Indberettede bivirkninger og anerkendte erstatningsskader af covid-19-vaccinerne

D. 27. december 2020 begyndte vi i Danmark at massevaccinere med covid-19-vaccinerne. En helt ny mRNA-teknologi. Vaccinerne var nødgodkendt. Dem som gav vaccinerne havde skærpet indberetningspligt. Vores sundhedsmyndigheder kommunikerede igen og igen, at vaccinerne var sikre og effektive. Selv vores statsminister Mette Frederiksen satte spørgsmålstegn ved, om ikke-vaccinerede overhovedet havde en plads i vores samfund. Vi skulle lade os vaccinere - ikke for vores egen skyld, men for at beskytte de svageste i samfundet og for at vise samfundssind.
 
Pr. 1. januar 2023 var 91% af den voksne befolkning færdigvaccineret mod covid-19.
Kilde: DST Analyse
 
Lad os tage et kig på de indberettede bivirkninger:
 
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Antal indberetninger 36.679
Antal bivirkninger 94.178
Antal alvorlige indberetninger (ekskl. dødsfald) 4.483
Antal indberetninger om dødsfald 162

Pr. 31. juli 2023
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Spikevax (Moderna)

Antal indberetninger 9.371
Antal bivirkninger Ikke tilgængelige data
Antal alvorlige indberetninger (ekskl. dødsfald Ikke tilgængelige data
Antal indberetninger om dødsfald 21

Pr. 11. juli 2023
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Vaxzevria (AstraZeneca)

Antal indberetninger 20.191
Antal bivirkninger 89.526
Antal alvorlige indberetninger (ekskl. dødsfald) 968
Antal indberetninger om dødsfald 4

Pr. 31. juli 2023
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Antal indberetninger 495
Antal bivirkninger 1.531
Antal alvorlige indberetninger (ekskl. dødsfald) 56
Antal indberetninger om dødsfald 1

Pr. 31. juli 2023
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Det er overraskende mange indberetninger og dødsfald ved covid-19-vaccinerne, og specielt når vores sundhedsmyndigheder gang på gang kommunikerede, at vaccinerne var sikre og effektive.
 
Lad os så tage et kig på anerkendte erstatningssager. Det er interessant, at Patienterstatningen kalder de anerkendte erstatningssager for bivirkninger og komplikationer og ikke vaccineskader, som det de er.
 
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Anerkendte sager 69
Afviste sager 760
Ikke afgjorte sager 546
Total antal sager 1.375

Pr. 20. august 2023
Kilde: Patienterstatningen

Spikevax (Moderna)

Anerkendte sager 67
Afviste sager 216
Ikke afgjorte sager 269
Total antal sager 552

Pr. 20. august 2023
Kilde: Patienterstatningen

Vaxzevria (AstraZeneca)

Anerkendte sager 11
Afviste sager 222
kke afgjorte sager 41
Total antal sager 274

Pr. 20. august 2023
Kilde: Patienterstatningen

Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Anerkendte sager 2
Afviste sager 10
Ikke afgjorte sager 4
Total antal sager 16

Pr. 20. august 2023
Kilde: Patienterstatningen

Hvilke skader er det, patienterne har fået anerkendt i Patienterstatningen:

Pfizer/BioNTech

 • Ansigtslammelse
 • Allergisk reaktion
 • Betændelse i hjertesækken
 • Betændelse i hjertemusklen
 • Betændelse i muskulatur (myositis)
 • Betændelse i rygmarv (myelitis)
 • Betændelse i skjoldbruskkirtlen (thyroiditis)
 • Nervebetændelse (Guillain Barré)
 • Brækket finger som følge af besvimelse pga. utilpashed og feber
 • Nældefeber
 • Hududslæt

Moderna

 • Ansigtslammelse
 • Betændelse i hjertesækken
 • Betændelse i rygmarven (myelitis)
 • Blodkarsbetændelse
 • Hudlidelse
 • Tandskade som følge af besvimelse pga. utilpashed og feber
 • Nældefeber

AstraZeneca

 • Blodprop i kombination med lavt blodpladetal og blødning, VITT-syndrom
 • Blodprop i hjernen
 • Langvarig feber og træthed
 • Nervebetændelse (Guillain Barré)
 • Nældefeber
 • Hududslæt

Johnson & Johnson

 • Blodprop i kombination med lavt blodpladetal og blødning, VITT-syndrom
 • Betændelse i hjerne og rygmarven (akut dissemineret encephalomyelitis, ADEM)

Kilde: Patienterstatningen

Mange af ovennævnte skader er livsvarige. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at patienterstatningen kalder dem bivirkninger og komplikationer og ikke det, som det er; nemlig VACCINESKADER.
 
Når man sammenholder de indberettede bivirkninger med anerkendte erstatningsskader, så er det slående at se diskrepansen mellem de indberettede bivirkninger og anerkendte erstatningsskader, samtidig med alle de ulykkelige patienthistorier, vi alle sammen hører om.
Når man tager et hurtigt kig på ovenstående tal, så er det tydeligt, at det er svært at få tilkendt erstatning.
 
Vores sundhedsmyndigheder har ikke lært af HPV-vaccineskandalen for 10 år siden. Heller ikke der, var der et sundhedssystem til at ”gribe” alle de vaccineskadede. Man oprettede HPV-centrene, som var uden et reelt udredningstilbud. De vaccineskadede blev heller ikke diagnosticeret med vaccineskader. Mange oplevede at blive sendt direkte over i Center for Funktionelle Lidelser med mange lidelser og frustrationer til følge. De vaccineskadede fik heller ingen behandling. Der er stort set ingen, som har fået erstatning for deres HPV-vaccineskader. Mange af disse unge mennesker lider stadigvæk og er ikke blevet raske.
 
Derfor er det ubegribeligt, at vores sundhedsmyndigheder ikke har lært af fortidens fejl. Hvorfor har man ikke lavet en plan for udredning, diagnose og behandling af vaccineskader? Hvorfor laver man samme fejl igen?
I bund og grund kan man ikke klandre lægerne, for lægerne er ikke uddannet i at spotte vaccineskader og behandle dem. Uden en diagnose er du tabt både i sundhedssystemet og i vores kommunale system. For uden en diagnose er det mere end svært at få noget hjælp overhovedet. Dette massive svigt er vores sundhedsmyndigheders ansvar.
 
Det er meget selvmodsigende, at vores sundhedsmyndigheder og statsminister Mette Frederiksen var så aggressive i deres markedsføring af covid-19-vaccinerne og gang på gang pustede til folkets frygt og talte direkte ind i hele befolkningen ansvar for samfundssind, ikke for vores egen skyld, men for vores medmenneskers skyld. Hvorfor gælder ansvaret kun den ene vej? Har vores sundhedsmyndigheder og statsminister så ikke også et ansvar for at hjælpe alle de mennesker, som er invalideret af vaccinerne?
Skal de pårørende, som har mistet et kært medlem, som er død af covid-19-vaccinerne ikke have en erstatning og et stort UNDSKYLD for solidaritetens og samfundets skyld?
 
Samtidig er det beskæmmende at kunne læse i Lov om erstatning for lægemiddelskader
§7. Der ydes kun erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget ved brug af lægemidler”
Kilde: Lov om erstatning for lægemiddelskader.
 
Det er en vigtig information, som man som patient skal have, inden man tager en beslutning om vaccination, herunder også covid-19-vaccinen. Hvordan skal man som skadet af en vaccine kunne bevise, at ens skader med overvejende sandsynlighed skyldes vaccinen? Hvorfor er det ikke producenten, som skal bevise, at skaden ikke skyldes covid-19-vaccinen?
 
Alle bør spørge sig selv, om de er villige til at løbe risikoen. For så snart nålen er ude af armen og vaccinen er givet, står du helt alene. Her ophører solidariteten, og der er ingen hjælp at hente. Kan vi som et velfærdssamfund være dette bekendt?
 
Mie Thorsen
Formand for VaccinationsForum