Min lillesøster døde 5 dage efter covid-19-vaccination

af Astrid Bradtberg  
 
Min lillesøster blev vaccineret med Pfizers covid-19-vaccine, Comirnaty, d. 26. marts 2021. 
 
Hun fortalte mig det over Messenger dagen efter. Da vi boede i hver vores verdensdel, kommunikerede vi oftest på den måde.
 
I dagene frem til 31. marts var vi i kontakt med hinanden, hvor hun nævnte, at hun var begyndt at få ondt i maven. Den 31. marts skrev jeg og spurgte, hvordan hun havde det, men jeg hørte aldrig mere fra hende. Det var 5 dage efter hendes covid-vaccination.  
 
Min mor, som bor i en anden landsdel end min søster, hørte heller ikke fra min lillesøster. Derfor kontakter min mor det lægehus, som har vaccineret min søster samt politiet.  
Politiet tager ud til min søsters bopæl, hvor de finder min lillesøster afgået ved døden.  
 
Min søster var lige fyldt 41 år. Hun var ikke kendt med livstruende sygdom eller havde en sygdomshistorik, der kunne forklare hendes pludselige død. Det var derfor fuldstændigt uventet og har efterladt min familie og mig i chok.  
 
Dagen efter politiet havde fundet min søster død, skulle politiet sammen med en retsmediciner foretage ligsyn og tage stilling til, om der skulle foretages en egentlig retslægelig obduktion.[i]  
Jeg ringede til sagslederen med oplysninger om, hvornår familien mistede kontakt med min søster, samt at hun var blevet covid-vaccineret 5 dage forinden. Jeg henviste også til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om retslægelig obduktion af nyligt covid-19-vaccinerede.[ii] 
 
Senere samme dag fik vores familie at vide, at der blot var udført et almindeligt kortvarigt ligsyn med den begrundelse, at det ikke var alle, de udførte obduktion på.   
 
Sideløbende kontaktede jeg også min søsters egen læge for at høre, om han havde indberettet dødsfaldet til Lægemiddelstyrelsen, hvilket han ikke havde gjort. Jeg bad ham indberette dødsfaldet som en formodet bivirkning til covid-vaccinen, der er underlagt skærpet indberetningspligt.[iii]  
 
Dagen efter bliver mine forældre kontaktet af politiet om, at der nu er sket en radikal ændring. Der skal nu alligevel udføres en retslægelig obduktion pga. død kort efter covid-vaccination.
 
Sagslederen fra politiet kunne ikke fortælle, hvorfor beslutningen pludseligt blev ændret. På dette tidspunkt havde politi og retsmediciner allerede afsluttet sagen, de var allerede bekendt med forholdene om, at min søster var vaccineret kort forinden, og bedemand havde allerede aftalt afhentning af min søster.  
 
Samme dag kontaktede jeg igen min søsters læge for at få bekræftet, at han havde indberettet dødsfaldet til Lægemiddelstyrelsen. Det havde han, og han oplyste, at Lægemiddelstyrelsen havde kontaktet ham for yderligere oplysninger.  
 
I skrivende stund er sagen ikke afsluttet hos Lægemiddelstyrelsen, som må være dem, der er gået ind og har ændret på beslutningen om, hvorvidt der skulle foretages en obduktion. Vi har ikke fået svar på den retslægelige obduktion. Der vil gå nogle måneder, før vi får endeligt svar på vævsprøver mm.
 
Jeg sidder tilbage med en følelse af, at hvis min søster ikke var blevet vaccineret med den covid-vaccination, så ville hun stadig være i live.
 
Jeg undrer mig over, at egen læge ikke havde indberettet dødsfaldet i første omgang, men kun da jeg bad ham om det. Jeg forstår ikke politiets og retsmedicinerens beslutning om ikke at udføre en retslægelig obduktion med den begrundelse, at det koster penge, og at de ikke altid udfører obduktion og i stedet blot anfører, at min søster er død af ukendt årsag, uden at de har undersøgt det nærmere.[iv]  Tilsyneladende er det Lægemiddelstyrelsen, der hurtigt får den beslutning ændret, efter de blev bekendt med den, men det er i sidste øjeblik.

[i] Orientering om beslutning om retslægelig obduktion i forbindelse med dødsfald kort efter covid-19-vaccine sum.dk/nyheder/2021/januar/2901-obduktion-ved-covid-19-vaccine

[ii] Orientering om beslutning om retslægelig obduktion i forbindelse med dødsfald kort efter covid-19-vaccine sum.dk/nyheder/2021/januar/2901-obduktion-ved-covid-19-vaccine

[iii] Vaccination mod covid-19 (skærpet indberetningspligt)  
ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-51-52b---2020  

[iv] Retslægelig obduktion af nyligt covid-19-vaccinerede. Dødsfald, der kan være relaterede til bivirkninger af covid-19 vaccinationer, skal indberettes til politiet som en ulykke, mulig ulykke eller en ulykke eller en ulykkelig hændelse forårsaget af bivirkning. stps.dk/da/tilsyn/ligsyn-og-obduktion 

 

Illustration fra www.pixabay.com nr 1895084
https://pixabay.com/da/illustrations/mennesker-pige-kvinde-kvinder-1895084