Sverige-modellen – en succes eller en gedigen fiasko?

Forargelsen var ikke til at tage fejl af. Fra det øjeblik den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, erklærede, at han ville følge en meget mindre restriktiv strategi for den enkelte borger end de fleste andre lande i bekæmpelse af Covid19, måtte han stå for skud fra alverdens medier og politikere.

Efter mere end et halvt år med Covid19-restriktioner, der har sat dybe spor i dagligdagen for borgere i de fleste lande, kan vi måske nu begynde at se det store billede; var Sveriges strategi helt og aldeles ”langt ude i den svenske vildmark”, eller var Anders Tegnell bare meget mere snusfornuftig?

Sveriges indledende fiasko

Sverige er sandsynligvis dét land, som har brugt mindst restriktive foranstaltninger i bekæmpelse af Covid19. Man kan derved mene, at landet måske har haft mange flere Covid19-dødsfald?

Og ja, faktisk kunne man sagtens få indtryk af, at Sverige var på ”katastrofekurs” i begyndelse af epidemien. I forhold til nabolande med indførte restriktioner, som Danmark og Norge, så man en temmelig stejlere kurve for dødsfald i Sverige, og man var ikke sen med at bebrejde Tegnell for at føre en forfejlet og uansvarlig Covid19-strategi.

Sverige havde i den første periode af epidemien problemer med sin håndtering af de ældre på plejehjem samt i hjemmeplejen[1] – der døde for mange. Tegnell var ikke bleg for at indrømme, at præcist dette var en akilleshæl. I løbet af relativt kort tid blev udviklingen dog vendt gennem ændring af procedurer for plejepersonel. Tegnell lod sig således ikke slå ud at dette fejltrin og fortsatte ufortrødent kursen.

 

Endnu en opsigtsvækkende fejlberegning fra Imperial College 

Modeller fra Imperial College i UK havde allerede i marts forudsagt omkring 85.000 dødsfald for Covid19 i Sverige. Imperial College havde lignende modelberegninger for UK og USA på henholdsvis ca. 500.000 døde og omkring 2,2 millioner – både for UK og USA har det vist sig, at dødsfald – heldigvis – er langt fra modellernes forudsigelser.[2]

Ville det mon vise sig, at modelberegninger fra Imperial College for Sveriges vedkommende ville være korrekte?
Fra januar til september 2020 havde Sverige 687 døde pr. 100.000 mennesker.[3]
Sidste gang, Sverige havde flere dødsfald, var i forbindelse med influenzasæsonen i 2015. Faktisk er 2020 et af de mindst dødelige år i Sveriges historie – målt indtil 1. november – og ligger gennemsnitligt nogenlunde på linje med de foregående fem år.

2020 ligger præcist 2,7% højere end gennemsnittet for de foregående fem år – hvilket er inde for den statistiske fejlmargin.

Som det ses, er Imperial Colleges’ forudsigelser om Sverige skudt langt over målet.

”Dry Timber” og skæv opgørelse af Covid19 dødsfald.

I 2019 var dødeligheden 6% lavere end gennemsnittet, hvorfor man ville forvente at dødeligheden i 2020 ville blive lidt højere – om Covid19 er tilstede, eller ej. Man kalder også fænomenet ”Dry Timber”.[4]
Omvendt vil et år med relativ stor influenzadødelighed, blandt ældre og udsatte, typisk blive afløst af et år med relativt få døde.

Ifølge den svenske læge, Sebastian Rusworth, har Covid19 ikke har haft nogen nævneværdig indvirkning på den overordnede dødelighed i Sverige – selvom Covid19 benævnes som en pandemi. 

Men hvad kan forklare det, når man nu ved, at 6,000 svenskere er døde af Covid19?

Rusworth mener, at kan der kun være tale om to mulige forklaringer:

Den første er, at dem, der er døde af Covid19, må være døde med Covid19. Med andre ord; de døde er testede positive for Covid19 og er blevet benævnt som ”død af Covid19”, men den virkelige dødsårsag er en helt anden.
Den anden forklaring er, at de fleste, der døde af Covid19, var så gamle, modtagelige og med flere underliggende sygdomme, at de alligevel ville dø – også uden Covid19.

Faktisk ser det ud til, at Covid19 ikke er en særlig dødelig virus. Når det handler om dødeligheden, svarer den nogenlunde til sæsoninfluenza, ifølge Sebastian Rusworth.
Rusworth siger endvidere, at dødeligheden i Sverige for Covid19 er omkring 0,12% hvilket er nogenlunde på linje med WHO’s estimat på omkring 0,13%, udtalt tidligere af Mike Ryan fra WHO.

 Daily new confirmed COVIC-19 deaths per million people
De daglige nye bekræftede dødstilfælde for Covid19 pr. million mennesker gældende for
Sverige, UK, USA, Danmark, Spanien og Italien i perioden fra marts til den 29. november 2020.

Er T-celle immunitet forklaring på nedgang i dødsfald?

Dr. Rusworth mener, at der nødvendigvis må være opnået tilstrækkelig spredning af Covid19 i Sverige til, at der nu er opnået flokimmunitet, hvilket ses i sammenhæng med de seneste måneders konstante nedgang i dødsfald.  

Har argumenterer i øvrigt, at T-celle immunitet kan være årsagen, hvilket indtil flere studier over de seneste måneder har belyst.[5] T-Celle immunitet skabes gennem de tidligere eksponeringer af Covid19-lignende vira – man kalder det også krydsimmunitet.

 

Lidt nedslående udvikling

I skrivende stund, midt i november, ses der udvikling i Sverige med hastigt stigende smittetal og hvor tallene for dødstal samt nyindlæggelser ser lidt bekymrende ud. 

Rusworth mener, at årsagen til de hastigt stigende smittetal skal ses i lyset af, at der testes otte gange flere i dag end i foråret.[6]

Han indrømmer dog, at han muligvis har overvurderet omfanget af immunitet skabt i løbet af foråret. Baggrunden for denne fejlvurdering skyldes, ifølge Rusworth, at Covid19’s tidlige udvikling ikke entydigt pegede på, at denne virus ville have samme mønster, som man ser med typisk influenza.

Til trods for stigningen i indlæggelser og døde, mener Rusworth, at der er skabt betragtelig immunitet – blot lavere end først antaget.

I forlængelse af den seneste udvikling for Covid19, har Sverige netop indført restriktioner, både lokalt samt nationalt, som skal dæmme op for udbredelse af smitte. Men opsigtsvækkende er det, at myndighederne fortsat ikke vil indføre krav om brug af mundbind.[7]

Statsepidemiolog Anders Tegnell sagde på et tidspunkt, at man først skal give ham det endelige skudsmål efter et års tid. Før da kan man ikke vide, om strategien har været en succes.
Men indtil videre er han en succes i Sverige, hvor ca. 72% af svenskerne støtter ham fuldt ud i Covid19-strategien. 

[1] thelocal.se/20200525/swedish-death-toll-passes-4000-as-coronavirus-cases-in-care-homes-start-to-fall
[2] ukcolumn.org/article/who-controls-british-government-response-covid19-part-one
[3] sebastianrushworth.com/2020/10/24/how-deadly-is-covid-19
[4] aier.org/article/swedens-high-covid-death-rates-among-the-nordics-dry-tinder-and-other-important-factors
[5] businessinsider.com/long-term-coronavirus-immunity-t-cells-2020-8
[6] sebastianrushworth.com/2020/10/31/a-history-of-the-swedish-covid-response/
[7] nyheder.tv2.dk/udland/2020-11-17-smitten-eksploderer-men-sverige-naegter-at-indfoere-krav-om-mundbind