Lav COVID-19-dødelighed i Danmark

Af Flemming Borregaard Olsen
 
I begyndelsen af april måned offentliggjorde Rigshospitalet[1]en undersøgelse af 1,487 bloddonorer foretaget med henblik på at kunne vurdere dødeligheden af COVID-19.
Konklusionen var, at dødeligheden i Danmark ligger på omkring 0,16%.
 
Tallet står i skarp kontrast til WHO’s tidlige udmeldinger om dødelighed på mellem en og tre procent, men bag udregningerne fra forskerne gemmer der sig flere forbehold.
 
For det første har antistoftesten i flere tilfælde ikke været i stand til at registrere personer, som allerede havde haft COVID-19.
For det andet er bloddonorer generelt sundere end den jævne dansker, hvorfor den reelle smitte i befolkningen kan være noget større.
 
Forskerne mener, at der er et betydeligt mørketal, og vurderer ud fra undersøgelsen, at mellem 70,000 og 150,000 danskere har været smittet med COVID-19.
 
Henrik Ullum, én af forskerne bag undersøgelsen, understreger, at man ikke nødvendigvis er fuldt beskyttet, selvom man har haft en mild infektion, men at ens immunforsvar efter alt at dømme er styrket betydeligt ved endnu en eksponering for virus.

[1]https://www.dr.dk/nyheder/indland/doedelighed-skal-formentlig-taelles-i-promiller-danske-blodproever-kaster-nyt-lys