Hvad vil de mon sprøjte i os?

Af Erik Olsen og Christian N. Eversbusch
 
Coronaen vinder atter frem, men debatten om vores indskrænkede frihedsrettigheder er ophørt. Vi er dog nødt til at diskutere risikoen for tvangsvaccinering, da kommende vacciner mod covid19 er hasteudviklede og hviler på eksperimentel teknologi
 
For fire måneder siden afviste Danske Regioner at give medierne aktindsigt i deres sundhedsberedskab.Redaktionschefen for Ingeniøren skrev i den anledning: ”Vi kan ikke få svar på, hvilke spredningsmodeller Sundhedsstyrelsen arbejder ud fra, og dermed hvilke scenarier regeringen handler ud fra. Tal og beregninger, som flere andre landes myndigheder deler med deres befolkninger” (den 21.3.). Siden er det kommet frem, at regeringen traf sin beslutning om at lukke landet i en tilstand af noget nær panik, og i modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.[1]

Der er god grund til at minde om dette nu, hvor de første hasteudviklede vacciner mod covid19 er på trapperne.[2]Tilbage i marts stemte Folketinget jo en hastelov igennem, der gav sundheds- og ældreministeren suveræn myndighed til bl.a. at udsætte befolkningen for de vacciner, han måtte anse for nødvendige. Rent juridisk er det således alene Magnus Heunicke, der afgør hvilke vacciner vi danskere skal have, om nødvendigt med tvang.[3]

Dette er særligt alarmerende, fordi hastværk har fået flere af vaccineudviklerne til at springe bl.a. dyreforsøg over, hvilket eksperter ellers har advaret imod.[4]
Samtidig har myndighederne i både USA, Storbritannien og flere andre lande frataget medicinalvirksomhederne den allervigtigste motivation for at gøre deres vacciner sikre: kravet om erstatningsansvar over for personer, der måtte opleve bivirkninger.[5] 
Dette frafalder man – muligvis også herhjemme(?) – under henvisning til, at det er i alle landes interesse at finde en kur mod pandemien, hurtigt. I stedet vil skatteborgerne derfor skulle betale erstatningen for eventuelle vaccineskader.[6]

At vaccineudviklerne har haft travlt med at fraskrive sig erstatningspligten er foruroligende i lyset af de mange utilsigtede bivirkninger, forsøgspersoner hidtil har oplevet.[7]
F.eks. er det højtprofilerede samarbejde om en vaccine mellem biotekfirmaet Moderna og en del af de føderale sundhedsmyndigheder i USA præget af en kontrast mellem glitrende pressemeddelelser, der bedyrer ”lovende resultater”, og uafhængige mediers ord om alvorlige bivirkninger.[8]

Én melding om ”lovende resultater” fik 18. maj Modernas aktie til at stige voldsomt. Samme dag solgte firmaet egne aktier for 1,3 mia. dollars, men allerede dagen efter blev der sat spørgsmålstegn ved, hvor positive resultaterne var. Dette fik aktien til at falde med mere end ti pct. I løbet af disse to dage nåede to topdirektører i Moderna dog at sælge aktier for næsten 30 mio. dollar.[9]

New York Times har påvist, hvordan andre biotekfirmaer, der ligeledes arbejder på at udvikle vacciner mod covid19, bruger lignende kneb til at skovle penge ind fra aktiesalg.[10]
I forvejen er det da også en kendt sag, at medicinalfirmaer af profithensyn nøjes med at offentliggøre den positive del af deres testresultater og heller ikke går af vejen for at publicere falske data om effekten af deres præparater.[11]

Når selv sundhedsmyndigheder har svært ved at gennemskue disse uetiske salgstrick, tør man slet ikke tænke på, at alverdens regeringer utålmodigt står og venter på at kunne vise handlekraft – i naiv tiltro til, at en massevaccination vil afslutte pandemien.
 
Den belgiske græsrodsbevægelse Initiative Citoyennehar påtalt, at EU-Kommissionen holder hemmelige møder med talrige medicinalvirksomheder for på forhånd at sikre sig ca. en halv mio. doser af forskellige vacciner, der endnu er langt fra at være sikkerhedsgodkendte. Angiveligt barsler Kommissionen også med et påbud om, at alle unionens borgere skal vaccineres ”så hurtigt som muligt”.[12]

Endnu mindre betryggende er, at Det Europæiske Råd vil dispensere fra sit eget forbud mod genetisk modificerede organismer (GMO), fordi mange af de kommende coronavacciner hviler på genterapi.[13]
DNA- og mRNA-vacciner er således designede til at lære kroppen selv at producere antistoffer vha. teknologier, der lover godt for fremtiden, men endnu kun er på et eksperimentelt stade.[14]    
Af samme grund har disse gen- og nanoteknologier hidtil ikke optrådt i sikkerhedsgodkendte vacciner.[15]
At afprøve dem på mennesker er derfor blevet sammenlignet med ”at flyve, mens man endnu er ved at bygge flyet”.[16]

Og dette er blot toppen af et isbjerg af usikkerheder, som hhv. medicinalfirmaer, regeringer og EU-embedsmænd ikke vil tale om. I en tid, hvor vores behov for sundhedsfaglig gennemsigtighed og åben debat er større end nogensinde før, leder man forgæves efter kritiske artikler om covid19-vacciner i de store etablerede medier. Antagelsen synes at være, at så længe man undgår Putins Sputnik-vaccine, kan man være sikker på god effekt uden bivirkninger. Til trods for, at det normalt tager mange år at udvikle gode vacciner. Det er direkte uhyggeligt.  
 

Dokument
Udviklingen af vacciner præges af et ekstremt hemmelighedskræmmeri. Det tog f.eks. denne artikels forfatter to måneder at få aktindsigt i den franske medicinalgigant Sanofi Pasteurs beskrivelser af forsøg udført som led i udviklingen af en ny meningitisvaccine til spædbørn.
Som billedet her viser er reel indsigt i forsøgene dog umulig pga. Sanofi Pasteurs overstregninger i dokumentet. Selv forældrene til de børn, der medvirker i forsøgene, får ingen oplysninger om forsøgenes resultater, da disse betragtes som forretningshemmeligheder. På samme måde er utilsigtede bivirkninger blevet hemmeligholdt under udviklingen af de kommende coronavacciner.
 
 


[1]https://www.berlingske.dk/politik/hidtil-ukendte-e-mails-afsloerer-ingen-gad-at-lytte-til-brostroem-da
[2]https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/20/coronavirus-vaccine-could-ready-end-year-50000-people-can-take/
[3]https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/208
[4]https://videnskab.dk/teknologi-innovation/forskere-advarer-vaccine-hastvaerk-kan-gaa-ud-over-sikkerheden
[5]https://uk.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUKKCN24V2EN 
[6]https://greatgameindia.com/covid-19-vaccine-side-effects/
[7]https://childrenshealthdefense.org/news/another-gates-vaccine-bites-the-dust-sick-monkeys-everywher/
[8]https://www.zerohedge.com/political/moderna-covid-19-vaccine-induced-adverse-reactions-more-half-trial-participants
[9]https://www.berlingske.dk/oekonomi/business-update-mystik-om-insideres-aktiesalg-efter-lovende-nyhed-om
[10]https://www.nytimes.com/2020/07/25/business/coronavirus-vaccine-profits-vaxart.html
[11]https://videnskab.dk/kultur-samfund/medicinalindustriens-forskningsfusk-og-de-kobte-laeger 
[12]https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/mandates/covid-19-vaccines-an-alarming-update-from-europe/
[13]https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/
[14]https://www.statnews.com/2017/01/10/moderna-trouble-mrna/
[15]https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-a-new-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/
[16]https://thevaccinereaction.org/2020/04/covid-19-meltdown-and-pharmas-big-money-win/#_edn101