Paneldebat ved VaccinationsForum 25 års jubilæum

Af Flemming Olsen
 
Den 5. september fejrede VaccinationsForum jubilæum i Odense.
Spændende rammer var sat op til debat om epidemiloven. I panelet sad Kim Varming, speciallæge i klinisk immunologi, Peder Hvelplund, coronaordfører fra Enhedslisten og medlem af epidemiudvalget samt advokat Mikkel Kaastrup. De sidste to deltog på storskærm. Mona Heide Petersen var moderator. Hun ledte sikkert slagets gang og et levende publikum forholdt sig med stort engagement.
 
Debatten blev interessant og til tider intens – den efterlod oplevelsen af, at debatter med plads til kritiske stemmer har været savnet, mens Corona har holdt verden i jerngreb.
 
Else Jensen, som selv var med til at stifte VaccinationsForum for 25 år siden, lagde for med en beskrivelse af bevæggrunde for stiftelsen af VaccinationsForum. Især lagde hun vægt på problemet med manglende informeret samtykke. Derudover omtalte Else, at lovene fungerer dårligt, og at man som borger oplever manglende retssikkerhed.
 
Else Jensen afsluttede med præsentation af paneldebattørerne og kridtede dermed banen op til en interessant debat mellem en politiker, en advokat og en immunolog.

Else ved paneldebat

Kim Varming lægger ud med sin vurdering af coronasituationen. Han beskriver, hvorledes situation og håndtering i Kina blev adopteret i andre lande – herunder Danmark, vel at mærke efter WHO havde udtrykt tilfredshed med Kinas tiltag. 
Men Varming mener, at naturlig immunitet for covid-19 hos befolkningen er temmelig udbredt, hvorfor det ikke giver mening med en storstilet vaccinationsudrulning til unge mennesker.
 
Kim Varming mener desuden, at kræfter forsøger at holde frygten ved lige. Det sker særligt ved omtalen af de forskellige mutationer som for eksempel deltavarianten. Kim Varming mener ikke, at der eksisterer en fri presse.
 
På dette grundlag debatterer panelet en række spørgsmål, stillet af Mona Heide Petersen:
 
Debat om den nye epidemilov
Kaastrup indleder med at sige, at han mener, Danmark er ved at blive en tvangsmedicinerende diktaturstat.
Desuden fremhæver han, at dele af den nye epidemilov er gode, men han mener, at brugen af nødret i over et år er uholdbart og kritiserer Sundhedsstyrelsen for ikke at have været på banen med kritik. Kaastrup mener, at det er en skandale, da der i Grundloven ikke kan åbnes op for nødret. Kaastrup mener, at man ikke har henholdt sig til proportionalitetsprincippet.
 
Der opstår en diskussion mellem Kaastrup og Hvelplund angående den nye klassifikation i epidemiloven, som Hvelplund ikke kan give svar på, men Hvelplund argumenterer, at man ikke i starten kunne vide, hvor voldsomt et problem covid-19 ville være for samfundet, og at man ikke kunne gøre andet end at lukke samfundet ned. Hvelplund mener, at den nye epidemilov er klart bedre.
 
Varming mener ikke, at kriterier for at have covid-19 som liste A sygdom har været tilstede.
 
Debat om godkendelse af vacciner
Varming mener, at det er alt for usikkert at godkende vacciner på baggrund af en kort forsøgsfase med de nye vacciner – det vil normalt kræve minimum to år. Desuden kritiserer han, at placebogruppen har fået vacciner efter få måneder, hvormed man har udvisket forskellen på vaccinegruppe og placebogruppe og dermed ikke længere har en kontrolgruppe.
 
Han mener ikke, at der har været tale om overdødelighed ved covid-19 og henviser til, at VAERS-databasen[1] for indberetninger af vaccinebivirkninger i USA viser tydelige tegn på, at der er forhøjet risiko for dødsfald efter vaccinen.
 
Hvelplund siger, at han har stor tiltro til Sundhedsstyrelsen, men at han fuldt ud anerkender, at der har været problemer med vacciner som Johnson & Johnson samt AstraZeneca og at det er godt, de ikke længere tilbydes.
Hvelplund indrømmer, at der er risiko ved vacciner, men mener man bør lytte til myndighederne.
 
Hvelplund fortæller, at han selv er blevet vaccineret, men han mener også, at det er uacceptabelt med tvangsvacciner i Danmark. Der skal være et frit valg.
 
Kaastrup mener, at udrulningen af vacciner slet ikke skulle være foregået og at vaccinen ser ud til at være værre end sygdommen.
Kaastrup mener, at udrulningen går imod forskellige konventioner, herunder Oviedo-konventionen. Desuden argumenterede han for, at Sundhedsloven §15 brydes, hvad angår informeret samtykke.
Kaastrup mener, at de eksisterende love ikke vil tillade indførsel af tvangsvaccination i Danmark.
 
Varming argumenterer for, at der eksisterer flokimmunitet i Danmark, men at man ikke som sådan kan udrydde covid-19 med vacciner.
Varming nævner, at han har ringe tiltro til myndighederne og han mener, det bør være op til den enkelte borger at tage sig af sig selv og sit helbred.
 
Der opstår her en diskussion mellem Kaastrup og Hvelplund, efter Kaastrup udtaler, at han mener at politikerne er upålidelige. I diskussionen kommer de ind på coronapas, hvor Hvelplund nævner, at han ikke er tilhænger af passet, men at han er mest bekymret for, hvordan situationen med covid-19 er i ulande – og at man bør have et fokus dér.
 
Debat om PCR-test
Varming indleder med at sige, at han mener, PCR-testen ikke er nyttig og at virus vil være i luften uagtet restriktioner.
 
Desuden siger Varming, at test med PCR, der bliver påbegyndt på tidspunkt, hvor ingen er syge, giver et forvrænget billede af virkeligheden.
 
Hvelplund er ikke enig og mener, at PCR-testen har gjort en kæmpe forskel. Han er stolt af, at være en af de toneangivende støtter i Folketinget til PCR-testen.
 
Varming svarer, at han ikke er enig. Kaastrup argumenterer for, at covid-19 ikke er værre end influenza og at han ikke mener, PCR-testen er nyttig.
 
Debat om mediernes rolle
Peder Hvelplund argumenterer for, at medierne er frie og synes ikke, man kan klandre medierne i den truende situation, landet stod i.
 
Kaastrup byder ind med sarkastisk humor og argumenterer for, at medierne er kontrolleret af kapitalstærke bagmænd.
 
Hvelplund afslutter med at sige, at han ikke går ind for øget overvågning og at hans parti vil bekæmpe det.
 
Afsluttende spørgsmål fra publikum
Der bliver spurgt, hvorfor man ikke har tilbudt D-vitamin til danskere som tilskud i løbet af covid-19, hvortil Hvelplund svarer, at han ikke mener, at Sundhedsstyrelsen har haft den fornødne dokumentation.
 
En anden spørger, om det ikke kunne være muligt at foretage podning direkte fra spyt i stedet for den mere invasive podning i svælg og næse, men der kommer ikke noget konkret svar tilbage fra Hvelplund eller Varming.
 
Paneldebattørerne anerkendte behov for mere debat og alle tilbød sig til lignende arrangementer.
Den til tider intense og medlevende respons fra publikum vidnede om, at debatten var tiltrængt og havde bragt nogle vigtige temaer på banen.  

 Paneldeabet 


[1] VAERS; Vaccine Adverse Event Reporting System er det amerikanske overvågningsprogram for vaccinesikkerhed, som ledes af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Food and Drug Administration (FDA).