Nyt banebrydende studie: Vaccinerede versus uvaccinerede

Et banebrydende studie[i] udført af Dr. James Lyons-Weiler og Dr. Paul Thomas blev publiceret den 22. november 2020 i International Journal of Environmental Research and Public Health efter at være blevet fagfællebedømt. Studiet sammenlignede vaccinerede og ikke-vaccinerede børn.

CDC er i flere omgange lovgivningsmæssigt blevet pålagt at udføre eller finansiere et sådant studie, men har hidtil undladt det.[ii]Lyon-Weiler og Thomas’ studie er uafhængigt udført, fagfællebedømt og offentligt finansieret.[iii]

Studiet er baseret på de seneste 10½ års journalføringer over 3.300 patienter, af hvilke 2763 børn var helt eller delvist vaccinerede, og 561 var helt uvaccinerede børn. Fælles for dem alle er, at de hele deres liv har været patienter i Dr. Paul Thomas’ pædiatriske lægeklinik[iv]i Oregon. Her har man i de sidste 30 år respekteret og praktiseret fuldt informeret medicinsk samtykke og derigennem taget individuelle sundhedsmæssige hensyn i behandlingen af klinikkens unge patienter. Klinikken rummer altså alle slags patienter lige fra dem, der er fuldt vaccineret efter CDC-planen over børn, der er delvist vaccineret efter individuelle hensyn, til børn, der er helt uvaccinerede. Klinikkens patienter udgør derfor en egnet population til sammenligningsgrundlag.

Ifølge Dr. James Lyons-Weiler repræsenterer studiedesignet et stort metodisk fremskridt, når det gælder vaccinesikkerhedsstudier. Resultaterne viser, hvor ofte vaccinerende patienter skal søge lægehjælp for symptomer, der ofte mistænkes for at være forårsaget af vacciner. Måleenheden; den relative forekomst af lægekonsultationer (Relative Incidence of Office Visits - RIOV), er følsom over for sværhedsgraden af sygdom og lidelse.

Kausalitet (årsagssammenhæng) er normalt svært at påvise i observationsstudier, hvorfor man i dette studiedesign har anvendt naturlige interne positive og negative kontrolforhold, nemlig lægebesøg foranlediget af feber, som man ved kan skyldes vacciner, og helbredsundersøgelser, som ikke er forårsaget af vacciner. Hermed opnås ekstra sikkerhed for, at resultaterne peger på sandsynlige årsagssammenhænge. Desuden er der anvendt undergruppeanalyser for at overveje virkningerne af alder, køn og plejedage.

Hvad fandt undersøgelsen?

Helt overordnet fandt man på alle parametre, at de fuldt vaccinerede børn havde flere problemer end de fuldstændigt uvaccinerede børn: Der var flere øreinfektioner, mere hjerneskade, flere allergier, mere eksem, flere luftvejsinfektioner - mere af alt. En kategori; ADHD, viste nul tilfælde i den uvaccinerede kohorte versus den fuldt vaccinerede kohorte.

Forfatterne går nu videre til fase 2 i deres undersøgelse, hvor de vil fokusere på at sammenligne sundhedsresultater forbundet med levende vs. ikke-levende vacciner, aluminiumholdige vacciner mod ikke-aluminiumholdige vacciner, og de vil studere virkningen af ​​individuelle vacciner givet på baggrund af specifikke sundhedsmæssige risici.[v]

Studiet vakte stor opsigt. Kort efter studiet blev publiceret afholdt Oregon State Medical Board et hastemøde. Man vurderede, at Dr. Paul Thomas var en trussel mod sine patienter og mod offentligheden, og fem dage efter studiets offentliggørelse mistede han sin lægeautorisation.[vi]

Figur 1.

Grafen viser hvor ofte 2763 helt eller delvist vaccinerede patienter og 561 uvaccinerede patienter har søgt læge, fordelt efter deres procentvise vaccinationsstatus og om årsag har været feber eller helbredsundersøgelse.

X-aksen (vandret) er den procentvise vaccinationsgrad, hvor 0% er uvaccineret og 100% er fuldt vaccineret efter CDC-programmet.

Y-aksen (lodret) er den relative forekomst af lægekonsultationer (RIOV: Relative Incidence of Office Visits)

Farverne angiver årsag til lægekonsultation: Grøn er helbredsundersøgelse. Rød er feber.

 

Figur 2.

Hver graf viser, hvor ofte 2763 helt eller delvist vaccinerede patienter og 561 uvaccinerede patienter har søgt læge af den givne årsag, fordelt efter deres vaccinationsstatus.

X-aksen (vandret) er den procentvise vaccinationsgrad opdelt i kvartiler (hvor 0% er uvaccineret og 100% er fuldt vaccineret efter CDC-programmet).

Y-aksen (lodret) er den relative forekomst af lægekonsultationer (RIOV: Relative Incidence of Office Visits)

Graferne er opdelt efter kategori: (A) Autoimmune luftvejssygdomme; (B) opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser (C) øre- og øjenlidelser (D) autoimmune lidelser i hud og blod; (E) tarm- vægt- og spiseforstyrrelser og krampeanfald; og (F) udviklingsforsinkelser og -forstyrrelser, der påvirker tale, læring og sociale interaktioner, inkl. autismespektrumsforstyrrelse.

 

Figur 3.

Graferne er opdelt efter henvendelsesårsag og viser de kumulative lægekonsultationer, som 2763 vaccinerede patienter (orange) sammenlignet med 561 uvaccinerede patienter (blå) har haft i en periode på 10½ år. Alle patienter har konsulteret samme praksis fra fødslen og frem. Der er justeret for de to gruppers uens størrelse.

X-aksen (vandret) er patienternes alder målt i dage.

Y-aksen (lodret) er de kumulative lægekonsultationer.

 

 [i]doi.org/10.3390/ijerph17228674
[ii]activistpost.com/2020/12/vaccinated-vs-unvaccinated-the-study-the-cdc-refused-to-do-interview-with-dr-weiler.html, childrenshealthdefense.org/child-health-topics/exposing-truth/fully-vaccinated-vs-unvaccinated
[iii]ipaknowledge.org
[iv]integrativepediatricsonline.com
[v]ipaknowledge.org/ipak-vaxxed-v-unvaxxed-study.php
[vi]wweek.com/news/state/2020/12/05/prominent-anti-vaccine-pediatrician-dr-paul-thomas-has-license-suspended-by-the-oregon-medical-board, thehighwire.com/videos/vaccine-study-costs-doctor-his-license