Hvilke aktører styrede den britiske regerings reaktion på Covid-19?

Af Flemming Borregaard Olsen
 
Den 16. marts 2020 annoncerede premierminister Boris Johnson, at han ville fravige den hidtidige strategi om flokimmunitet til bekæmpelse af Covid-19 og i stedet indføre en hårdere linje, hvor ”fysisk afstand” er det vigtigste greb – hvilket på dét tidspunkt var indført i de fleste europæiske lande, bortset fra Sverige.

Hvad lå til grund for denne beslutning?
Hvem styrede den britiske regering mod denne nedlukningspolitik?

Antagelsen er, at konklusionerne blev taget på grundlag af en sund epidemiologisk analyse og forskning fra læger og videnskabsmænd, som kerer sig om vores sundhed.
Imidlertid er baggrunden en helt anden. Beslutningen blev truffet som konsekvens af en undersøgelse fra Imperial College i London, der konkluderede, at op imod en halv million englændere ville miste livet som følge af Covid-19. En konklusion, som få dage senere på opsigtsvækkende vis blev ændret til at omkring 20.000 – eller færre – ville dø.
 

Neil Ferguson; en forsker med tvivlsomt ry

Midt i marts 2020 offentliggjorde forskere fra Oxford Universitet[1] en bemærkelsesværdig undersøgelse med modelberegninger, der anslog, at over 50% af den engelske befolkning allerede havde været smittet med Covid-19, hvilket indikerede en meget lav dødelighed ved Covid-19. Det er en konklusion, som står i skarp kontrast til en undersøgelse ledt af forsker Neil Ferguson fra Imperial College i London, som indikerer, at op imod en halv million englændere vil dø.

Professor Neil Fergusons har en forhistorie som ansvarlig for flere tvivlsomme undersøgelser, der hver for sig har været opsigtsvækkende. Her tænkes for det første på Fergusons modelberegninger, der førte til slagtning af op mod 12 millioner dyr ved mund- og klovsygen i 2001. Flere kollegaer har siden kritiseret Fergusons modeller.

For det andet var Neil Ferguson også ansvarlig for modelberegningerne i forbindelse med fugleinfluenzaen i 2005 samt svineinfluenzaen (H1N1) i 2009. I begge tilfælde viste hans beregninger langt flere dødsfald sammenlignet med de reelle dødsfald.

Straks efter Imperial College og Neil Ferguson havde offentliggjort studiet, ændrede Boris Johnson strategi væk fra flokimmunitet og i retning af nedlukningspolitik og ”fysisk afstand”.
På helt forunderlig vis ændrede Imperial College få dage senere konklusionen og estimerede da, at cirka 20.000 englændere ville dø som følge af Covid-19. Alligevel ændrede Boris Johnson ikke strategi.

Interessekonflikt hos centrale aktører bag GAVI og Imperial College

Men hvorfor lod den engelske regering sin håndtering af Covid-19 krisen styre af en sådan undersøgelse – og så med en forsker som Ferguson ved roret?

Imperial College lægger lokaler og faciliteter til rådighed for styregruppen VIMP (Vaccine Impact Modelling Consortium), som ledes af Neil Ferguson. Ifølge Ferguson er styregruppens arbejde tilrettelagt med henblik på at kunne rådgive sundhedsmyndigheder over hele verden.

VIMC er støttet økonomisk af Bill and Melinda Gates Foundation samt GAVI (The Global Alliance for Vaccine and Immunisation), der er en stor organisation, som Unicef, WHO, Verdensbanken, forskellige vaccineproducenter og Bill and Melinda Gates Foundation er væsentlige bidragsydere til. Interessant er det at notere, at staten England på nuværende tidspunkt er den største bidragsyder til GAVI.

Fra Bill Gates begyndte at yde støtte til Imperial College i 2006 og indtil 2018, havde han i alt betalt 185 millioner dollars – hvilket gør ham til den næststørste bidragsyder.

Bill Gates lancerede i 2010 Global Health Leaders Launch Decade of Vaccines Collaboration (GHLLDVC) sammen med WHO, Unicef og andre aktører.

Gates’ visioner for denne organisation handler om at kunne identificere politiske og ressourcemæssige mangler, der hindrer livsvigtig tilgang til vacciner. Styregruppen består blandt andre af direktøren for WHO og Unicef, Bill Gates samt chefen for vaccinationer i Englands sundhedsstyrelse.

Denne gruppe består således af adskillige aktører, som foregiver at være neutrale, men som samtidig har en åbenlys interesse i promovering af vacciner som det væsentligste sundhedsmæssige tiltag for børn over hele verden.

England mobiliserer ressourcer til fordel for globalt vaccineinitiativ

Den Engelske regering havde i årene 2016 til 2020 bidraget med 1,44 millioner pund til GAVI og vil i juni måned i år være vært for en fundraisingkampagne, hvor man forventer ”at kunne indsamle mindst 7,5 millioner dollars, som betænkes at bruges til vacciner for den næste generation for derved at skabe en sundere og mere velstående verden”.

GAVI-konferencen, som forventes at tiltrække politikere, private og offentlige bidragsydere, vaccineproducenter, samt regeringer, hævder at have hjulpet med at vaccinere halvdelen af jordens børn mod dødelige sygdomme.

Der er ingen tvivl om, at påstanden vil blive hyldet af pro-vaccinelobbyen, alt imens de mange vaccineforsøg, der foregår i ulande, bør vække bekymring på baggrund af tvivlsom sikkerhed og effektivitet af vacciner.

Det anslås, at indtjeningen på vacciner globalt set vil nå 59,2 milliarder dollars i løbet af 2020 – et tal der meget vel kan stige betragteligt som følge af Covid-19.

Gates’ tentakler

Da Gates forlod den daglige ledelse af Microsoft for tyve år siden for at hellige sig velgørende og filantropiske formål gennem sit virke i blandt andre Bill and Melinda Gates Foundation, blev han hyldet fra alle sider. Imidlertid er det tydeligt, at Gates har brugt sine mange penge indtjent fra Microsoft til at skaffe sig indflydelse og magt i store internationale institutioner, regeringer og medier, således at han i dag er i stand til at styre den førte sundhedspolitik i retning af at promovere vacciner som det ypperste sundhedsmæssige tiltag for verdens befolkning. Han har købt sig til indflydelse på et område, som han hverken er uddannet i eller folkevalgt til.

Bill Gates’ Global Vaccine Action Plan (GVAP), godkendt af 194 medlemmer af WHO i 2012, blåstemplede samtidig en kurs udstukket af Gates, som han benævnte ”Vaccine-Årtiet”.

Selv WHO-chef Tedros Ghebreyesus, den centrale aktør i den globale styring af Covid-19-pandemien, har nær forbindelse til Bill Gates, da han tidligere har siddet i bestyrelsen i tre af Bill Gates’ styrede organisationer, herunder GAVI.

Bill Gates, portrætteret udadtil som en stor velgører og filantrop, har igennem det sidste årti forøget sin formue fra 54 milliarder til 103,1 milliarder dollars og er i dag verdens rigeste privatperson.
 
Den engelske regerings håndtering af Covid-19 viser tydeligt, hvordan interesser styrer beslutninger, der burde være fagligt funderede.  Det er alarmerende at konstatere, hvordan aktører som Bill Gates og medicinalindustrier, der først og fremmest promoverer vacciner, har formået at kunne gennemtrumfe deres agenda. Nationale regeringer og WHO, der burde være neutrale instanser, tjener således industrien i stedet for borgerne.
 
Skrevet på baggrund af følgende artikler:
·      Vanessa Beeley,ukcolumn.org
·      Iain Davis, Off-guardian.org
·      James Corbett, Corbett Report

Gates

[1]https://reason.com/2020/03/25/half-of-united-kingdom-already-infected-with-coronavirus-says-oxford-model/