fortalt af de herskende myndigheder, ikke er sandt. Uvaccinerede børn og voksne er sundere, når man ser på kronisk sygdom, luftvejsinfektioner, lungebetændelse og neurologiske sygdomme. Vi er i en kronisk sygdomsepidemi. Infektiøs sygdom er én ting. Forebyggelse og behandling af infektionssygdomme er vigtigt, men betænk 84 % af alle dollars, der bruges på medicinsk behandling, bliver brugt til kronisk sygdom i USA. Vi er nødt til at træde et skridt tilbage og se på, om vi skaber en ny normalitet med alle disse kroniske sygdomme på grund af vores tilbøjelighed til at overvaccinere samfundet?

Det er tid til at tage et eftersyn. Hvad kan vi sige til dem, der ikke ønsker det og som er 100 % overbevist om, at vacciner er sikre og effektive, sådan som vi får at vide?

Læs videnskaben. Du kan ikke slippe afsted med at sige: "Jeg stoler på videnskaben" Det er et meget uvidenskabeligt udsagn. Videnskab skal man ikke stole på. Videnskab er beregnet til at blive testet og efterprøvet. Videnskab udvikler sig meget hurtigt. Det er ikke sådan, at alle de videnskabelige principper for medicin blev hugget i sten i 1800-tallet, og det nu er en slags bibel, vi ser på. Det er et felt i udvikling. Medicin har udviklet sig betydeligt siden fremkomsten af koppevaccinen af Edward Jenner.

Vaccination er en meget gammel teknologi, som vi har stolet på i mange år i forsøget på at bekæmpe infektionssygdomme. Det er på høje tid, at vi efterprøver det. Jeg udfordrer folk hele tiden. Læs videnskaben. Se hvad videnskaben siger. Har du spørgsmål, så kom igen og spørg forskere. Hvis du ikke er tilfreds med svarene, så spørg en anden forsker. Det er på høje tid, at vi tager alt dette i vores egne hænder og uddanner os så meget, som vi kan, i stedet bare at sige "Jeg vil stole på videnskaben". Pludselig finder vi ud af, at videnskaben er korrupt.

Du har gjort et stort arbejde for at løfte videnskaben og udgive denne bog. Jeg ser frem til den næste udgave, der kommer til at indeholde endnu mere. Jeg vil gerne afslutte med det spørgsmål, jeg plejer at stille til sidst, som kan være relateret til denne samtale eller ej. Hvis du har én anbefaling til læserne for at forbedre deres helbred, hvad ville du så anbefale, at de gjorde?

Jeg vil opfordre læserne til at læse videnskaben om alt. Det angår alt, hvad de spiser, indånder, indtager og injicerer. Man skal læse videnskaben. Jeg vil opfordre til aldrig at have blind tillid til myndigheder. De skal ikke bestemme, hvad vi skal komme i vores kroppe. De har ikke fortjent vores tillid. De har gjort det stik modsatte.

Du skal selv træffe disse beslutninger. Du skal styrke dig selv, uanset om det er luften, du indånder, eller den mad, du indtager. Vi har ikke engang talt om GMO, hvilket er et andet område, jeg er meget bekymret over. Uanset hvordan vi ser på den stråling, der er rundt omkring os med elektromagnetiske frekvenser, skal vi være et uddannet samfund, så vi kan beskytte os selv og vores dyrebare børn, og vi kan træffe kloge beslutninger.
 
Læs eller lyt til det fulde interview på engelsk her: westonaprice.org/podcast/let-the-science-speak