Podcast anbefaling!

Hør denne fascinerende podcast om det informerede samtykke

Af Else Jensen

Vodcast: Vaccine Curious med Anders Beich

Christine Stabell Benn producerer en meget spændende podcastserie om vacciner.
I en af de første episoder kan du høre en yderst interessant samtale om emnet ”Det informerede samtykke ved vaccinationer” mellem praktiserende læge og tidligere formand for almen medicin Anders Beich og professor Christine Stabell Benn.

Her viser det sig, at den person – her lægen i mødet med patienten – havner i dilemma, når det informerede samtykke skal italesættes forud for vaccination. Siddende over for en person, hvor lægen skal rådgive individuelt om en vaccine, hvor loven om det informerede samtykke kommer i spil, og hvor der skal tages individuelle hensyn, samtidig med at sundhedsstyrelsen lægger pres på lægerne, at de for samfundet skyld skal sikre, at så mange som muligt bliver vaccineret.

Filosoffen Immanuel Kant (f. 1724) beskrev det for mange år siden og kaldte det pligtetik: Det enkelte menneske må aldrig blive et middel kun til andres tilfredsstillelse, da det krænker den umistelige værdi, som netop den enkelte har. 

Over for dette paradigme har vi modsat, hvad der kaldes nytteetik (utilitarisme), som er formuleret af englænderneJeremy Bentham (f. 1748) og John Stuart Mill (f. 1806): Nytteetikken er modsat pligtetikken og handler om ”hvad gavner masserne”. Ifølge den tidligere formand for etisk råd, Jacob Birkler, er nytteetikken udbredt i det danske sundhedsvæsen. Det er således ikke den enkelte, men samfundets interesse, der kommer i første række.

Her i covidtiden har vi set dette dilemma udspille sig dagligt gennem et par år.
Det er faktisk dette skisma, Christine Stabell Benn og Anders Beich giver et slående eksempel på i deres samtale uden at benævne det med disse termer.

Stor tak til begge! 

Se alle podcasts af Christine Stabell Benn her.