Nyt om BCG-vaccinen mod tuberkulose

Af Palmer Piter Harsanyi
 
Det er 99 år siden, at BCG-vaccinen, også kaldet Calmettevaccinen, første gang blev testet på mennesker og taget i brug mod sygdommen tuberkulose. Det er dog først nu, der kommer et studie, som har kigget på, om de forskellige BCG-vacciner har samme effekt. Det gælder, selv om de svækkede bakterier i vaccinerne oprindeligt stammer fra samme vaccinelaboratorie i Frankrig for 99 år siden[1].
 
Studiet[2], som bl.a. den danske vaccineforsker, Christine Stabell Benn er involveret i, finder frem til, at der er meget store forskelle på, hvor mange svækkede bakterier der er i vaccinerne fra de 5 forskellige lande, man testede fra. Forskellen er helt op til 1000 gange. Det er også uvist hvilke uspecifikke effekter, det har for de vaccinerede. Uspecifikke effekter af vacciner er en betegnelse for de effekter, som rækker ud over den specifikke beskyttelse mod den eller de sygdomme, som en vaccine er designet til at beskytte imod. Dermed kan man ikke længere generelt konkludere, at alle BCG-vacciner har gavnlige uspecifikke effekter. Det er ellers, hvad Stabell Benns øvrige forskning er kommet frem til. En artikel1, der beskriver studiet, konkluderer, at siden der ikke er et profit-motiv, vil forskningen formentligt aldrig afklare spørgsmålet om forskellen på BCG-vaccinernes effekt, for slet ikke at tale om sikkerheden.
 
Producenten GlaxoSmithKline arbejder for øjeblikket på en ny tuberkulosevaccine, som Gates Medical Research Institute for nyligt har købt licens-rettighederne til[3]. Med den nye vaccine vil man undgå produktionsvanskelighederne med levende bakterier samt øge effekten af vaccinen hos voksne[4]. Udviklingen af den nye vaccine rummer mindst to problemer. For det første er der tale om et skift fra en aktiv til en inaktiv vaccine. Over 300 studier viser[5], at levende vacciner forårsager gavnlige uspecifikke effekter, og at det forholder sig modsat med inaktive vacciner. Dernæst anvender man den samme adjuvans som i den nye malaria-vaccine[6]. Det er en adjuvans, som Stabell Benn for nyligt kritiserede[7]i stærke vendinger på Twitter for at have samme utilsigtede virkning, som hun og hendes forskerteam har fundet hos de andre inaktive vacciner.

BCG
Forskelle på BCG-vaccinen i fem forskellige lande.


[1]TB vaccines can vary greatly, study finds. But does that mean some are less protective? https://statnews.com/2020/01/28/tb-vaccines-vary-greatly-but-does-that-mean-some-less-protective
[2]Licensed Bacille Calmette-Guérin (BCG) formulations differ markedly in bacterial viability, RNA content and innate immune activation https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.11.060
[3]GSK hands TB vaccine to Gates Foundation's nonprofit biotech https://fiercebiotech.com/biotech/gsk-hands-tb-vaccine-to-gates-foundation-s-nonprofit-biotech
[4]Adjuvant-Associated Peripheral Blood mRNA Profiles and Kinetics Induced by the Adjuvanted Recombinant Protein Candidate Tuberculosis Vaccine M72/AS01 in Bacillus Calmette–Guérin-Vaccinated Adults https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00564
[5]Vacciner med utilsigtede virkninger (Christine Stabell Benn) - DR2 Deadline (2018.12.25)https://youtu.be/JdmQA25ZWTI
[6]Correlates of GLA family adjuvants’ activities https://doi.org/10.1016%2Fj.smim.2018.10.004| https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6289613
[7]A STORY ABOUT THE NEW #MALARIA #VACCINE https://twitter.com/StabellBenn/status/1223329623536295937| https://facebook.com/bandimhealthresearchsupporters/posts/1275548932650730