Hvorfor findes der ingen diagnosekoder for vaccineskader efter Covid-19 vacciner? 

Af Jeanne Rungby, Speciallæge, i samarbejde med Aktive borgere og Dissens media. 

I Danmark har alle ret til ligeværdig undersøgelse og behandling i det danske sundhedsvæsen. De politiske partier besynger lighed i sundhed. Men det gælder ikke mennesker med skader efter covid-19 vaccinerne. Tavsheden larmer. 

Der findes ingen diagnosekode for skader efter disse såkaldte vacciner. Det er et krav, at der påføres en diagnosekode. Om det så er en kode for en normal undersøgelse, så skal enhver lægejournal afsluttes med en kode. Uden koden, ingen penge til afdelingen. 

WHO har kontrol over - og har indført ICD10 diagnosekodesystemet internationalt længe før Covid og vaccinerne. 

Der findes 9 diagnosekoder relateret til Covid-19, men ingen koder for søgeord som f.eks ”post vaccine syndrom”, ”Covid-19 vaccine” eller ”Sequelae vaccine”. Lægerne må således nødvendigvis påføre andre diagnosekoder efter endt undersøgelse, selv hvis der er tale om en åbenlys sammenhæng med vaccinerne. Disse diagnoser kan meget vel kan være en følgevirkning af vaccinerne. Hjertebetændelse, forhøjet blodtryk, kronisk træthedssyndrom, menstruationsforstyrrelser, aborter, diabetes, brystsmerter, forhøjet lungeblodtryk, lymfekræft, hjerterytmeforstyrrelser med mere. 

Hvis politikerne mener lighed i sundhed for alle alvorligt, hvorfor kan patienter med skader efter Covid-19 vacciner så ikke blive diagnosticeret på lige fod med andre patienter f.eks med long covid? 

Når man ikke vil anerkende vaccineskader, så gøres der heller intet – eller allokeres skattekroner – til udredning og behandling af skader med fokus på de særlige bivirkninger, der skyldes disse såkaldte vacciner. Det kunne jo tænkes, at tidlig behandling viste sig at være af afgørende betydning for den enkeltes liv og helbred. I stedet fejes skaderne ind under gulvtæppet. 

Sundhedsmyndighederne har ikke udsendt information til lægerne om, hvilke bivirkninger der er registreret via indberetninger og hvorledes de skal diagnosticeres eller behandles. De har bare i stilhed begrænset vaccinerne til aldersgruppen over 50. Hvorfor mon? 

Ingen af de danske offentlige eller private patologiske afdelinger har opsat immunhistokemi-farvemetoden til påvisning af vaccine-spikeproteinet i vævsprøver og blodudstrygninger. Ifølge den tyske patolog, dr. Arne Burkhardt, er der tale om en standard metode, som ethvert laboratorium kan opsætte. 

Når disse undersøgelser ikke udføres, kan vaccineskader efter mRNA-vaccinerne ikke bevises. De forbliver mistanker - og kan således afvises som skader - i Styrelsen for patientklager. 

Det er et groft svigt af dem som har taget stikket for at vise samfundshensyn og efterfølgende er blevet skadet eller døde. Der er i særdeleshed tale om en udtalt arrogance overfor de pårørende, som har mistet deres barn eller nære slægtning, når 

dødsårsagen ikke efterforskes tilstrækkeligt via obduktioner og immunhistokemisk farvning af vævet. 

De vaccineskadede bliver kastet rundt fra speciale til speciale, uden at lægerne kan registrere at lidelsen skyldes vaccinen. 

Det kan gøres bedre. 

For yderligere information 

Bivirkningsrapport efter Covid 19

Birvirkninger efter Covid 19 kan påvises