WHO vaccinesikkerhedskonference

Af Erik Olsen
 
Den 2.-3. december 2019 afholdt WHO i Schweiz den 20. årlige GACVS (Global Advisory Committee on Vaccine Safety), dvs. deres årlige konference om vaccinesikkerhed.
 
Mødet betragtes som et statusmøde for, hvad der er opnået det sidste årti, samt en platform til at prioritere de fremtidige opgaver i det kommende årti.
I mødet deltog repræsentanter fra UNICEF, WHO, regulerende organisationer som f.eks. CDC, FDA, vaccineforskere samt GAVI (private og offentlige instanser, som financierer køb af vacciner til den 3. verden). Disse repræsentanter er nogle af verdens mest indflydelsesrige aktører inden for vaccineområdet.
 
Topmødet blev skudt af med et brag af et jubilæum.
Til stor overraskelse for en del af os skeptikere, der følger med udefra, affyrede flere af deltagerne til jubilæet adskillige bordbomber. Især skal nævnes:
 
Dr. Stephen Evans, professor i lægemiddelepidemiologi, kom med en indrømmelse af,at vaccineadjuvanser øger skader og celledød hos vaccinerede.

Dr. Martin Howell Friede koordinator for Initiative for Vaccine Research, WHO, advarede om langtidsvirkningerne fra vaccineadjuvanser.Han indrømmede også,at virale fragmenter ikke fungerer som beskrevet i immuniseringsteorien, og at det er hjælpestofferne, der er ansvarlige for den inflammatoriske respons på vacciner.

Professor Heidi Larson, ph.d., direktør, “Vaccine Confidence Project” beskrev en meget vaklende praktiserende sundhedsfaglig frontlinje, der i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved vacciner og vacciners sikkerhed. Læger og sygeplejersker modtager i løbet af deres uddannelse højst en halv dags undervisning i vacciner, hvorfor de føler sig utilstrækkeligt rustet til at svare på spørgsmål fra patienter om vacciner. Endvidere sagde hun, at ”man ikke kan genbruge den samme gamle videnskab for at få det til at lyde bedre, hvis man ikke har den videnskab, der er relevant for det nye problem. Vi har brug for en langt større investering i sikkerhedsstudier”.

Dr. Marion Gruber, direktør i Office of Vaccines Research and Review Center for Biologics Evaluation and Research, FDA, fortalte, at kliniske forsøg med vacciner er utilstrækkelige, og at vacciner er godkendt uden tilstrækkelige sikkerhedsdata. Hun indrømmede også, at vacciner skader børn langt mere, end de skader voksne.

Dr. Soumya Swaminathan, børnelæge og ansvarshavende forsker i WHO advarede omen verdensomspændende mangel på overvågningssystemer til kontrollere vacciners sikkerhed, hvilket svækker tilliden til vacciner.

Dr. Robert Chen, læge og lægefaglig direktør ved Brighton Collaboration, indrømmede, at vaccinesikkerhedssporingssystemer ikke engang findes, og at bestræbelserne på at opbygge sådanne systemer først lige er begyndt.
 
Man kan så samtidig tænke tilbage på, hvordan WHO tidligere på året karakteriserede skepsis over for vacciner som en af de ti største trusler mod den globale sundhed. Er det ikke et paradoks?

Ten threats to global health in 2019- https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019

WHO