Regeringens plan for at øge tilslutning til vacciner

Af Else Jensen

 

Forslag på finanslov 2019 for at hæve vaccinationstilslutningen til en pris af 158 mio. kr. Forslaget kommer fra Venstre og Konservative, Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Børne og socialminister Mai Mercado.

Egentlig ville de gerne have indført tvang, dvs. ingen adgang til daginstitutioner og skoler uden vacciner. Men det er tilsyneladende mislykkedes for dem. I stedet fik de så denne plan.

Forslaget bliver offentliggjort i medier med denne overskrift om forældre: 

”De er vanvittige og uansvarlige.”

Uddrag fra regeringens plan for vacciner 2019. 

Nyt arbejdsområde for sundhedsplejersker; Vaccine-ambassadør 

”Sundhedsplejerskerne har en særlig nøglerolle i forhold til børns sundhed. De møder forældre til nyfødte i eget hjem, og de møder også børnene ved skoleundersøgelser. Med deres helt særlige indgang til familierne har de en god mulighed for at introducere børnevaccinationsprogrammet og tale med forældrene om eventuelle bekymringer. Sundhedsplejerskerne vil også kunne holde kontakten med sårbare eller skeptiske forældre og følge op på det enkelte barns vaccinationsskema. Sundhedsplejersker kan med andre ord fungere som en form for ”vaccinationsambassadører””.

”Regeringen foreslår, at der sættes særligt fokus på sundhedsplejerskerne dialog med familier om børnevaccination. Sundhedsplejerskerne skal være en slags ”vaccinationsambassadører”.”

”For at give sundhedsplejerskerne et bedre grundlag for at løfte opgaven skal der udvikles undervisningsmateriale, og der skal tilbydes uddannelse af sundhedsplejersker i, hvordan de systematisk følger op på barnets vaccinationsstatus ved alle kontakter. Regeringen foreslår med forslag til finansloven for 2019, at der afsættes i alt 17,1 mio. kr. i 2019-22 til at uddanne sundhedsplejersker til vaccinations- ambassadører.”


Også forældrebestyrelser i dagtilbud får en tjans 

”Forældrene har et stort ansvar for at få vaccineret deres børn. Derfor har regeringen sat penge af til mere information om børnevaccinationer, som kan bruges i dagtilbuddenes kontakt med forældrene. Der udarbejdes dialogmateriale til ledelsen af dagtilbud og forældrebestyrelser, som indeholder information om, hvorfor det er vigtigt, at børn vaccineres. Materialet skal være grundlag for, at forældrebestyrelser kan drøfte spørgsmålet om vaccination og få inspiration til, hvordan de bedst sætter emnet på dagsordenen.”


Vaccination i hjemmet og på skolen tilbydes 

”Sundhedsplejerskerne vil bl.a. kunne tilbyde at vaccinere børn i særlige tilfælde, hvor sundhedsplejersken i dialog med forældrene vurderer, at det er nødvendigt, for at barnet modtager de anbefalede vaccinationer. Det kan fx ske ved ekstra opsøgende besøg i hjemmet. Med forslag til finansloven for 2019 er der afsat midler til et pilotprojekt med vaccination i hjemmet. Endelig kan vaccination også tilbydes på skoler med inddragelse af sundhedsplejerskerne. Fx kan sundhedsplejersken i forbindelse med de samtaler og funktionsundersøgelser, som tilbydes gennem skoleforløbet, også tilbyde at foretage børnevaccinationer. Det kan være et generelt tilbud om de vaccinationer, som er anbefalet, men som af en eller anden grund ikke er gennemført før skolestart. Eller sundhedsplejerskerne kan fx få til opgave at tilbyde vaccination af børn mod HPV i skolerne i det omfang, de ikke vaccineres hos egen læge.”


Det danske vaccinations register skal nu bruges til at indkalde dig, ikke bare påminde dig 

Den eksisterende påmindelsesordning skal derfor gøres endnu smartere. Dét indebærer, at forældre ikke bare får oplysninger om manglende børnevaccinationer. De vil fremover også blive mindet om de enkelte vaccinationer før tidspunktet for en anbefalet vaccination af deres barn. Samtidig skal systemet indrettes, så det kan sende en påmindelse, der er individuelt tilpasset det enkelte barn. Dvs. det kan tage højde for den tid, der minimum skal være mellem vaccinationerne samt for manglende og forsinkede vaccinationer. På den måde vil man undgå, at forældre bliver mindet om vaccinationer, som deres barn endnu ikke bør få, hvis minimumsafstandene mellem vaccinationerne skal overholdes.

Påmindelserne vil blive sendt som digital post og NemSMS for de forældre, som er tilmeldt den ordning. Snart vil det også være muligt at downloade en App kaldet ”Min læge”, som bl.a. vil give forældre nem adgang til vaccinationsregisteret, og som kan sende påmindelser om vaccination. App’en bliver udviklet i samarbejde med de praktiserende læger som led i en samlet indsats for en mere digital almen praksis.

Det mere avancerede påmindelsessystem vil omfatte alle, som fødes efter indførelsen af systemet samt børn under 3 år. Derfor vil der i en periode fortsat skulle sendes påmindelser om manglende vaccinationer via den gamle ordning til de 3-5 årige, som er født før det.


Følgende skal ifølge regeringen styrke vaccinedækningen i Danmark:

  • HPV-vaccination skal tilbydes alle drenge, der fylder 12 år d. 1. juli 2019 eller derefter.
  • Nye og endnu mere effektive vacciner til mennesker i den risikogruppe, der hvert år tilbydes gratis influenza-vaccination. 
  • En hel række initiativer som skal sikre, at flere børn får de anbefalede vaccinationer, herunder:
  • Dialogmateriale til dagtilbud
  • Vaccinationsambassadører
  • Udvidet og smartere påmindelsesordning
  • Analyse vedr. særlige målgrupper
  • Pilotprojekt vedr. vaccination i hjemmet
  • Fortsat informationsindsats vedr. HPV-vaccination

 

Kilder:

Fyns Stiftidende 

https://www.fyens.dk/indland/Ministre-raser-over-anti-vaccine-foraeldre-De-er-vanvittige-og-uansvarlige/artikel/3295391

Sundhedspolitisk tidsskrift:

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1426-sundhedsplejersker-og-paedagoger-skal-vaere-vaccine-ambassadorer.html?fbclid=IwAR3ushnI1WaCqrsA4P9EGr43E0Z3R5Ema9fxad8-xd42k2fTwlnJttpAHBA

Regeringens oplæg til finanslov 2019

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Vaccination/vaccinationer-oktober-2018-tilgaengelig-pdf.pdf

 


Nøgleord, vaccinations strategi, vaccinations ambassadør, HPV, politik, 2018