Vi er midt i aluminiumsalderen

Sesilje Bondo Petersen
 
Vi befinder os midt i aluminiumsalderen, men forskning i aluminium har trange kår. Alligevel var det muligt at samle et solidt hold af forskere, fra flere forskellige specialer til aluminiumskonference i Mexico, herunder bl.a. biologer, biokemikere, bioteknologer, læger, arbejdsmedicinere, epidemiologer og økonomer. Hele tre dage var der fuldt program med præsentationer fra morgen til aften om de nuværende og fremtidige udfordringer med større og større aluminiumseksponering i vores miljø.

Jeg var taget helt til Yucatan i Mexico for at deltage i Keele13 – det 13. internationale møde om aluminiumsforskning. Jeg var inviteret af Professor Christopher Exley fra Keele University til at komme og fortælle om min deltagelse i den danske del af Future 2 forsøget med Gardasil® tilbage i 2002, og de danske myndigheders sløsede godkendelse af studiet. Det var mit første Keele møde – men forhåbentlig ikke det sidste. 

Vi eksponeres alle dagligt for aluminium igennem mad, drikke, emballage, kosmetik, vacciner mm. Selv rygere bliver eksponeret via varmelegemet i e-cigaretter. Aluminium er ikke til at undgå i vores miljø, hvilket også blev afspejlet i de forskellige oplæg som fandt sted ved konferencen.

Første dag omhandlede aluminium i planter, og som epidemiolog skulle jeg hive læren fra min gamle kemiundervisning frem igen for at følge med. Men det overordnede budskab var ikke til at tage fejl af: aluminium påvirker planternes vækst og trivsel i negativ retning. Men også dyr bliver negativt påvirket af aluminium. En forsker fra USA fortalte, hvordan biernes døgnrytme blev påvirket negativt ved tilstedeværelse af aluminium i nektar og pollen, samt at de blev mere hyperaktive og havde kortere livslængde. En forsker fra Finland fortalte om, hvordan aluminium påvirkede fiskene i de finske floder, og at mængden af fisk faldt med stigende aluminiumskoncentration.

Fra at have fokuseret på aluminium i det omkringliggende miljø – jord, luft og vand, bevægede konferencen sig over til at handle om, hvordan aluminium påvirker cellulære processer i dyre- og menneskeceller. 
Det har været meget omdiskuteret, om aluminium øger risikoen for Alzheimer, men på denne konference virkede det som om, at der var stor konsensus omkring, at der efterhånden er så meget forskning, der viser en sammenhæng, at man godt kan konkludere, at aluminium i hjernen øger risikoen for Alzheimer.

En forsker fra Brasilien fortalte om, hvordan aluminium trigger inflammation på mikroglialceller i centralnervesystemet, og dermed kan være medårsag til udvikling af Alzheimer. Donald McLachlan fra Toronto Universitet fortalte om, hvordan de over de seneste 37 år har analyseret aluminiumskoncentrationen i hjerner fra 511 kvinder med neurologiske sygdomme og fundet at aluminium ser ud til at være forbundet til Alzheimer. Hans oplæg blev efterfulgt af bl.a. Matthew Mold fra Keele University, som viste billeder fra et fluorescensmikroskop af hjerneceller fra donorer, der var døde med sklerose, autisme eller Alzheimer. Forskerne fandt exceptionelle høje koncentrationer af aluminium i hjernerne fra disse patienter.   

Sidste-dagen på konferencen var dedikeret til aluminiums-adjuvanser i vacciner, og var den dag, jeg havde set mest frem til. Det var også den dag, hvor jeg selv skulle fortælle, om hvordan Merck fik Future 2 forsøget med Gardasil® godkendt i Danmark på urigtige oplysninger. Merck fortalte bl.a. Lægemiddelstyrelsen af adjuvansen i vaccinen var kaliumaluminiumsulfat og ikke AAHS. Der var desuden ikke overensstemmelse mellem informationerne i rekrutteringsbrochure, informeret samtykke, protokol og information givet til Lægemiddelstyrelsen.
Det var meget information at skulle fortælle på kun 15 min, men det gik heldigvis godt.  

Dagens spændende oplæg omhandlede bl.a. forsøg med mus fra Chirstopher Shaws laboratorium, som var blevet vaccineret med vacciner tilpasset deres størrelse. De udviste angstlignede adfærd, hvilket var i tråd med resultaterne fra en spansk forskningsgruppe anført af Lluís Luján. De havde vaccineret får og ikke mus med aluminiumsholdige adjuvanser, og deres eksperimenter var blevet fulgt af en filmmand, som havde lavet en lille dokumentar om, hvordan fårene blev påvirket efter vaccination. Det var skræmmende at se, hvordan fårene udviklede angst og ændringer i den sociale adfærd. Luján havde op til konferencen fået sine resultater publiceret i et anerkendt tidsskrift, men inden konferencen havde han fået besked om, at artiklen var trukket tilbage af tidsskriftet – uden forklaring. Det var tydeligt, at Luján havde fat i noget, som medicinalindustrien ikke ønsker kommer ud til offentligheden, men Luján var heldigvis fast besluttet på at fortsætte sin forskning. 

Den eneste, som fortalte om deciderede vaccineskader i mennesker, var Jerome Authier, som er professor og læge ved et universitet i Paris. Han viste opgørelser over de symptomer, de finder i patienter med granulomer efter vaccination. Symptomerne er træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, muskel og ledsmerter, mave-tarmproblemer, hovedpine, men også mere ukendte symptomer som hørenedsættelse på venstre øre. Det var sørgeligt at erfare, at Jeromes forskningsgruppe er en af de eneste, som forsker i netop bivirkninger efter vaccination, og som tør stå frem med resultaterne. De er under konstant pres, da mange ikke ønsker deres resultater frem. Vi har brug for langt mere forskning, som kan belyse bivirkninger efter vaccination med aluminiumsholdige adjuvanser, så forhåbentlig bliver de ved.

Christopher Exley var selvfølgelig også på og fortalte generelt om toksiciteten af aluminium ved indstiksstedet efter vaccination. Han er altid fascinerende at høre, da han er dygtig til at samle forskningsresultaterne på området og binde dem sammen, så det er letforståeligt for alle. Det var fascinerende at møde en mand, som brænder så intenst for sit fag. Han stiler efter videnskab på højeste niveau og arbejder ihærdigt for at samle aluminiumsforskere fra hele verden, så forskningsfeltet kan blive styrket fremadrettet. Exley er ikke bange for at gå alternative veje, hvilket også var tydeligt på konferencen. Han havde inviteret personer, som man normalt ikke møder til videnskabelige konferencer, men Exley går ikke så meget op i titler. For ham er det indholdet, der er det væsentlige. Det blev også afspejlet i to af konferencens sidste oplæg:

Advokat Kim Marck Rosenberg, som også er medforfatter til bogen ”The HPV vaccine on Trial” fortalte om hendes research ang. adjuvansen AAHS brugt i Gardasil®. Hun har forsøgt at finde frem til, hvor den er blevet brugt, og hvordan den er blevet godkendt. Efter hendes oplæg sad man tilbage med flere spørgsmål end svar, og det var tydeligt, at Gardasil® bliver en af de største medicinske skandaler. Kim fortsætter arbejdet med at finde hoved og hale i hele godkendelsesprocessen, og det bliver spændende at høre enden på historien. 

En af de sidste talere var journalist Del Bigtree fra Californien, som er kontroversiel, da han står bag filmen Vaxxed og ugentligt sender et TV-program omhandlende bl.a. vacciner. Man kan følge hans programmer direkte via bl.a. Facebook. På konferencen fortalte han om sit flerårige arbejde med at få informationer ud fra FDA om de kliniske forsøg bag det amerikanske vaccinationsprogram. Han viste den lange mailkorrespondance fra FDA, hvor det blev fortalt, at ingen kliniske forsøg bag de godkendte vacciner har brugt et neutralt stof som f.eks. saltvand som placebo. I alle studierne har man anvendt enten aluminium-adjuvansen eller en anden vaccine som placebo. Del er ustoppelig, og kommer snart ud med næste film Vaxxed 2. For ham er det kun sandheden, der tæller, og han vil gøre alt for, at sandheden kommer ud til befolkningen, om hvordan videnskaben bag det amerikanske vaccinationsprogram er hullet som en si.

Konferencen blev afsluttet med stor middag med traditionel Mexicansk mad. Næste morgen ventede en 20 timer lang rejse, hjem til Danmark, men konferencen var hele turen værd. Jeg var fyldt op med ny viden, og var blevet en del af et større netværk, som forsker i det ikke så ubetydelige mineral aluminium.
 
Yderligere information om konferencens oplæg kan findes her:
https://www.keele.ac.uk/aluminium/keelemeetings/2019/acceptedabstracts/