Vaccinefortalere nedgør skeptikerne

Kommentar af Mette Albrechtsen
Journalist
Kløvervænget 15
6100 Haderslev

En frigjort coronavaccine er sikker, effektiv og mindsker smitte, hvis alle takker ja. De, der ikke tror på det, er egoister.

Udsagnet er essensen af en artikel trykt den 19. august, og det lyder som noget fra en kampagne! Der er dog tale om et journalistisk produkt, som ikke en gang står på lederplads.

Kristeligt Dagblad tog i begyndelsen af august i følge eget udsagn hul på coronavaccinedebatten herhjemme. Artiklen, som jeg omtaler, er Vaccinens etiske aspekt: Det handler om at beskytte fællesskabet. Som kilder til at forstå, hvorfor en del borgere forventes at takke nej til den eventuelle vaccine bruges formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, og professor i infektionssygdomme Jens Lundgren.

Formanden for Etisk Råd citeres for at mene, at det er en udfordring at få alle til at lade sig vaccinere.

Hun siger: ”Det er nyt for mange at sætte samfundet før individet på denne måde. Da jeg gik i skole, blev jeg vaccineret mod tuberkulose. Dengang blev der ikke sat spørgsmålstegn ved formålet. Det er en anden tid i dag, og folk kræver mere selvbestemmelse.”

Jens Lundgren er i samme spor. ”Det ligger i tiden, mener Jens Lundgren, at mange stiller spørgsmålet ”Hvad får jeg selv ud af det?””

På den måde er der ført bevis for, at skeptikerne er egoister. De er ligeglade med, om andre bliver syge af vacciner, de har ikke belæg for at se vaccinationsteknologien som dybt problematisk.

At mennesker er mere egoistiske nu end før er noget af en påstand. At sætte sig ind i alvorlige emner og være selvstændig er da noget godt. I øvrigt er jeg jævnaldrende med formanden for Etisk Råd, og jeg har da gået i skole med børn, hvis forældre var imod vaccination – og jeg ved, at min mor lod mig vaccinere for min skyld, ikke for fællesskabets. Kort sagt: Denne måde at tale ned til skeptikere på er uartig og rammer fuldstændig ved siden af de bevæggrunde, der kan være rundt omkring.

Noget af det, mange skeptikere er optagede af, er det langsigtede perspektiv. Det er svært at undersøge her i landet, da næsten alle børn er vaccinerede.

I maj blev der offentliggjort et nyt studie fra USA. Her så forskerne på en række diagnoser for at søge svar på, om vaccinerede eller ikke vaccinerede oftest får konstateret udviklingsforstyrrelser, astma, øreinfektioner og mave-tarmlidelser.
 
Studiet er baseret på data fra tre amerikanske børnelægeklinikker med ca. 5000 børn født i årene 2005-2015.
 
Studiet fandt, at vaccinerede i langt større grad oplevede udviklingsforstyrrelser, astma og øreinfektioner. Der blev yderligere fundet sammenhæng mellem vaccinerede og mave-tarmlidelser i nogle delanalyser.

Mere om og hele undersøgelsen kan downloades på vaccinationsforum.dk

I Danmark kan vi slet ikke lave den slags undersøgelser, for der er ikke uvaccinerede nok. Til gengæld har vi rigeligt med udviklingsforstyrrelser, astma og øreinfektioner.

Essensen i sagen er simpel: At insistere på fuld dækning er et meget betændt område, da der jo ligger et indbygget paradoks i, at en demokratisk stat indfører noget, der er frivilligt – og som kun kan lykkes, hvis alle siger ja! Det er jo derfor, fortalerne ofte taler om at indføre tvang. I de 25 år jeg har beskæftiget mig med emnet, er tvangsvaccinering foreslået flere gange. Og lykkes overtalelseskampagnerne ikke, forventer jeg da, at der bliver tale om tvang igen. Det er jo ikke ukendt i andre (EU)lande.

Den debat er vigtig.