Ulovligt at udelukke uvaccinerede børn

Dagtilbudsloven gælder også i private daginstitutioner

Af Claraliv

Jeg har en datter på 14 måneder, som ikke er vaccineret. Jeg har kigget på forskellige institutioner, som jeg ville skrive hende op til. Jeg har nogle gange mødt historier om forældre, der har oplevet at blive afvist i private institutioner, fordi de har oplyst, at deres barn ikke er vaccineret. Sådan en situation ville jeg gerne undgå. Jeg valgte derfor at skrive åbent til et par private intuitioner om mit fravalg af tilbuddet om vaccination og med forespørgsel om deres holdning til dette.

En af institutionerne meldte tilbage, at de ikke ville tilbyde min datter plads, så længe hun ikke fulgte det anbefalede vaccinationsprogram. Jeg var i første omgang overrasket over deres tilbagemelding, men jeg var også usikker på, om institutionen havde ret til at lave sådanne regler, selvom det er en privat institution. Jeg søgte derfor sparringi VaccinationsForums facebookgruppe. Her var jeg bl.a. i kontakt med Else Jensen, som anbefalede mig at kontakte dagtilbudsområdet i kommunen for yderligere afklaring, og hun gjorde mig opmærksom på, at private institutioner hører ind under dagtilbudsloven.

Jeg deler herunder de svar, jeg fik – både fra den pågældende institution, samt korrespondancen mellem kommunens dagtilbudschef og mig.
Jeg håber, at andre vil kunne drage nytte af de informationer, jeg har modtaget.

Mailkorrespondance mellem den private institution og mig

Spørgsmål til institutionen:
Min datter fylder 2 år oktober 2020
Jeg har fravalgt vaccination af min datter. Kan dette respekteres hos jer?
Jeg ser frem til at høre fra jer!”

Svar fra institutionen:

Tak for din mail. Jeg bliver nødt til at spørge i bestyrelsen, om vi optager børn, som ikke har fulgt vaccinationsprogrammet, før jeg kan svare dig. Jeg vender tilbage, så snart jeg ved besked”

Svar til institution:

Tak for svar. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Svar fra institutionen:

Jeg har fået mailsvar fra bestyrelsesmedlemmerne, og så længe dit barn ikke er vaccineret, kan vi ikke tilbyde jer plads i x. Daglig leder.

Svar til institution:

Tak for svar.
Jeg vil gerne bevare plads på venteliste, så må jeg forholde mig til det, hvis vi får plads.

Svar fra institution:

Jeg skriver x på listen.”

Mit svar til institution:

Jeg fik lyst til at svare bestyrelsen, at vaccination er et tilbud og en privat sag. Et fravalg kan skyldes mange forskellige og personlige årsager.
Jeg vil gøre bestyrelsen opmærksom på, at private institutioner hører ind under dagtilbudsloven, hvorfor et barn ikke må afvises eller diskrimineres på den baggrund.
Jeg blev så glad da jeg fandt jeres institution, som lyder og ser så skøn ud. Jeg er klar over, at det i sidste ende er jer, der beslutter, hvem vil have i jeres institution og ærgrer mig derfor nu over mit spørgsmål.
 
Institutionens svar:
Jeg synes da, det bedste er ærlighed og at stå ved de valg, man har truffet - hele vejen. Når man bliver indmeldt i x, udfylder man et papir, hvor man også oplyser, hvilke vacciner man har ladet sit barn få. 
Som jeg også skrev til dig har jeg skrevet x på ventelisten, og så må vi jo se, hvordan det hele ser ud, hvis vi får en plads.”
 
Mit svar til institutionen:
Jeg foretrækker også ærlighed, og står bestemt ved mine valg. Nogle gange skal jeg måske bare holde dem for mig selv ????
Der er så vidt jeg ved ingen lovhjemmel, der kan forlange dokumentation/information om hvilke vacciner, man har fået????”
Svar fra institution:
”Jeg har som skrevet, skrevet din datter op. Så kan jeg ikke gøre så meget mere lige nu.”
 
Mit svar til institution:
”Efter vores mailkorrespondance kontaktede jeg dagtilbudsområdet i xxx kommune for at få afklaring ift. regler og retningslinjer vedrørende min forespørgsel.
Jeg har ikke meddelt kommunen, at I ikke lever op til dagtilbudsloven, men vil du videresende det svar, jeg har fået, fra dagtilbudschefen til bestyrelsen. Tak.Godt nytår.”
 
Svar fra institutionen:
Tak for din mail. Jeg har dog allerede ved vores tidligere mailkorrespondance konfereret med kommunen, og er helt med på reglerne. Bestyrelsen er naturligvis allerede dengang informeret.
Som jeg tidligere har skrevet til dig, har jeg skrevet din datter op, og så ser vi, når tiden nærmer sig, om der er plads.
Så det er altså slet ikke nødvendigt at du følger op, eller informerer kommunen om hvad vi gør og ikke gør. Den dialog er, som du kan læse ovenfor, for længst taget.”

Uvaccinerede børn tilladt

Mailkorrespondance med kommunens dagtilbudschef

Spørgsmål fra mig:
Jeg skriver med et generelt spørgsmål til regler og retningslinjer i private institutioner.
Må private institutioner lave regler, om at de ikke optager børn, som ikke har fulgt det anbefalede vaccinationsprogram?
Hvis de må, er der så regler for, at sådan en regel skal være nedskrevet i institutionens vedtægter, og skal disse ligge tilgængeligt, når man besøger institutionens hjemmeside?
Her udsnit fra dagtilbudsloven, der giver anledning til mit spørgsmål:
Retningslinjer for optagelse i selvejende og udliciterede daginstitutioner og privat dagpleje med optagelseskompetence … skal fastsættes inden for og i tråd med kommunalbestyrelsens retningslinjer for optagelse i dagtilbud under den kommunale anvisning, ligesom retningslinjerne ikke må være i strid med almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at diskriminere på grund af race, køn, religion og lignende. Der må således ikke fastsættes retningslinjer, der udelukker grupper af børn fra optagelse. … Rammerne for retningslinjerne for selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere er i øvrigt de samme som for kommunens tilbud, som gennemgået ovenfor. Selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejere kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i dagtilbuddet.
(Claraliv sendte oprindeligt et længere udsnit fra dagtilbudsloven, men redaktionen har forkortet det)

Svar fra kommunen:

I din mail spørger du til, om private institutioner må lave regler om, at de ikke optager børn, som ikke har fulgt det anbefalede vaccinations program.
I dagtilbudsloven står der bl.a., at der ikke må fastsættes retningslinjer, der udelukker grupper af børn fra optagelse.
Da Sundhedsstyrelsen kun anbefaler, at alle børn vaccineres, mener jeg ikke, at man som institution kan udelukke børn, der ikke er vaccineret.
Hvad den enkelte private institution skal oplyse om på deres hjemmeside, kan du se på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål fra mig:

Hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg oplever at disse retningslinjer ikke følges?
Hvad vil det få af konsekvenser for en institution, der eksempelvis har lavet sådanne regler?

Svar fra kommunen:
Det er bestyrelsen/ejer af den private institution, du skal rette henvendelse til.
Har institutionen optagelsesregler, som ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav, bedes du oplyse kommunen/Dagtilbudsområdet om dette.”

Min konklusion

Der gælder altså nøjagtig de samme regler for private institutioner. De må ikke afvise børn, der ikke er blevet vaccineret. Når nu det er på plads, vil jeg fremadrettet holde mit valg for mig selv, og blot undlade at udfylde vaccinationsoplysninger, som institutionen ikke kan gøre krav på. Jeg forventer i øvrigt ikke, at der nogensinde bliver en ledig plads til min datter i den pågældende institution. Den chance har jeg vist forspildt – men i en god sags tjeneste.

Link til dagtilbudsloven:
·      https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2
·      https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/spm/256/svar/1388662/1731635.pdf
·      https://www.altinget.dk/artikel/s-vil-lade-boernehaver-afvise-uvaccinerede-boern