Klage til pressenævnet

VaccinationsForum mod Politiken

Af Astrid B.
 
Trodser lægers advarsler: Facebook fremmer propaganda, der advarer mod vacciner”. Sådan skrev Politiken d. 17. februar 2019.
 
Politiken skrev videre:
I VaccinationsForum kan brugerne orientere sig i mere eller mindre fantasifulde argumenter imod at lade sig eller sine børn vaccinere ... Både Facebook og Google har en politik om, at de helt fjerner opslag og videoklip, der kan gøre skade i den fysiske verden, såsom opfordringer til vold, terror og racisme. Og begge selskaber overvejer lige nu – i konsekvens af The Guardians undersøgelse– om de vil skride ind mod misinformation om vaccinationer.”
 

https://www.dreamstime.com/logo-facebook-blurred-background-concept-censorship-popular-social-networks-shallow-dof-moscow-russia-image126216445
 
VaccinationsForum klagede herefter til Pressenævnet over Politiken for at have bragt en ensidig og unuanceret artikel med ukorrekte og injurierende oplysninger, som ikke blev forelagt VaccinationsForum forud for offentliggørelsen.
 
D. 12. november 2019 fik vi Pressenævnets afgørelse, der giver Politiken medhold i, at de måtte gøre og skrive, som de gjorde. Afgørelsen fra Pressenævnet baserer sig på, at det var Politikens vurdering, og derfor skulle foreningen ikke spørges i den forbindelse.
 
VaccinationsForum var - ifølge Politikens forklaring til Pressenævnet - blot en af de første, som “poppede” op i internetsøgningen, og det skulle ikke fremstå som en ‘langen ud efter’ VaccinationsForum alene.: "Hertil kommer, at udsagnet ikke var rettet mod VaccinationsForum specifikt, men mod anti-vaccinationsgrupper", skriver Politiken i deres svar til Pressenævnet.
 
Foreningen kategoriseres altså af Politiken som en anti-vaccinationsgruppe. I Politikens øjne ryger "neutraliteten" tilsyneladende, hvis man stiller mange kritiske spørgsmål OG ikke har tilstrækkeligt med links til officielle og andre mere ukritiske sider, der lovpriser vacciners velsignelser.
 
Det skyldes typisk, at brugerne passivt sluger en videnskabelig artikel, mens de er mere tilbøjelige til at dele og kommentere stof, der udfordrer myndighederne og eliten. Og jo mere brugerne reagerer på opslag, des højere bliver det prioriteret og spredt. Samtidig spreder mæslingerne sig”,hedder det videre i Politiken.
 
Det må nage Politiken og andre, at hjemmesider som VaccinationsForum kommer frem som en af de første i søgningen. Baseret på den algoritme, at jo flere besøg des højere rangering i søgningen.
 
Men det er Facebook og Google, der skal træffe beslutningen. Og der er hensyn, der trækker i modsat retning: Begge virksomheder er forsigtige med at gribe ind i ytringsfriheden, både principielt og med et øje på censurens betydelige omkostninger.”
 
Ikke desto mindre er det dybest set censur, Politikens artikel efterspørger: Der er behov for en "kontrolleret" censur, som skal indføres uden forbehold. Som en selvfølge for hvad vi må og skal se, når vi søger informationer på blandt andet nettet.
 
Parolen fra Politikens redaktion er, at WHO og sundhedsmyndighederne er ophøjede autoriteter. Dem må vi ikke sætte spørgsmålstegn ved. Således forsøger Politiken at kalde “de vildledte tropper“ til orden.
Politiken opfordrer danskerne til blindt at følge eksperternes råd, og udpeger mulige ”folkeforførere”: 
“I VaccinationsForum kan brugerne orientere sig i mere eller mindre fantasifulde argumenter imod at lade sig eller sine børn vaccinere ... Både Facebook og Google har en politik om, at de helt fjerner opslag og videoklip, der kan gøre skade i den fysiske verden, såsom opfordringer til vold, terror og racisme. Og begge selskaber overvejer lige nu – i konsekvens af The Guardians undersøgelse – om de vil skride ind mod misinformation om vaccinationer.”
 
Der er ingen tvivl om, at Politiken er inde i varmen hos autoriteterne.
 
I klagen til Pressenævnet over Politiken er der altid en læring for et medie som Politiken, da de må vride vrangen ud på sig selv for at få deres argumenter til at hænge sammen.

Links og kildehenvisning:

Link til Politikkens artikel fra februar 2019 https://politiken.dk/viden/Tech/art7044818/Facebook-fremmer-propaganda-der-advarer-mod-vacciner
 
Link til Pressenævnets kendelse, hvori Politikken frikendes af PN
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2019/11/Anonym-kendelse-0321.pdf?x78625
 
Slangen i videnskabens paradis.
Hvis erfaringer bliver et problem, er videnskabens verden blevet for selvtilstrækkelig.
 https://politiken.dk/debat/signatur/art6043949/Slangen-i-videnskabens-paradis
 
Dagens Medicin: “Det afgørende slag om autoritet - Det man kan frygte er konsekvensen af myndighedernes bombastiske kampagne - at den handler mere om at banke medier og kritikere på plads og understrege, at vi, der ved mest, skal bestemme.”
https://dagensmedicin.dk/afgoerende-slag-autoritet/?fbclid=IwAR2YYEVONqqhrDDQTfxeUFkVxwmSLdyIR6IgMqhxciyAvimAsCiNDPSRrBg