Patientklagesystemet – udfordringer og løsninger i patient- og pårørendeperspektiv

Af: Sarah Jakobsen
 
Til VaccinationsForums årsfest holdt Sofie Rasmussen fra Danske Patienter foredrag om organisationens arbejde i forhold til klagesystemet; et system, der kan være svært at gennemskue for den almindelige borger, hvis man har en negativ oplevelse i sundhedsvæsenet, som man ønsker indberettet.
 
Danske Patienter er en paraplyorganisation med 24 medlemsforeninger, der overordnet arbejder for at 1) alle har ret til et godt liv, uanset hvilken sygdom man er ramt af, 2) patienter og pårørende har let adgang til uvildig information og tilbud, samt 3) de kan være med til at sætte egne aftryk på sundhedsvæsenets indsatser. De arbejder politisk for at forbedre klagesystemet og driver bl.a. en bisidderordning ifm. klagesager.
 
Ifølge en rundspørge blandt deres medlemsforeninger, oplever alle i større eller mindre grad, at deres medlemmer ønsker rådgivning om klagesager. Systemet er dog bygget kompliceret op, så alt efter hvilken type hændelse, man har været udsat for, kan det bl.a. føre til dialogsamtale, indberetning om utilsigtet hændelse, diciplinærsag eller erstatningsanmeldelse – for blot at nævne nogle få.
 
I 2022 udarbejdede Danske Patienter et politisk papir om patientklagesystemet med seks anbefalinger: 1) bedre praksis for dialog til at forebygge lignende episoder, 2) bedre hjælp til at finde vej i klagesystemet, så der er lige adgang for alle, 3) et mere brugervenligt system, 4) bedre rådgivning (og oplevelse af uvildighed), 5) et samlet startforløb (klage ifm. sundhedspersoner vs. forløb starter i dag forskelligt) og 6) at andre former for dokumentation end journalen bør vægtes på lige fod med journalnotater.
 
Sofie nævnte også, at alle regioner har en patientvejleder, der kan hjælpe med rådgivning om rettigheder, men at denne viden desværre ikke er særlig udbredt.
 
Her finder du Danske Patienters politiske papir.

Her finder du en oversigt over patientvejledere.