Hvordan afgøres vaccineskader ved Patienterstatningen?

Af: Sarah Jakobsen

Igennem mange år har Vaccinationsforum været inde over medlemmers patientsager, når de har oplevet bivirkninger efter vaccination. Denne funktion kan vi desværre ikke fortsætte med, da det er ressourcetungt og kun ekstremt sjældent fører til erstatning. I stedet lægger vi op til samarbejde med andre patientforeninger.
I forbindelse med omorganiseringen og afviklingen af individuel hjælp, afslører vi, hvordan tidligere sager er blevet håndteret; viden som bør komme offentligt til skue. Da sagerne ofte er meget omfangsrige, er der desværre kun plads til små udpluk for at dokumentere karakterens grelhed.
Vi har i dette uddrag koncentreret os om HPV-vaccinen, som vi fik utroligt mange henvendelser på. Tendensen fra Patienterstatningen har været at inddrage samme læge, som kategorisk har benægtet vaccinens bivirkninger.
Når Patienterstatningen afgør en sag, gennemgår de først afgørelsen, dernæst en sagsfremstilling og til sidst selve begrundelsen. Deres beskrivelser markeres i det efterfølgende med rød ramme, mens læger, som fysisk har tilset pigerne, markeres med grøn ramme.

Case 1 – Tidssammenhæng ignoreres

Den første case blev syg lige efter vaccination, med en forværring af tilstand over flere år, der endte ud i diagnosen ME/CFS med en lægelig vurdering om, at Gardasil har været en udløsende faktor. Familien indledte derfor en erstatningssag.
Uddrag fra speciallæge:

Da Patienterstatningen gennemgik sagen, var den fyldt med fodfejl og uunderbyggede postulater. I sagsfremstillingen nævnes de første symptomer som feberepisoder og ondt i halsen i sommeren 2010. Udover at bruge denne selvopfundne manglende tidssammenhæng som afslag, henviste de også til, at symptomkomplekset ikke er i produktresuméet, om end samtlige ovennævnte symptomer er at finde deri (jf. pyreksi, lymfadenopati, myalgi, artralgi, træthed*). Hvordan Patienterstatningen kunne undgå at inddrage journalnotaterne fra 2009 er stadig en gåde.

 

Case 2 – Manglende diagnose og tidligere symptomer

I denne case medfølger et lægenotat om, at der allerede havde været krampeanfald og hævelse på lår i forbindelse med en børnevaccination som spæd. Der blev derfor ikke givet flere børnevacciner, før HPV-vaccinen i 2013. Herunder fremhæves et eksempel på, hvordan Patienterstatningen nøje udvælger bestemte akter, som slet ikke har hverken tidsmæssigt sammenhæng eller åbenlys relation til nuværende sygdomstilstand, og bruger det som ansvarsfralæggende argument. Modsætningsvist ignoreres tidsmæssige symptomer efter vaccination og en manglende diagnose er i dette tilfælde også brugt som afvisning. Patienterstatningen skriver bl.a. i deres sagsfremstilling:


For til sidst at konkludere:


Denne afgørelse gives til trods for at flere forskellige læger alle har beskrevet sammenhængen med vaccination:Case 3 – Afvisning af diagnose uden vurdering af symptomer

I denne case blev vaccination givet i januar og marts 2013. Fire dage efter første HPV-vaccine oplevedes feber og utilpashed samt ondt i svælget, hvor vagtlægen besøges uden yderligere behandling. To dage efter anden vaccination opstår kvalme, svimmelhed, besvimelse. Derpå træthed, begyndende hovedpine samt smerter og uro i ben. Tilstanden forværres i løbet af den efterfølgende måned med bl.a. føleforstyrrelser, kraftnedsættelse og bliver i efteråret diagnosticeret med POTS i det offentlige, danske hospitalsvæsen:

Patienterstatningen har stort fokus på POTS, uden at forholde sig til de specifikke symptomer, som opstod i tæt tidsmæssig relation til vaccination og alle er nævnt i produktresuméet*. Ydermere sker en afvisning af erstatning her, på trods af flere danske og udenlandske lægers udtalelser om sammenhæng med patientens vaccination.
 
Familien søgte sågar udenlandsk hjælp for at forbedre tilstanden, hvor følgende beskrivelse også følger:

Case 4 – ingen lægelige holdepunkter – i Patienterstatningen

Denne sidste case viser et eksempel på, hvordan Patienterstatningen og deres tilknyttede læge med et penselstrøg kan afvise bivirkninger, uden at de nogen sinde har set patienten. Samtidig med det, ignoreres informationer fra produktresumé og nyere litteratur også.

 

Hvad de ikke nævner, er, at autoimmun sygdom ellers er beskrevet i produktresuméet og opdaterede databaser. Dette fremhæver egen behandlende læge, som derfor også er uenig i afgørelsen:
 
Men selv ved ankestyrelsen sker samme afvisning med begrundelse i den ’foreliggende lægevidenskab’, som ikke tager højde for specifikke autoimmuniteter.
 
Som det ses i de opstillede cases, er der desværre en klar tendens i at afgørelserne allerede er afgjort på forhånd og ikke er lavet for at beskytte de individer, der skulle risikere at udvikle vaccineskader. Ikke engang i de tilfælde hvor selv de involverede læger kan se, at der er en tydelig sammenhæng. Så man kan blot stille sig selv spørgsmålet: Er patienterstatningen egentlig til for patienterne, eller er Patienterstatningen bare til for at beskytte systemet?

*Link til Gardasils produktresumé