Tilbud om Pneumokokvaccination af ældre og risikogrupper

Pneumokok-bakterien kan være årsag til sygdomme som meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse. For at undgå, at sårbare borgere bliver syge af pneumokokker, mens de også er i risiko for at blive syge af ny coronavirus, har Folketinget og regeringen besluttet at gøre vaccinationen gratis for en række borgere. Det betyder, at alle der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko, nu kan blive vaccineret gratis. Er det et tilbud, der er værd at overveje?
 
Mette Frederiksen udtalte d. 11. marts 2020:
Jeg vil igen understrege, at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, de mest sårbare, mennesker med kroniske sygdomme, kræftpatienter, de ældre.

Af hensyn til dem må smitten ikke sprede sig.

Hvis mange bliver smittet, kan kapaciteten på intensivafdelingerne ikke følge med. Sundhedspersonalet kan ikke følge med. Ikke kun fordi sygehusene bliver overbelastede af kritisk syge mennesker. Men også fordi en stor del af plejepersonalet selv kan blive syge eller være i karantæne.
 
Vores sundhedssystem har simpelthen ikke kapacitet til at håndtere mange syge mennesker på en gang. For mig at se er det kerneproblemet og en konsekvens af den sundhedspolitik, der er ført de sidste mange år. Det problem forsøger vores sundhedsmyndigheder med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen at sælge os løsningen på - nemlig vaccination!
 
D. 2. juni 2020 kunne vi i en pressemeddelelse læse, at samtlige ældre over 65 år og risikogrupper nu er målgruppen for pneumokokvaccination, og at vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse, forårsaget af pneumokokker.
 
Sundhedsmyndighederne begrunder tiltaget således:
For at reducere antallet af sårbare patienter under COVID-19 iværksatte Folketingets partier og regeringen i april måned en ny vaccinationspakke, som skal reducere antallet af sårbare patienter, der rammes af alvorlige infektionssygdomme. Vaccinationspakken indeholder bl.a. et tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.
 
Det virker jo meget besnærende, så lad os dykke ned i vaccinen, eller nærmere de 2 vacciner der kan anvendes. Den vaccine, man primært vil anvende, er Pneumovax, og den anden vaccine er Prevenar. Sidstnævnte er en del af børnevaccinationsprogrammet.
 
Uddrag fra Pneumovax produktresumé
Revaccination med et interval på mindre end 3 år anbefales ikke, da der vil være en forøget risiko for bivirkninger. Hyppigheden af lokale reaktioner og, hos personer ≥65 år, visse systemiske reaktioner, har vist sig at være højere efter revaccination end ved primær vaccination, hvor der er 3-5 år mellem vaccinationerne.
 
I forsøg udført blandt populationer, som vaccinen er indiceret til, blev vaccinens effekt rapporteret til at være 50 til 70 % (f.eks. personer med diabetes mellitus, kronisk hjerte- eller lungesygdom og anatomisk aspleni).
 
Der findes meget begrænsede kliniske data vedrørende administration af flere end 2 doser Pneumovax.
 
Administreres vaccinen til patienter med immunsuppression, som enten skyldes en grundlæggende sygdom eller medicinsk behandling (f.eks. immunosuppressiv behandling såsom kemoterapi mod cancer eller stråleterapi), er det muligt, at den forventede serumantistof-respons ikke opnås efter den første eller anden dosis. Derfor er sådanne patienter muligvis ikke så godt beskyttet mod pneumokokinfektion som immunkompetente personer.
 

Generelt set var de mest almindelige systemiske bivirkninger: asteni/træthed, myalgi/muskelsmerter og hovedpine. Symptomatisk behandling resulterede i de fleste tilfælde i fuldstændig helbredelse.
 
Antistofniveauet kan falde allerede efter 3 til 5 år efter vaccinationen, og et hurtigere fald kan forekomme hos ældre mennesker.
 
Statens Serum Institut skriver i uge 23 – 2020 i Epi-nyt:
Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne.
 
20% - hvad så med de sidste 80%?
 
Uddrag fra Prevenar produktresumé
Der foreligger ingen data for voksne på 65 år og derover.
 
I individer med svækket produktion af antistoffer, kan vaccination eventuelt medføre, at der ikke opnås et tilstrækkeligt beskyttende antistofrespons.Menjugate er ikke blevet undersøgt specifikt hos personer med svækket immunforsvar. Individer med HIV-infektion, komplementmangler, og individer med funktionel eller anatomisk aspleni, kan eventuelt opnå et immunrespons med meningokok gruppe C konjugerede vacciner; dog er den opnåede beskyttelsesgrad ukendt.
 
Meget almindeligt rapporterede bivirkninger omfatter myalgi/muskelsmerter og artralgi/ledsmerter hos voksne.
 
Andre indberettede bivirkninger hos ældre børn og voksne
Mave-tarm-kanalen
Meget almindelig: Kvalme (voksne).
 
Meget almindelige bivirkninger er bivirkninger, der forekommer hos 1 ud af 10 personer. Det er et højt tal. Man skal huske, at det er raske personer, man vaccinerer, og det kan give dem bivirkninger.
 
Når jeg læser produktresuméerne på de 2 vacciner mod lungebetændelse, så bliver jeg først og fremmest skuffet over effekten, eller måske rettere den manglende effekt, den manglende dokumentation og ikke mindst bivirkningsprofilerne.
 
 
Når jeg kigger på ovenstående og overvejer, hvor godt jeg er dækket i forhold til lungebetændelse, så er jeg skuffet. Jeg synes, man skal tage sin beslutning på et oplyst grundlag, som der står i Sundhedsloven. Det betyder, at man skal have fordelene og ulemperne at vide og ud fra det, kan man tage sin beslutning.
 
 
Henrik Dibbern, tidligere formand for PLO, Praktiserende Lægers Organisation, skriver det meget godt på sin Facebook side:
 
Hvis du er blandt de mennesker, som nu kan få en gratis 23-valent pneumokokvaccine, bør du vide;
Den har INGEN effekt på covid-19 sygdom eller dens følgesygdomme.
Den har INGEN effekt på risikoen for at få lungebetændelse.
Den FORRINGER muligheden for at få god effekt af den 13 valente pneumokokvaccine, som rent faktisk yder en god beskyttelse mod "klassisk" lungebetændelse, men som ikke er blevet gratis.
Den BESKYTTER mod de typer meningitis og sepsis (blodforgiftning), som skyldes pneumokokbakterien.
Hvis du gerne vil beskyttes mod lungebetændelse, skal du have den 13 valente vaccine, som du selv skal betale for (evt. med tilskud ved kronisk sygdom), før du får den 23 valente, gratis vaccine.
Tal med din læge, hvis du er i tvivl om disse vacciner.
 
Men Statens Serum Institut oplyser d. 2. juni 2020, at de har valgt Pneumovax frem for Prevenar, da Pneumovax har en bedre dækning. Pneumovax’ virkningsmekanisme er anderledes end Prevenars, og det betyder, at personer med et nedsat immunforsvar kan have svært ved at danne et godt immunrespons! Det betyder, at selvom de har fået vaccinen, så er de dårligt dækket i forhold til at få en lungebetændelse. Desuden kan antistofniveauet falde indenfor 3-5 år. Det er efter min bedste vurdering en falsk tryghed, sundhedsmyndighederne forsøger at sælge os.
Selv om man får pneumokokvaccinen er der ingen sikkerhed for, at den virker 100%, og den virker kun på de serotyper, som vaccinen indeholder. Dvs. du kan godt være fuldt vaccineret og alligevel blive syg med lungebetændelse eller få blodforgiftning og meningitis af andre serotyper.

Et andet stort problem er tilsætningsstoffer i vacciner, som kan give bivirkninger. Som altid skal ulemper og fordele overvejes og ud fra det, kan man tage en informeret beslutning.
For mig er det en gåde, at vores sundhedsmyndigheder med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen reklamerer kraftigt for en vaccine til ældre og risikogrupper, som slet ikke er testet på personer over 65 år. Dvs. der er ingen videnskabelige studier, som kan underbygge brug af vaccinen til den ældre generation. Det er paradoksalt nok netop mangel på evidens, som sundhedsmyndighederne beskylder de mennesker for, som spørger ind til vacciner.
På Facebook har sundhedsminister Magnus Heunicke lagt en video op, som mest af alt er stærkt reklamepræget, og hvor tilmed Ældresagen blandt andre også reklamerer for vaccination mod lungebetændelse. Det er reklame, og det er ulovligt i Danmark at reklamere for receptpligtig medicin, herunder vacciner. Men ikke mindst er det meget usmagelig. Når noget skal ”stoppes ned i halsen” på befolkningen, så skal man altid være undrende og spørge sig selv: Hvorfor?
https://www.facebook.com/heunicke/videos/234904877748098/
 
Ex-Vaxxer.