Tinas liv blev radikalt ændret

 

Tina

VACCINEDATA, TINA SKOVBO SØSTED
Vaccinationsdato:                                 01.07.2021
Givet hos:                                              RRA Vaccination Hammel
Registreret af:                                       Xx
Givet af:                                                 Xx
Tidspunkt:                                             Kl. 11.50
Vaccine:                                                 Pfizer BioNTech/Comirnaty
Vaccinationsbatch:                               FE2090
VaccinationsID:                                    32154740560
Helbredstilstand inden vaccination:  Endometriose - ellers sund og rask

DAGBOG

Den 1. juli 2021 kl. 11.50: Kommer ind til lægen, som skal vaccinere. Bliver informeret om de mulige bivirkninger – det såkaldte informerede samtykke.

Refleksion: Et samtykke, som ikke kan være gældende, da meget af det, jeg og mange andre er ramt af, ikke figurerer på den oplæste liste. Det kom dog frem i Pfizers hemmeligholdte bivirkningsliste, som blev offentliggjort her for nylig – en liste de ville holde hemmelig i 75 år. Læs fra side 30 til 38 i dette dokument offentliggjort af Pfizer selv. Det var på ingen måde det, jeg gav informeret samtykke til. Havde aldrig sagt ja, hvis jeg kendte Pfizers baggrundsdata! Der er jo noget grueligt galt her!

Får injektionen i højre overarm. Efter 5 min begynder det at summe, prikke og stikke i højre side af kroppen - hoved, hjerne, ansigt, læber, øre, hals, arm og lillefinger. Bliver til ekstra observation efter snak med en sygeplejerske. Må til sidst gerne køre hjem, selvom det ikke er væk. Er tryg ved situationen og overbevist om, at det snart vil gå væk – at vaccinationslægen ”bare” har ramt en nerve.

Den 1. juli 2021 kl. ca. 12.45: I bilen på vej hjem tænker jeg ”nu går det bedre”, men splitsekundet efter, bliver jeg pludselig utilpas - lige før broen i Laurbjerg. Det sortner for øjnene, hovedet bliver pludselig koldt og hjertet pulserer voldsomt – er ved at besvime. Har tung og farlig trafik bag mig. Når kun lige akkurat at orientere mig i bakspejlet og kaster efterfølgende bilen skråt ud i rabatten. Det hele går skræmmende hurtigt. Må kravle ud og sidde på knæ bag min bil. Er tæt på at ringe 112, men efter panisk snak med min mand over mobilen, som først og fremmest vil have mig til at trække vejret normalt (jeg hyperventilerer) og komme væk fra den farlige trafik, kommer jeg til mig selv og kører helt hjem – har ikke langt. Trafikken er fortsat meget voldsom.

Den 1. juli 2021 kl. 13.29: Ringer straks på akuttelefonen ved egen læge, men bliver afvist og bedt om at tage tilbage til vaccinationsstedet. Det kan jeg slet ikke overskue. Lægen har ikke engang et telefonnummer dertil, hvilket jeg finder meget underligt. Jeg forklarer lægen, at jeg er nødsaget til at ringe 112, hvis jeg igen bliver dårlig. Har fortsat uændrede føleforstyrrelser og er alene hjemme. Er helt færdig og går i seng.

Den 2. juli 2021: Forsøger at arbejde hjemmefra, men må hurtigt logge af igen. Får senere på dagen indberettet mine bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Får – underligt nok – ingen kvittering på indsendelsen.

Den 4. juli 2021: Sender besked over e-konsultation til egen læge, da jeg stadig har uændrede føleforstyrrelser og nu også en atypisk halvsidig hovedpine (højre side). Forsøger at arbejde, men er for påvirket.
Hjernen og kroppen vil og kan slet ikke.

Den 6. juli 2021: Egen læge ringer omsider og vil have mig allergiudredt. Jeg bliver bedt om at kontakte vaccinationsstedet og informere dem. Jeg må selv ringe til Regionshospitalet i Randers og efter lang ventetid og en del omstillinger, da de heller ikke kan finde nummeret, får jeg omsider fat på den ledende overlæge på vaccinationsstedet.
Han er uenig med min læge og vil have mig akut til neurolog. Han beder mig ringe tilbage til egen læge og videreformidle, hvad han har sagt, sådan at henvisningen kan ændres. Jeg er så påvirket og finder det meget underligt, at jeg skal agere talerør for dem. Kontakter igen egen læge, og henvisningen ændres. Arbejder begrænset. Højre øje føles sært, hjernen kan ikke følge med, jeg kan ikke koncentrere mig, højre arm snurrer og brænder – skal hele tiden ryste den, for at prøve at få ro.

Den 7. juli 2021: Skal selv ringe rundt og finde en tid hos en neurolog, men forgæves. Der er over et halvt års ventetid hos samtlige, jeg ringer til. Til sidst opfordres jeg til, at bruge min sundhedsforsikring, som jeg heldigt nok har, hvorefter jeg straks anmelder. Vildt hårdt, selv at skulle kæmpe for udredning.

Den 8. juli 2021: Sundhedsforsikringen godkender min anmeldelse, og jeg får tid på Privathospitalet Aleris-Hamlet i Herning den 13. juli 2021. Er sygemeldt. Hjernen føles indsnævret og tung – som om den hænger. Armen summer, snurrer og føles hhv. kold og varm på oversiden. Panden spænder og føles stram og maskeagtig – selvom huden er blød. Intensiteten svinger. Læber, tunge, hals og øregang føles sære – stadig kun i højre side. Er generelt småsvimmel og utilpas.

Den 9. juli 2021: Nu også begyndende sovende fornemmelse på bagsiden af højre skulder og ned i højre ben og fod.

Den 13. juli 2021: Kører mod Ans, for at hente min mor – første gang alene i bil siden dagen for vaccination. Bliver dårlig undervejs – angstrelateret – som om kroppen har voldsomme traumer fra dagen. Min mor må overtage kørslen, og vi kører mod Herning. Får foretaget en neurologisk undersøgelse (gå på hæle/tæer, tjek af reflekser, kulde/varme mm.). Neurologen finder ikke noget, men mener klart, at jeg har været udsat for lægesvigt, da jeg ikke er blevet hjulpet, som jeg burde i denne krise, men har skulle gøre alt selv. Bliver henvist til MR-scanning af hovedet i Aalborg. Alt ser fint ud.

Sommerferien 2021: Min tilstand kører op og ned. Er træt, har halvsidig hovedpine og nemt ved at blive svimmel. Konstante føleforstyrrelser og sporadiske smertestik i hele højre side. Er meget utryg og får angstlignende anfald under kørsel, når vi tager på ture. Min familie er meget berørt og påvirket. Skal helst være hjemme i sommerhuset.

Den 12. august 2021: Uændret og fortsat svingende i intensitet. Kontakter egen læge, da jeg ønsker udredning. Får tid samme dag kl. 14. På egen opfordring, beder jeg om at få taget blodprøver. Min læge holder tydelig afstand til mig og siger, at hun ikke kan se nogen grund til blodprøver. Jeg insisterer, da jeg har brug for, at noget gøres for at afklare og hjælpe mig. Ydermere er jeg dybt påvirket psykisk, og det både fortæller og viser jeg. Et desperat råb om hjælp. Svaret fra lægen er, at de praktiserende læger ville have haft hele vaccinationsdelen, så de kunne følge det hele til dørs – men det fik de ikke.

"Føler en tydelig frustration og korslagte arme fra lægen. Hun siger, at de ingenting får at vide og ikke ved, hvad de skal gøre ift. bivirkninger. Hun opgiver mig på første konsultation face to face og siger slutteligt, at vi må håbe, der kommer nogle klinikker for sådan nogen som mig engang. Jeg er dybt rystet."

Får slet ikke den omsorg og hjælp, jeg som syg patient har brug for. Føler voldsomt svigt. Blodprøverne er ok, på nær et pænt forhøjet ferritin-niveau, som hun ikke tillægger nogen betydning.

Den 13. august 2021: Ringer på Coronalinjen – i håbet om at få hjælp til, hvor jeg skal henvende mig med mine bivirkninger, nu hvor min læge så hurtigt har opgivet mig. Snakker med en ufaglært ung gut, som ikke ved noget og ikke kan stille videre. SUK! Ringer herefter til Sundhedsstyrelsen i desperation, men bliver straks tilbagevist til egen læge, da det er dem, der skal hjælpe mig.

Den 20. august 2021: Arbejder begrænset. Føler forværring. Skifter lægehus på borger.dk og får kontaktet min daværende læge og beder om kopi af min journal.

Den 23. august 2021: Får en akuttid i mit nye lægehus. Ordet ”vaccinebivirkning” gør igen, at jeg føler, lægen træder et skridt tilbage og tager hænderne op. Han indrømmer blankt, at de ikke ved noget og ikke får noget at vide nogen steder fra, hvorfor det er svært for dem at gøre noget. Jeg sygemeldes nu fuldt i foreløbig 14 dage. Føler jeg er havnet i en gråzone, hvor jeg må passe mig selv i stilhed. Er ikke lettet på nogen måde – tværtimod, så bliver jeg mere og mere bange for alle bivirkningerne og det faktum, at ingen kan og vil hjælpe med en afklaring. Tager om aftenen til cupping-behandling og akupunktur i håbet om at det kan lindre mine mange føleforstyrrelser.

Den 24. august 2021: Skriver og efterlyser svar fra Pfizer Danmark. Får hurtigt tilbage det, der ligner et standardsvar. Her bemærker jeg, at de nu har ændret vaccinens navn til Comirnaty og undres meget. Heldigvis lidt bedring i føleforstyrrelserne – alt føles mere fladt og stift. Får dog flere stik og jag i kroppen under gåtur i skoven. Anmoder min sundhedsforsikring om hjælp til det mentale. De kræver en henvisning fra egen læge, som jeg rekvirerer med det samme. Han skriver følgende; ”Henvises med akut belastningsreaktion med baggrund i bivirkninger til Covid-vaccine. Er ved at falde fra hinanden og overskuer ikke arbejdet aktuelt. Vurderes at kunne profitere af psykologsamtaler. Mvh. X”. Er lettet og føler anerkendelse i hans ord. På min opfordring indberetter han ligeledes alle mine bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen med mig ved siden af. Jeg får bevis/print med hjem på dette, ligesom der nu kommer en bekræftelse i min e-boks.

Den 2. september 2021: Første psykologsamtale i Randers.

Den 3. september 2021: Sover elendigt. Pludselige pulserende stiksmerter.

Den 7. september 2021: Bivirkningerne forværres om morgenen. Hovedet smerter, svier, prikker, og huden føles stram og følelsesløs. Har voldsom uro indeni. Hjertebanken og trykken for brystet. Hele kroppen begynder pludselig at sitre og snurre helt skørt, det smerter voldsomt i begge arme, halsen snører sig sammen, føler jeg skal besvime og kan ikke trække vejret ordentligt. Jeg er alene hjemme. Ringer først til egen læge, men må lægge på og ringe 112. Ambulancen er hurtigt fremme. Bliver målt. Pulsen er voldsom, men EKG ser heldigvis ok ud. Ambulanceredderen forklarer det som et voldsomt panikangstanfald. Har aldrig døjet med angst eller det, der ligner, før vaccinen. Jeg køres ikke til hospitalet, men til egen læge og tages imod af en anden praktiserende læge, end jeg er vant til. Han drager omsorg, ser mig og mener, at jeg nu oven i bivirkningerne også lider af stress og angst. Jeg påbegynder medicinering - Sertralin (angstdæmpende) og Oxapax (stesolid/ sovemedicin).

November 2021: Føleforstyrrelserne har den sidste måned ændret karakter og styrke og bredt sig mod højre og bag på hovedet – mest intenst og smertende i højre side. Er i optrapning af medicinen og endt i max dosis Sertralin og en sovepille fast til natten. Anmoder min sundhedsforsikring om nok en neurologisk undersøgelse, da tilstanden er forværret. Får godkendelse og tid på Aleris-Hamlet i Aarhus den 29. november 2021 og herfra tider til to yderligere undersøgelser (neurologisk) i december.

December 2021: Min krop kan ikke klare medicinen mere. Mærker ingen bedring, kun forværring. Har voldsom uro om natten og må flere gange vandre hvileløs rundt – kan ikke finde ro på nogen måde. Har flere gange i ren desperation måtte stikke fingrene i halsen for at forsøge at få den syden, brænden og uro i mit bryst/hjerte væk. Har klamsvedige fødder 24/7. Uændrede føleforstyrrelser.
Mærker nu også mere og mere uro i og omkring hjertet. Aftaler nedtrapning med min læge. Finder ud af, at Oxapaxen giver mig voldsomme abstinenser. Må skære en lille flig af pillen hver 3. dag – ekstra forsigtig udtrapning.

Den 16. december 2021: Gennemgår to undersøgelser på Aleris-Hamlet; MR-scanning af ryg og hoved samt SEP-nerveledningsundersøgelse med elektroder på hænder, fødder og hoved. Under MR-scanningen, må jeg stoppe flere gange. Særligt en af scanningerne fik hele mit indre til at dreje rundt indvendigt. Voldsom ubehagelig oplevelse. Begge undersøgelser giver efterfølgende ikke forklaringer på mine bivirkninger – kun lidt slitage to steder i rygraden. Neurologen nævner dog, at der måske kan være problemer/skader i underhuden – i bindevævet. Han kan dog ikke fortælle, hvordan dette skal kunne undersøges.

Julen 2021: Forsat påvirket. Intet er som før – ingen svar – ingen forklaring.

Januar 2022: Fortsat føleforstyrrelser - primært i hoved og ansigt, hovedpine, træthed og følelsen af hjernetåge. Har nu også tiltagende problemer i og omkring hjertet. Føler jeg har slugt noget, som er for stort. Det stikker, spænder og brænder ofte. Min iltning af blodet ligger i den lave ende ligesom blodtrykket. Er via lægen henvist til Aarhus Hjerteklinik, men først den 24. marts 2022. Kontakter sundhedsforsikringen for at høre, om muligheden for at komme til i det private hurtigere. De godkender, og jeg indkaldes til hjerteundersøgelse på Mølholm privathospital i Vejle den 23. februar 2022. Er noget bekymret. Går herudover til psykolog, heilpraktiker, kraniosakralterapi og akupunktur. Får Corona i uge 5 og alle bivirkninger forværres voldsomt – lungerne er også påvirket øverst. Er påvirket i over 14 dage.

Den 23. februar 2022: Lægen scanner mit hjerte, som heldigvis ser ud og agerer som det skal. Får påsat en Holter-måler, som jeg skal gå med i 3 døgn. Svaret viser, at mit hjerte slår 3,65% ekstra hjerteslag (ekstrasystoler) - svarende til ca. 3.650 ekstra slag i døgnet. Han mener uden tvivl, at det er dem, som jeg generes af og kan ikke udelukke, at det kan være kommet efter vaccinen. Jeg tilbydes betablokkere, hvis det generer for meget. Takker nej. Tør ikke tage mere kemisk medicin. Jeg holder ved min tid på Aarhus Hjerteklinik, så jeg får en ekstra vurdering på dette også. Den viser samme resultat.

Mine bivirkninger/skader mm.:

Jeg oplever i dag en stramhed og følelsen af smålammelser og en svien/brænden/trykken i underhuden følgende steder:

 • Hele panden
 • Højre øre, øregang og dybt inde i det indre øre.
 • Højre side af ansigtet (yderst) og lidt i venstre.
 • Store dele af hovedbunden - værst og mest koncentreret i højre side.
 • Højre side af hjernen som føles tung.
 • Til tider summen ud i højre arm og i hænder, ben og fødder.

Herudover:

 • Højresidig atypisk tung hovedpine (24/7).
 • Hjernetåge – problemer med koncentration og overblik.
 • Konstant ringen i højre øre (indimellem varierende toner).
 • Urolige nætter – søvnløshed til tider.
 • Mange ekstrasystoler (påvist +3,65% pr. døgn) = Trykkende følelse/uro i brystet.
 • Hjerteflimmeranfald, hvor hjertet pludselig slår hurtigt og hårdt i en kortere periode. Må hoste og trække vejret i en pose.
 • Sporadiske stiksmerter i hele kroppen on/off.
 • Generel uro/sær følelse i hele kroppen.
 • Angst/-anfald i ca. 3 mdr. Herunder medicinsk behandling (aftaget efter endt medicin - men lurer stadig).
 • Fuld sygemelding fra mit job i over 6 mdr. – sidenhen forsigtig opstart med 3 x 3 timer. Er nu på 17 timer og har pt. nået en grænse, da jeg skal hvile flere gange dagligt.
  Intet er som før!

Opsummering/refleksion

"Jeg har udelukkende oplevet svigt, censur og ignorering de sidste 8 måneder. Dette fra både det danske samfund, fra Sundhedsstyrelsen, politikerne, Coronalinjen, Pfizer, pressen, journalisterne og sågar min daværende praktiserende læge m.fl."

Der er fortsat ingen hjælp og støtte til os, som i god tro rullede ærmet op og blev skadet med alvorlige bivirkninger - de fleste, som slet ikke fremgik af bivirkningslisten på vaccinationsstedet. Det informerede samtykke holder ikke. Det er både mangelfuldt, ubrugeligt og ulovligt. Så meget for at vise “samfundssind”.

Vi skadede føler os fejet ind under gulvtæppet (ligegyldige) og må kæmpe hver vores kamp for at blive set, undersøgt, udredt, behandlet og anerkendt. Det er ikke en nem opgave. Lægerne aner ikke, hvad de skal gøre - det indrømmer de helt åbenlyst, men træder væk fra os og efterlader os alene, ubehandlet og bange. Det har alvorlige konsekvenser for vores fysiske og mentale helbred og er et brud på lægeløftet. Man har simpelthen valgt at satse - at spille russisk roulette med hele den danske befolknings helbred – uden at have et beredskab klar til at tage sig af de skader, man vidste ville komme. Klinikker for Coronasenfølger har man sørget for, og de får både omtale og omsorg, men klinikker for coronavaccineskader har man helt undladt, og vi afvises prompte på coronasenfølge-klinikkerne. Man må slet ikke tale eller skrive om det nogen steder. Alt censureres væk. Er det samfundssind? Er vaccinen virkelig det supervåben, vi ikke kunne leve uden?

Hvordan kan man som ansvarlig i dette samfund - i dette land - kigge sig selv i øjnene, når så mange er døde og skadede af vaccinerne – både her i DK, i EU, ja i hele verden? De indberettede bivirkninger tegner sig kun for 1-10% af det reelle tal. Her i Danmark er der på nuværende tidspunkt indberettet knap 68.000 bivirkninger. Det formodede reelle tal er dermed skræmmende meget højere.
Jeg håber for alt i verden, at nogen snart vågner op og ser bagsiden af ”supermedajlen”, anerkender og hjælper os, som er skadede, så vi kan få et nogenlunde liv igen. Det har vi som lovlydige borgere krav på.
 

Februar 2023:
Stadig gener i halvdelen af hovedet – hovedpine, paræstesier (føleforstyrrelser), smerter, jag, tryk og tinnitus. Intensiteten kører op og ned, men er aldrig væk.
 
Tiltagende gener fra hjerte-/lungeregionen. Det eneste påviste her, er de knap 4.000 ekstra hjerteslag i døgnet. Ved stressede situationer er mit hjerte begyndt at få nogle sære “flimre-anfald”, hvor det pludselig falder ud af takt og kompenserer med mange små slag – det føles, som om det står og dirrer. Det kan vare op til flere minutter og er meget ubehageligt og utrygt.
 
Bliver let udmattet på gåture - ja, ved alt fysisk aktivitet. Det er, som om nogen sidder på min brystkasse, og jeg ikke får nok ilt ind. Det trykker i bryst og lunger og føles tit, som om jeg har slugt noget, der er for stort eller med skarpe pigge på. Jeg kan ikke gå ret hurtigt eller langt, før jeg må vende om. Bliver små-svimmel og får let-rystende ben/muskler.
 
Min puls kører også meget let op. Kan f.eks. lande på 120, ved at stå stille og røre forsigtigt i en gryde.
 
Har nul stresstolerance – kroppen reagerer med voldsom forværring – det kan komme hurtigt, timer eller dage efter.
 
Er meget lydsensitiv, hvilket afholder mig fra at deltage i sociale arrangementer. Jeg lukker mentalt ned og bliver fjern, hvis lydene eskalerer, og mange snakker. Så hårdt, når man er vant til at være social, glad og udadvendt.
 
Skal hvile flere gange om dagen, for at kunne klare simple dagligdagsting. Mit energiniveau tømmes lynhurtigt og lades langsomt op.
 
Min puls stiger meget fra liggende til stående - 30-45 pulsslag. Den kører kortvarigt højt op og så mærker jeg en sær følelse i hovedet (tryk/sus) og bliver et kort øjeblik svimmel. 
 
Jeg er også blevet udredt for vaskulitis ved en reumatolog. Det har jeg ikke. 
 
Næste step er udredning for ME og POTS, da jeg ser rigtig mange ligheder ift. mine symptomer. Problemet er dog, at få en tid. Skal i kontakt med ME-foreningen og høre, hvor man kan udredes henne. Desværre kan jeg forvente op til et års ventetid, hvilket gør mig frustreret og ked af det.
 
Arbejder forsat kun 14-16 timer om ugen. Kan heldigvis gå til og fra, som kroppen tillader, ellers kunne jeg slet ikke få det til at hænge sammen. 
 
Håber inderligt, at der snart kommer et stort gennembrud, der kan forklare og behandle de frygtelige skader mange har fået. 

Tina